Isaia 43:1-28

  • Nangonin’i Jehovah indray ny vahoakany (1-7)

  • Notsaraina ireo andriamanitra (8-13)

    • “Ianareo no vavolombeloko” (10, 12)

  • Nafahana avy tany Babylona (14-21)

  • “Andao hoentina eny amin’ny fitsarana ny ady ifanaovantsika” (22-28)

43  Izao no tenin’i Jehovah,Ilay Mpamorona anao, ry Jakoba, dia Ilay namolavola anao, ry Israely:+ “Aza matahotra fa efa navotako ianao.+ Nantsoiko tamin’ny anaranao ianao, Ary fananako.   Hanampy anao aho rehefa miampita rano ianao.+Tsy ho tondraka sy tsy handifotra anao ny renirano rehefa miampita eny ianao.+ Tsy ho may ianao rehefa mandeha eo amin’ny afo,Ary tsy handoro anao ny lelafo.   Fa izaho no Jehovah Andriamanitrao,Ilay Masin’ny Israely, Mpamonjy anao. Nomeko mba ho vidin’ny nanavotana anao i Ejipta,Ary nataoko takalonao i Etiopia sy Seba.   Lasa sarobidy teo imasoko+ mantsy ianaoSady nohajaina, ary tiako.+ Hanome vahoaka ho solonao àry aho,Ary hanome firenena maro ho takalon’ny ainao.   Aza matahotra fa manohana anao aho.+ Hoentiko avy any atsinanana ny taranakao,Ary hangoniko avy any andrefana ianao.+   Hiteny amin’ny avaratra aho hoe: ‘Avereno izy!’,+ Ary amin’ny atsimo hoe: ‘Avotsory izy! Ento avy any lavitra any ny zanako lahy, ary ento avy any amin’ny faran’ny tany+ ny zanako vavy,   Dia izay rehetra antsoina amin’ny anarako,+Sy noforoniko mba hanomezana voninahitra ahy,Ary izay novolavolaiko sy nataoko.’+   Avoahy ilay vahoaka jamba nefa manana maso,Ary marenina nefa manana sofina.+   Asaivo mivory eo amin’ny toerana iray ny firenena rehetra,Ary asaivo miangona ny vahoaka rehetra.+ Iza amin’izy ireo no afaka milaza an’izany? Ary iza no afaka miteny aminay ny zavatra hitranga voalohany?*+ Asaivo entiny ny vavolombelony mba hahitana raha marina izy,Na asaivo mihaino sy miteny ny vavolombelony hoe: ‘Marina izany!’”+ 10  “Ianareo no vavolombeloko”,+ hoy i Jehovah,“Sady mpanompoko izay nofidiko,+Amin’izay ianareo hahafantatra sy hino ahy,*Sady hahalala hoe tsy miova Aho.+ Tsy nisy Andriamanitra noforonina talohako,Ary tsy hisy koa ao aoriako.+ 11  Izaho no Jehovah,+ ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho.”+ 12  “Izaho Ilay nilaza sy namonjy ary nampahafantatra,Tamin’ny mbola tsy nisy andriamani-kafa teo aminareo.+ Ianareo àry no vavolombeloko”, hoy i Jehovah, “ary izaho no Andriamanitra.+ 13  Tsy miova mihitsy koa Aho.+Tsy misy mahavita mandrombaka an’izay etỳ an-tanako.+ Iza no mahasakana ahy rehefa manao zavatra aho?”+ 14  Izao no tenin’i Jehovah, ilay Mpanavotra anareo,+ Ilay Masin’ny Israely:+ “Handefa tafika ho any Babylona aho, noho ny aminareo, ary hampidiniko daholo ny bara hidin’ny vavahady.+Hasiako koa ny Kaldeanina mandeha sambo, ka hitaraina satria mafy ny manjo azy.+ 15  Izaho no Jehovah, Ilay Masina tompoinareo,+ ilay Mpamorona ny Israely+ sady Mpanjakanareo.”+ 16  Izao no tenin’i Jehovah,Ilay manisy lalana eny an-dranomasinaSady manisy lalana eny amin’ny rano mahery,+ 17  Ilay mamoaka ny kalesy fitondra miady sy ny soavaly,+Ary ny tafika sy ny miaramila matanjaka: “Hatory izy ireo ka tsy hifoha intsony.+ Ho faty izy ireo satria hovonoina hoatran’ny lahin-jiro mirehitra.” 18  “Aza tsarovana ny zavatra taloha,Ary aza mifantoka amin’ny lasa. 19  Manao zavatra vaovao aho!+Efa mitranga aza ilay izy izao. Tsy fantatrareo angaha ilay izy? Hanao lalana hamakivaky ny tany efitra aho,+Ary hasiako renirano hamakivaky ny tany karakaina.+ 20  Hanaja ahy ny bibidia,Dia ny alikadia sy ny aotirisy.Asiako rano mantsy any amin’ny tany efitra,Ary asiako renirano any amin’ny tany karakaina,+Mba hosotroin’ny vahoakako izay nofidiko,+ 21  Dia ilay vahoaka novolavolaiko ho ahy,Amin’izay izy ireo hidera ahy.+ 22  Tsy niantso ahy anefa ianao, ry Jakoba ô!+Lasa leo ahy mantsy ianao, ry Israely ô!+ 23  Tsy nitondranao ondry atao fanatitra dorana manontolo aho,Sady tsy nomenao voninahitra tamin’ny sorona nataonao. Tsy notereko hitondra fanomezana ho ahy anefa ianao,Ary na dia nitaky ditin-kazo manitra aza aho dia tsy nataoko nandreraka anao izany.+ 24  Tsy nividiananao fantàkamanitra* tamin’ny volanao aho,Ary tsy nataonao nahavoky ahy ny tavin’ny sorona natolotrao.+ Vao mainka aza nataonao nanavesatra ahy ny fahotanao,Ary nataonao nandreraka ahy ny fahadisoanao.+ 25  Izaho Ilay mikosoka ny fahadisoanao,*+ noho ny anarako,+Ka tsy hotsaroako ny fahotanao.+ 26  Ampahatsiahivo aho, ary andao hoentina eny amin’ny fitsarana ny ady ifanaovantsika.Dia lazao ny hevitrao momba an’izany mba hahitana raha marina ianao. 27  Nanota ilay razambenao voalohany,Ary nikomy tamiko ireo mpitondra teny* eo aminao.+ 28  Hozimbazimbaiko àry ny andrianan’ny toerana masina,Dia hatokako haringana i Jakoba,Ary havelako hanambanimbany an’i Israely ny olona.+

Fanamarihana

Mety hoe ny zavatra voalohany hitranga amin’ny hoavy.
Na: “hatoky ahy.”
Zavamaniry manitra izy io, fa tsy tena fantatra hoe inona marina.
Na: “ny fikomianao.”
Mety ho ireo mpampianatra ny Lalàna.