Isaia 42:1-25

  • Ilay mpanompon’i Jehovah sy ny zavatra hataony (1-9)

    • ‘Jehovah no anarako’ (8)

  • Hira vaovao hiderana an’i Jehovah (10-17)

  • Sady jamba no marenina i Israely (18-25)

42  Io ny mpanompoko+ izay tohanako, Ilay nofidiko+ sady ankasitrahako!+ Nomeko ny fanahiko izy,+Ka hampihatra ny rariny amin’ireo firenena.*+   Tsy hiantsoantso izy na hihogahoga,Ary tsy hataony heno eny an-dalana ny feony.+   Tsy hotapahiny ny bararata folaka,Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro mitsilopilopy.+ Tsy mivadika izy ka hampihatra ny rariny.*+   Tsy ho reraka na ho sasatra izy mandra-panaovany ny rariny eto an-tany.+Ary hiandry ny lalàny* foana ireo nosy.   Izao no tenin’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra,Dia ilay Mpamorona ny lanitra, Ilay Be Voninahitra izay namelatra ny lanitra,+Ilay nanao* ny tany sy ny vokatra eo aminy,+Ilay manome fofonaina ho an’ny mponina eny ambonin’ny tany,+Sy manome aina ho an’izay mandeha eny ambonin’ny tany:+   “Izaho Jehovah no miantso anao araka ny fahamarinana.Mitazona ny tananao aho. Hiaro anao aho, ary ianao no hataoko antoka* ho an’ny olona,+Sy fahazavana ho an’ny firenena,+   Mba hataonao mahita ny mason’ny jamba,+Ary havoakanao avy any ambany lakaly figadrana ny voafonja,Sady havoakanao avy ao am-ponja izay mipetraka ao anaty haizina.+   Izaho no Jehovah. Izany no anarako.Tsy homeko an’iza na iza* ny voninahitro,Ary tsy homeko ho an’ny sary sokitra ny fiderana ahy.+   Jereo fa efa tanteraka ny zavatra nolazaina taloha be,Fa milaza zava-baovao kosa aho izao. Mbola tsy mipoitra ireny, dia efa teneniko anareo.”+ 10  Mihirà hira vaovao ho an’i Jehovah!+Hirao avy any amin’ny faran’ny tany ny fiderana azy,+Ry olona mivelona amin’ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny,Ry nosy sy ny mponina eo aminy!+ 11  Aoka hanandra-peo ny tany efitra sy ny tanànany+Ary ny tanàna kely ipetrahan’i Kedara.+ Aoka hihoby sy ho falifaly ny mponina eny amin’ny harambato,Sady hiantsoantso avy eny an-tampon-tendrombohitra. 12  Aoka izy ireo hanome voninahitra an’i Jehovah,Sy hidera azy eny amin’ireo nosy.+ 13  Hivoaka hiady toy ny lehilahy matanjaka i Jehovah.+ Efa maika hanao zavatra hoatran’ny miaramila izy,+ Ary hiantsoantso mafy hanao hiakan’ady.Dia hasehony fa mahery noho ny fahavalony izy.+ 14  “Efa hatry ny ela aho no nangina, Ary mbola nangina sy nifehy tena foana. Hitaraina sady hisefosefo ary ho sempotsempotra anefa aho,Toy ny vehivavy efa ho teraka. 15  Handrava tendrombohitra sy havoana aho,Dia hataoko maina ny zavamaniry rehetra eny. Hovako ho nosy* ny renirano,Ary hataoko ritra ny farihy anirian’ny bararata.+ 16  Hotarihiko amin’ny lalana tsy fantany ny jamba,+Ka hoentiko ho eny amin’ny lalana tsy mahazatra azy.+ Hataoko mazava ny haizina eo alohan’izy ireo,+Ary hataoko mitovy tantana ny tany mikitoantoana.+ Izany no hataoko ho azy ireo, ary tsy handao azy aho.” 17  Hitsoaka sady ho menatra tanteraka izy ireo,Dia izay mitoky amin’ny sary sokitra,Sy miteny amin’ny sarivongana metaly* hoe: “Ianareo no andriamanitray.”+ 18  Mihainoa, ry marenina!Mijere tsara, ry jamba!+ 19  Iza moa no jamba raha tsy ny mpanompoko ihany?Iza no tena marenina hoatran’ilay nirahiko? Iza no tena jamba hoatran’ilay nahazo valisoa,Na tena jamba toy ny mpanompon’i Jehovah?+ 20  Mahita zavatra maro ianao, nefa tsy raharahianao. Sokafanao ny sofinao, nefa tsy mihaino ianao.+ 21  Fa tia rariny i Jehovah,Ka mahafinaritra azy ny mampiseho hoe tena miavaka sy be voninahitra ny lalàna.* 22  Nangalarina sy norobaina ny fananan’ny vahoaka.+Voafandrika ao anaty lavaka daholo izy ireo, ary afenina ao am-ponja.+ Nangalarina ny fananany nefa tsy nisy namonjy azy.+Norobaina koa ny fananany nefa tsy nisy niteny hoe: “Avereno atỳ ireny!” 23  Iza aminareo no hihaino an’izany? Iza no hihaino tsara ka handray soa any aoriana any? 24  Iza no nanolotra an’i Jakoba tamin’ny mpandroba,Sy nanolotra an’i Israely tamin’ny mpangalatra? Tsy i Jehovah ve? Nanota taminy mantsy izy ireo, Sady tsy nety nanaraka an’izay natorony,Ary tsy nankatò ny lalàny.*+ 25  Nanampatra ny hatezerany taminy àry Izy,Ary nisafoaka mafy sady namela azy hijalijaly tao anatin’ny ady mangotraka.+ Nandevona an’izay rehetra nanodidina azy izany ady izany, nefa tsy noraharahiany.+ Nandoro azy ilay izy, nefa tsy noheveriny ho zava-dehibe.+

Fanamarihana

Na: “hampianatra an’ireo firenena ny atao hoe rariny.”
Na: “hampianatra ny atao hoe rariny.”
Na: “toromarika omeny.”
Abt: “namelatra.”
Abt: “fifanekena.”
Na: “Tsy hozaraiko amin’iza na iza.”
Na: “morontsiraka.”
Na: “sarivongana vita amin’ny metaly narendrika.”
Na: “toromarika.”
Na: “toromarika omeny.”