Isaia 34:1-17

  • Hamaly an’ireo firenena i Jehovah (1-4)

  • Tsy hisy mponina intsony i Edoma (5-17)

34  Manatòna mba hihaino, ry firenena!Mihainoa tsara, ry vahoaka! Mihainoa, ry tany sy izay rehetra eo aminy,Dia ny tany sy izay rehetra mipetraka ao.   Fa tezitra be amin’ny firenena rehetra i Jehovah,+Sady misafoaka amin’ny tafik’izy ireo manontolo.+ Hatokany haringana ireny,Ka haripany.+   Hariana ireo novonoina eo amin’izy ireo,Ary hidofaka ny fofon’ny fatiny.+Hampitsonika ny tendrombohitra* ny rany.+   Ho lo daholo ny ao amin’ny tafiky ny lanitra,Ary ny lanitra dia hahorona toy ny horonam-boky. Halazo ny tafik’izy ireo manontolo,Hoatran’ny ravina malazo mihintsana avy amin’ny voaloboka,Ary hoatran’ny voan’aviavy malazo mihintsana.   “Hihosin-dra eny amin’ny lanitra ny sabatro.+ Hidina hampihatra didim-pitsarana amin’i Edoma izy io,+Ka hamely ny olona efa natokako haringana.   Manana sabatra i Jehovah, dia ho feno ra ilay izy, Sady hihoso-menaka,+Ka ho feno ran’ondrilahy sy ran’osy,Ary tavin’ny voan’ondrilahy. Fa manao sorona ao Bozra i Jehovah,Ka be dia be no aripany ao Edoma.+   Hiara-midina amin’ireny ny ombidia,Ary ny vantotr’ombilahy hiaraka amin’ireo matanjaka. Ho vonton-dra ny tanin’izy ireo,Ary ho vonto menaka ny vovo-taniny.”   Fa manana andro famaliana i Jehovah,+Dia taona hamaliana ny ratsy natao tamin’i Ziona.+   Hovana ho godorao* ny reniranony,*Hovana ho solifara ny vovoka ao aminy,Ary ho lasa toy ny godorao mirehitra ny taniny. 10  Tsy hovonoina izany afo izany na andro na alina,Dia hiakatra mandrakizay ny setroka avy aminy. Ho rava hatramin’ny taranaka fara aman-dimby izy,Ka tsy hisy olona handalo eo aminy intsony mandrakizay mandrakizay.+ 11  Ho lasa fonenan’ny gisandrano sy ny sokina izy,Ary hipetraka ao ny vorondolo lava sofina sy ny goaika. Horefesin’Andriamanitra amin’ny tady fandrefesana sy ny pilao* ilay tany,Mba ho hita hoe tsy misy na inona na inona sady tsy misy ilana azy. 12  Tsy misy hatao mpanjaka ny olona ambony ao aminy,Ary tsy hisy intsony ny andrianany rehetra. 13  Hisy tsilo haniry eny amin’ny tilikambony voaro mafy,Ary hisy tsilo sy ahidratsy eny amin’ny toerany voaro mafy. Ho lasa toerana ipetrahan’ny alikadia koa izy,+Sady ho vala ho an’ny aotirisy. 14  Hifankahita amin’ny biby minaonaona* ny biby mipetraka any an-tany efitra,Ary hiantso ny namany ny osidia.* Hipetrapetraka any ny matoriandro, ka ho afaka hiala sasatra. 15  Any ny bibilava mitsambikina no hanao ny tranony sy hanatody.Dia hikotrika ny atodiny izy, ka hiaro an’ireny. Hitangorona any koa ny papango, samy miaraka amin’ny vadiny avy. 16  Manaova fikarohana ao amin’ny bokin’i Jehovah, ka vakio mafy izany. Tsy misy tsy ho eo ireny biby ireny,Ary samy hanana ny vadiny avy.Fa i Jehovah no efa nanome baiko,Ary ny fanahiny no nanangona an’ireny. 17  Izy no nanao antsapaka an’izay ho anjaran’ireny,Ary ny tanany no nandrefy ny anjara taniny.* Ho lasa fonenan’ireny mandrakizay ilay taniny,Ary hipetraka ao ireny hatramin’ny taranaka fara aman-dimby.

Fanamarihana

Na: “Hikoriana eny amin’ny tendrombohitra.”
Na “godorao ranony.”
Azo inoana hoe ny reniranon’i Bozra, renivohitr’i Edoma.
Abt: “vato.”
Mety ho karazana alikadia.
Na mety hoe “demonia miendrika osy.”
Abt: “nizara an’ilay izy ho an’ireny tamin’ny tady fandrefesana.”