Isaia 40:1-31

 • Fampiononana ho an’ny vahoakan’i Jehovah (1-11)

  • Feo miantsoantso any an-tany efitra (3-5)

 • Tena miavaka i Jehovah (12-31)

  • Hoatran’ny rano indray mitete ireo firenena (15)

  • ‘Mipetraka any ambonin’ity tany boribory ity’ Andriamanitra (22)

  • Antsoina amin’ny anarany avy ny kintana (26)

  • Tsy mba reraka mihitsy i Jehovah (28)

  • Hahazo hery indray izay manantena an’i Jehovah (29-31)

40  “Ampionòny, ampionòny ny vahoakako!”, hoy ilay Andriamanitrareo.+   “Manaova teny manohina ny fon’i* Jerosalema.Lazao aminy fa efa vita ny asa an-terivozona nataony,Ary efa voaonitra ny fahadisoany.+ Efa nataon’i Jehovah nanefa ny sazy sahaza azy* izy, noho ny fahotany rehetra.”+   Izany fa misy miantsoantso any an-tany efitra hoe: “Omano ny lalana halehan’i Jehovah!+ Manaova lalambe mahitsy+ mamakivaky ny tany karakaina, mba handehanan’ilay Andriamanitsika.+   Aoka hisondrotra ny lohasaha rehetra,Ary hietry daholo kosa ny tendrombohitra sy ny havoana. Ataovy mitovy tantana ny tany misy dongodongona,Ary ataovy lasa lemaka ny tany mikitoantoana.+   Dia hiharihary ny voninahitr’i Jehovah,+Ka samy hahita an’izany ny olombelona* rehetra,+Satria i Jehovah no efa niteny.”   Izany misy miteny hoe: “Miantsoantsoa!” Dia misy mamaly hoe: “Hiantso hoe ahoana?” “Ahitra ihany ny olombelona* rehetra, Ary hoatran’ny voninkazo eny an-tsaha daholo ny fitiavany sy ny tsy fivadihany.+   Maina ny ahi-maitso,Ary malazo ny voninkazo,+Satria notsofin’i Jehovah tamin’ny fofonainy.*+ Ahitra fotsiny tokoa ny olona.   Maina ny ahi-maitso,Ary malazo ny voninkazo,Fa ny tenin’ilay Andriamanitsika kosa maharitra mandrakizay.”+   Miakara any an-tendrombohitra avo,Ry vehivavy mitondra vaovao tsara ho an’i Ziona.+ Ataovy mafy ny feonao,Ry vehivavy mitondra vaovao tsara ho an’i Jerosalema. Mitenena mafy ary aza matahotra! Lazao amin’ireo tanànan’i Joda hoe: “Iny ilay Andriamanitrareo!”+ 10  Ho avy i Jehovah Tompo Fara Tampony ka hampiseho ny heriny,Ary ny sandriny no hanjaka.+ Efa eny aminy ny valisoa homeny,Ary efa any aminy ny karama haloany.+ 11  Toy ny mpiandry ondry izy ka hokarakarainy* ny andian’ondriny.+ Ny sandriny no hanangonany ny zanak’ondry,Dia hotrotroiny eo an-tratrany ireny. Hotarihiny sady hokenakenainy tsara ireo ondrivavy mbola mampinono.+ 12  Iza no mahavita mamatra ny rano rehetra amin’ny felatanany,+Sy mandrefy ny lanitra amin’ny irain-jehy?* Iza no mahavita mamatra ny vovoky ny tany amin’ny kapoaka,+Na mandanja ny tendrombohitra amin’ny fandanjana,Sy mandanja ny havoana amin’ny mizana? 13  Iza no mahavita mandrefy* ny fanahin’i Jehovah?Ary iza no afaka mampianatra azy ka hanoro hevitra azy?+ 14  Iza no nanontaniany mba hanampy azy hisaina tsara,Ary iza no mampianatra azy ny lalan’ny rariny?Iza no mampita fahalalana aminy,Na mampiseho azy ny atao hoe tena fahiratan-tsaina?+ 15  Hoatran’ny rano indray mitete avy amin’ny siny ireo firenena,Ary toy ny vovoka manify eo amin’ny mizana no fiheverana azy.