Isaia 36:1-22

  • Nanafika an’i Joda i Sankeriba (1-3)

  • Nihantsy an’i Jehovah ilay Rabsake (4-22)

36  Tamin’ny taona faha-14 nanjakan’i Hezekia Mpanjaka, dia niakatra hanafika an’ireo tanàna rehetra voaro mafy tany Joda i Sankeriba mpanjakan’i Asyria,+ ka resiny ireny.+  Ary nirahin’ny mpanjakan’i Asyria avy tao Lakisy+ ny Rabsake*+ sy ny miaramila be dia be, mba ho any amin’i Hezekia Mpanjaka any Jerosalema. Dia nijanona teo akaikin’ny lakandrano avy ao amin’ny dobo ambony+ izy ireo, teo amin’ilay lalambe mankany amin’ny sahan’ny mpanasa lamba.+  Ary nivoaka nankeo amin’ilay Rabsake i Eliakima+ zanak’i Hilkia, izay niandraikitra ny ankohonan’ny mpanjaka,* sy Sebna+ mpitan-tsoratra, ary Joa zanak’i Asafa, mpanoratra ny raharaham-panjakana.  Dia hoy ilay Rabsake tamin’izy ireo: “Mba lazao amin’i Hezekia hoe: ‘Izao no tenin’ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjakan’i Asyria: “Fa inona koa izany mba atokisanao izany?+  Milaza ianao hoe: ‘Izaho manana tetika sy hery hoentina miady.’ Resa-be fotsiny anefa izany! Fa matoky an’iza ianao no sahy mikomy amiko?+  I Ejipta no mba atokisanao hoe hanampy anao. Bararata folaka anefa izy, ka ho voatsindrona ny tanan’izay mitehina aminy dia ho loaka. Hoatr’izany mihitsy i Farao mpanjakan’i Ejipta amin’izay rehetra matoky azy.+  Raha hilaza ianao hoe: ‘Izahay matoky an’i Jehovah Andriamanitray’, fa angaha moa tsy izy no tompon’ireo toerana avo sy alitara nesorinao, ry Hezekia,+ tamin’ianao niteny tamin’i Joda sy Jerosalema hoe: ‘Mila miankohoka eto anoloan’ity alitara ity ianareo’?”’+  Raha sahy mifaninana amin’ny mpanjakan’ny Asyria+ tompoko àry ianao, dia homeko soavaly 2 000, dia ho hita eo raha mahita mpitaingin-tsoavaly 2 000 ianao.  Ianao aza mila miantehitra amin’i Ejipta vao manana kalesy sy mpitaingin-tsoavaly. Koa na ny governora kely indrindra amin’ny mpanompon’ny tompoko aza ve dia ho vitanao ny hampitsoaka azy? 10  Ary angaha moa izaho tsy nahazo alalana avy tamin’i Jehovah, matoa miakatra hanafika sy handrava an’ity tany ity? I Jehovah mihitsy no niteny tamiko hoe: ‘Miakara dia tafiho io tany io, ary ravao.’” 11  Dia hoy i Eliakima sy Sebna+ ary Joa tamin’ilay Rabsake:+ “Mba ataovy amin’ny teny aramianina*+ re ny zavatra resahinao aminay mpanomponao e! Azonay ihany mantsy izany. Aza mampiasa fitenin’ny Jiosy fa henon’ny olona eny ambony manda.”+ 12  Hoy anefa ilay Rabsake: “Angaha ianao sy ny tomponao fotsiny no nasain’ny tompoko hilazana an’izany, fa tsy ireo olona mipetraka eny ambony manda ireo koa? Ireo koa ange hihinana ny tsy fihinany* sy hisotro ny tsy fisotrony* miaraka aminareo e!” 13  Dia nitsangana ilay Rabsake, ka niteny mafy tamin’ny fitenin’ny Jiosy+ hoe: “Henoy ny tenin’ny mpanjakan’i Asyria, ilay mpanjaka lehibe!+ 14  Hoy ny mpanjaka: ‘Aza manaiky hofitahin’i Hezekia, fa tsy mahavonjy anareo izy.+ 15  Dia aza manaiky hotaomin’i Hezekia hatoky an’i Jehovah,+ rehefa miteny izy hoe: “Tena hamonjy antsika i Jehovah, ary tsy havela ho resin’ny mpanjakan’i Asyria ity tanàna ity.” 16  Aza mihaino an’i Hezekia, fa izao no tenin’ny mpanjakan’i Asyria: “Mihavàna amiko dia aoka ianareo hitolo-batana.* Dia samy hihinana ny voalobony sy ny aviaviny ianareo, ary samy hisotro rano avy ao anatin’ny lavaka fanangonan-dranony. 17  Avy eo dia ho tonga aho, dia hoentiko any amin’ny tany mitovy amin’ny taninareo+ ianareo, dia tany misy varimbazaha sy divay vaovao, tany misy mofo sy tanimboaloboka. 18  Aza manaiky hofitahin’i Hezekia hoe: ‘Hamonjy antsika i Jehovah!’ Fa angaha nisy andriamanitry ny firenen-kafa nahavita namonjy ny taniny teo an-tanan’ny mpanjakan’i Asyria?+ 19  Aiza izao ireo andriamanitr’i Hamata sy Arpada?+ Dia aiza ireo andriamanitr’i Sefarvaima?+ Nahavita namonjy an’i Samaria teo an-tanako angaha ireny?+ 20  Iza tamin’ny andriamanitra rehetra ivavahan’ireny firenena ireny no nahavonjy ny taniny teo am-pelatanako? Dia i Jehovah ve dia hahavita hamonjy an’i Jerosalema eto am-pelatanako?”’”+ 21  Nangina anefa izy ireo, ka tsy namaly azy na indraim-bava aza, satria efa nahazo baiko tamin’ny mpanjaka hoe: “Aza mamaly azy.”+ 22  Nankao amin’i Hezekia kosa i Eliakima zanak’i Hilkia, izay niandraikitra ny ankohonan’ny mpanjaka,* sy Sebna+ mpitan-tsoratra, ary Joa zanak’i Asafa, mpanoratra ny raharaham-panjakana. Samy efa nandrovitra ny akanjony izy ireo tamin’izay. Dia notantarainy tamin’i Hezekia ny tenin’ilay Rabsake.

Fanamarihana

Na: “ny lehiben’ny mpandroso zava-pisotro.”
Na: “ny lapa.”
Na: “syrianina.”
Abt: “ny tainy.”
Abt: “ny amaniny.”
Abt: “Manaova tsodrano miaraka amiko dia mivoaha ho atỳ amiko.”
Na: “ny lapa.”