Isaia 41:1-29

  • Mpandresy avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro (1-7)

  • Nofidina ho mpanompon’i Jehovah i Israely (8-20)

    • “Abrahama namako” (8)

  • Nasaina nampiseho ny heriny ireo andriamanitra (21-29)

41  “Mangìna, ry nosy, dia henoy aho.*Avelao hahazo hery indray ireo firenena. Avelao izy ireo hanatona dia hiteny.+ Andao isika hiaraka ho any amin’ny fitsarana.   Iza no nampirisika olona iray avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro?*+Iza no niantso azy araka ny fahamarinana mba ho eo an-tongony,*Amin’izay dia hatolotra eo anatrehany ireo firenena,Ary havela ho resiny ireo mpanjaka?+ Iza no manorotoro azy ireo amin’ny sabatra mba ho lasa vovoka,Sady manaparitaka azy ireo amin’ny tsipìka, hoatran’ny mololo tsofin’ny rivotra?   Manenjika an’ireny firenena ireny izy ary tsy misy manakantsakanaEny amin’ny lalana mbola tsy nandehanany.   Iza no nanao sy nahavita an’izany,Ka niantso an’ireo taranaka mifandimby, efa hatramin’ny voalohany? Tsy iza fa izaho Jehovah, Ilay Voalohany.+Ary tsy miova aho na dia hatrany amin’ny taranaka farany aza.”+   Nahita an’izany ireo nosy ka natahotra. Nangovitra koa ny faran’ny tany. Dia niangona izy ireo ka nihananatona.   Samy manampy ny namany izy ireo,Ary samy milaza amin’ny rahalahiny hoe: “Mahereza!”   Ny mpanao asa tanana dia mampahery ny mpanefy.+Ilay manafisaka vy amin’ny marotoa kosaMampahery an’ilay mively eo amin’ny riandriana.* Hoy izy: “Mitambatra tsara izy izany!” Dia fantsihana ilay sampy avy eo mba tsy hitongilangilana.   “Fa ianao kosa, ry Israely, dia mpanompoko,+Ary ianao no nofidiko, ry Jakoba,+Ilay taranak’i Abrahama namako.+   Ianao ilay nalaiko avy any amin’ny faran’ny tany,+Ary ianao ilay nantsoiko avy any amin’ny toerana lavitra indrindra. Dia hoy aho taminao: ‘Mpanompoko ianao.+Efa nifidy anao aho, ka tsy manary anao.+ 10  Aza matahotra fa manohana anao aho.+ Aza manahy fa izaho no Andriamanitrao.+ Hanatanjaka anao aho ka hanampy anao.+Hitazona anao mafy amin’ny tanako ankavanana aho, dia ny tanako manao ny rariny.’ 11  Ho menatra sy ho afa-baraka izay rehetra tezitra be aminao,+ Ary ho lasa tsinontsinona sy ho ripaka izay miady aminao.+ 12  Hitady an’ireo olona mamely anao ianao, fa tsy hahita.Ho lasa toy ny tsy misy sy ho tsinontsinona ny olona miady aminao.+ 13  Fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitazona anao mafy amin’ny tananao ankavanana,Dia Ilay milaza aminao hoe: ‘Aza matahotra fa hanampy anao aho.’+ 14  Aza matahotra, ry Jakoba kankana,*+Hanampy anao aho, ry vahoakan’Israely”, hoy i Jehovah Mpanavotra anao,+ Ilay Masin’ny Israely. 15  “Nataoko hoatran’ny fitaovana fanosihosena varimbazaha ianao,+Hoatran’ny fitaovana vaovao sy maranitra fanosihosena varimbazaha. Hohitsakitsahinao ny tendrombohitra ka hopotipotehinao,Ary hataonao toy ny akofa ny havoana. 