Isaia 47:1-15

  • Nianjera i Babylona (1-15)

    • Tsy mahavonjy ny mpanandro (13-15)

47  Midìna ambany ka mipetraha amin’ny vovoka,Ry Babylona zanakavavy virjiny ô!+ Mipetraha amin’ny tany, eo amin’izay tsy misy seza fiandrianana,+Ry zanakavavin’ny Kaldeanina ô!Tsy hantsoin’ny olona intsony hoe miaingitraingitra sy ampihantaina mantsy ianao.   Makà vato fikosoham-bary* ka mitotoa koba. Esory ny voalinao. Akaro ny akanjonao dia asehoy ny fe, Ary miampità ny renirano.   Haseho ny fitanjahanao, Ary hatao miharihary ny faritra mahamenatra amin’ny vatanao. Hamaly faty aho,+ ka tsy hisy hahasakana ahy.*   “Ilay Masin’ny IsraelyNo Mpanavotra antsika.+Jehovah Tompon’ny tafika no anarany.”   Mipetraha eo ianao ary mangìna, ka mijanòna ao amin’ny haizina,Ry zanakavavin’ny Kaldeanina ô!+Tsy hantsoin’ny olona intsony hoe Tompovavin’ireo* Fanjakana ianao.+   Tezitra tamin’ny vahoakako aho.+ Nataoko tsinontsinona ny lovako,+Ka navelako ho resinao.+ Tsy niantra azy ireo mihitsy anefa ianao,+ Fa na ny zokiolona aza nampitondrainao zioga mavesatra be.+   Hoy ianao: “Ho Tompovavy* foana aho mandrakizay.”+ Tsy noraisinao am-po ireny zavatra nataonao ireny,Ary tsy nosaintsaininao izay hiafarany.   Henoy izao, ry ilay tia fahafinaretana,+Dia ilay mipetraka tsy manana ahiahy, sy manao anakampo hoe: “Izaho no izy, ary tsy misy hafa.+ Tsy ho lasa mpitondratena aho, Ary tsy mba hiaina an’izany hoe maty zanaka izany mihitsy.”+   Hanjo anao tampoka ao anatin’ny indray andro anefa ireto zavatra roa ireto:+ Ho faty ny zanakao, ary ho lasa mpitondratena ianao. Tena hanjo anao daholo izany,+Satria ianao mampiasa* ody be dia be sy famosaviana mahery.+ 10  Nitoky tamin’ny faharatsianao ianao. Dia hoy ianao: “Tsy misy mahita ahy.” Ny fahendrenao sy ny fahalalanao no mahatonga anao ho diso lalana.Hoy koa ianao anakampo: “Izaho no izy, ary tsy misy hafa.” 11  Ho tratran’ny loza anefa ianao,Ary tsy hisy hahasakana an’izany ny ody ampiasainao.* Ho tratran’ny fahoriana ianao, ary tsy hahavita hisakana an’izany. Hisy faharavana tampoka hanjo anao, dia zavatra mbola tsy niainanao mihitsy.+ 12  Tohizo foana àry ny fampiasanao famosaviana sy ody be dia be,+Dia izay efa nisasaranao hatramin’ianao mbola tanora. Sao mantsy ianao mba hahita soa amin’izany,Ary sao ianao mba hahavita hampatahotra olona. 13  Lasa nankaleo anao ny mpanolo-tsaina be dia be eo aminao. Asaivo mitsangana hamonjy anao ireny izao,Dia ireo mivavaka amin’ny lanitra,* izay mandinika ny kintana,+Ka mampahafantatra anao isaky ny tsinam-bolanaMomba an’izay hitranga aminao. 14  Hoatran’ny vodivary izy ireo, Ka ho kilan’ny afo. Tsy mahavonjy ny tenany tsy ho main’ny lelafo izy ireo. Tsy vainafo natao hampahafana izany,Ary tsy afo natao hamindroana. 15  Ho toy izany àry ireny mpilalao ody eo aminao ireny,Dia ireo niara-nisasatra taminao hatramin’ianao mbola tanora. Hirenireny izy ireny, ka samy ho any amin’izay alehany.* Ary tsy hisy hamonjy ianao.+

Fanamarihana

Izany hoe ilay ahodina amin’ny tanana. Jereo F.T.
Na mety hoe “tsy ho tsara fanahy amin’izay mifanena amiko.”
Na: “Mpanjakavavin’ireo.”
Na: “Mpanjakavavy.”
Na mety hoe “Na eo aza ireo.”
Na: “Tsy ho hainao hoe inona ny ody hampiasaina mba hampiala an’ilay izy.”
Na mety hoe “ireo mizarazara ny lanitra; ny mpanandro.”
Abt: “ho any amin’ny faritra misy azy.”