+ Manainga an’ireo nosy izy, toy ny manainga piti-bovoka. 16  Na ny hazo ao Libàna aza tsy ampy hatao kitay,*Ary na ny bibidia ao aza tsy ampy hatao fanatitra dorana. 17  Ny firenena rehetra dia toy ny tsy misy, eo anatrehany.+Tsinontsinona sy tsy misy dikany ireny aminy.+ 18  Iza no azonareo ampitovina amin’Andriamanitra?+ Ary inona no azonareo ampitahaina aminy?+ 19  Manamboatra sampy* ny mpanao asa tanana,Ary mametaka takela-bolamena+ eo amin’ilay izy ny mpanefy,Sady manefy rojo volafotsy. 20  Mifidy hazo ny olona mba hataony fanomezana,+Dia hazo tsy ho lo. Mitady mpanao asa tanana mahay izy,Mba hanamboatra sary sokitra izay tsy hitongilangilana.+ 21  Tsy fantatrareo ve? Mbola tsy henonareo ve? Mbola tsy nolazaina taminareo hatramin’ny voalohany ve? Mbola tsy azonareo ihany ve hatramin’ny nametrahana ny fototry ny tany?+ 22  Izy Ilay mipetraka any amin’ny avo, any ambonin’ity tany boribory* ity,+Ary hoatran’ny valala ny mponina eo aminy. Izy no mamelatra ny lanitra toy ny lamba manify,Sy mamelatra azy toy ny tranolay ipetrahana.+ 23  Ataony lasa tsinontsinona ny manam-pahefana ambony,Ary ataony tsy misy dikany ny mpitsara* eto an-tany. 24  Toy ny zavamaniry vao nambolena izy ireo,Hoatran’ny voa vao nafafy,Ary mbola tsy mamaka tsara ao anaty tany ny fotony.Dia tsofin’ny rivotra izy ireo ka maina,Ary entin’ny rivotra toy ny mololo.+ 25  “Iza no azonareo ampitovina amiko, ka lasa hitovy aminy aho?”, hoy Ilay Masina. 26  “Jereo ny lanitra ka banjino. Iza no namorona an’ireny zavatra ireny?+ Izy Ilay mamoaka azy ireny hoatran’ny mamoaka tafika, sady manisa azy tsirairay,Ary miantso azy rehetra amin’ny anarany avy.+ Matanjaka be izy ary tena mahatalanjona ny heriny,+Ka tsy misy banga ireny na iray aza. 27  Maninona ianao, ry Jakoba no miteny an’izao, ary maninona ianao, ry Israely, no milaza hoe:‘Tsy hitan’i Jehovah ny manjo ahy,Ary tsy mba mahazo rariny amin’Andriamanitra aho’?+ 28  Tsy fantatrao angaha? Sa mbola tsy henonao? Andriamanitra mandrakizay i Jehovah, ilay Mpamorona ny faran’ny tany.+ Tsy mba reraka na sasatra mihitsy izy.+ Tsy takatry ny saina* ny fahalalany.+ 29  Omeny hery ny reraka,Ary ataony matanjaka be izay kely hery.+ 30  Ho reraka sy ho sasatra ny ankizilahy,Ary ho tafintohina ny tovolahy ka hianjera. 31  Fa izay manantena an’i Jehovah kosa hahazo hery indray. Hanidina ambony izy ireo, hoatran’ny hoe manana elatry ny voromahery.+ Hihazakazaka izy nefa tsy ho vizana,Ary handeha nefa tsy ho reraka.”+

Fanamarihana

Na: “Milazà teny mampionona an’i.”
Na: “nanefa sazy avo roa heny.”
Abt: “nofo.”
Abt: “nofo.”
Na: “fanahiny.”
Na: “handrasany.”
Tamin’ny andron’ny Baiboly, dia refy hatreo amin’ny tendron’ny ankibe ka hatreo amin’ny tendron’ny ankikely rehefa velarina ny tanana. Jereo F.F. B14.
Na mety hoe “no mahalala.”
Na: “tsy ampy hatao kitay mba hirehetan’ny afo foana.”
Na: “sarivongana vita amin’ny metaly narendrika.”
Na: “ambonin’ity bola.”
Na: “mpitondra.”
Na: “Tsy hita pesipesenina.”