16  Hokororohinao ireny,Ka hoentin’ny rivotra,Ary haelin’ny tafio-drivotra. Dia hifaly noho ny amin’i Jehovah ianao,+Ary Ilay Masin’ny Israely no ho reharehanao.”+ 17  “Mitady rano ny sahirana sy ny mahantra nefa tsy misy. Mainan’ny hetaheta ny lelan’izy ireo.+ Izaho Jehovah no hamaly azy,+ Ary tsy mba handao azy aho, ilay Andriamanitry ny Israely.+ 18  Hasiako renirano mikoriana eny amin’ny havoana mangadihady,+Dia hasiako loharano eny amin’ny lohasaha.+ Hovako ho farihy anirian’ny bararata ny tany efitra,Ary hovako ho loharano ny tany tsy misy rano.+ 19  Hamboleko hazo sedera,Sy hazo akasia, sy mirta, ary hazo kesika+ ny tany karakaina. Hamboleko hazo zenevrieSy hazo volondavenona ary siprey+ ny lemaka karakaina. 20  Amin’izay dia ho hitan’ny olon-drehetra sy ho fantany,Ary ho henony tsara sy ho takanyFa ny tanan’i Jehovah no nanao an’izany,Ary Ilay Masin’ny Israely no namorona an’izany.”+ 21  “Resaho amiko ny adinareo”, hoy i Jehovah. “Asehoy ny porofo anananareo”, hoy ilay Mpanjakan’i Jakoba. 22  “Asehoy ny porofo dia teneno anay izay hitranga. Teneno anay koa ny zavatra taloha,*Mba hosaintsaininay* ka ho fantatray izay hiafarany. Na lazao aminay izay zavatra ho avy.+ 23  Teneno anay izay hitranga amin’ny hoavy,Dia ho fantatray hoe andriamanitra ianareo.+ Manaova zavatra, na tsara na ratsy,Mba ho gaga izahay rehefa mahita an’izany.+ 24  Jereo anefa fa hoatran’ny tsy misy ianareo,Ary tsinontsinona ny zava-bitanareo.+ Maharikoriko izay mifidy anareo.+ 25  Nampirisika olona iray avy any avaratra aho, ka ho tonga izy,+Olona iray avy any amin’ny fiposahan’ny masoandro,*+ izay hiantso ny anarako. Hohitsakitsahiny hoatran’ny manitsakitsaka tanimanga+ ny mpitondra,*Hoatran’ny ataon’ny mpanefy tanimanga manosihosy tanimanga mbola lena. 26  Iza no nilaza an’izany zavatra izany hatrany am-boalohany mba ho fantatray,Na nilaza an’izany hatramin’ny taloha, mba ho afaka hiteny izahay hoe: ‘Marina ny azy’?+ Tsy nisy niteny an’izany mihitsy! Tsy nisy nilaza an’izany! Ary tsy nisy naheno an’izay nolazainareo!”+ 27  Izaho no voalohany niteny tamin’i Ziona hoe: “Ireny ry zareo!”+ Ary handefasako olona hitondra vaovao tsara i Jerosalema.+ 28  Nijery foana anefa aho, fa tsy nahita olona.Tsy nisy tamin’izy ireo afaka nanoro hevitra. Nanontaniako foana izy ireo, fa tsy nisy namaly. 29  Sandoka* daholo izy rehetra, Ary tsinontsinona ny zavatra ataony. Rivotra ihany ny sarivongana metaly* nataony sady tsisy dikany.+

Fanamarihana

Na: “Mangìna eo anatrehako, ry nosy.”
Na: “avy any atsinanana.”
Izany hoe mba hanompo Azy.
Vy ngezabe fisapisaka ny tampony, ary eo amboniny no ametrahana ny zavatra hotefena izay kapohina amin’ny marotoa.
Izany hoe tsy mba mahavita miaro tena sady ambany.
Abt: “voalohany.”
Na: “hataonay ao am-po.”
Na: “avy any atsinanana.”
Na: “solontenam-panjakana.”
Na: “Toy ny tsy misy.”
Na: “sarivongana vita amin’ny metaly narendrika.”