Isaia 33:1-24

  • Didim-pitsarana sy fanantenana ho an’izay manao ny marina (1-24)

    • Jehovah: Mpitsara, Mpanao lalàna, Mpanjaka (22)

    • Tsy hisy olona hilaza hoe: “Marary aho” (24)

33  Hahita loza ianao, ry ilay mpandrava tsy nisy nandrava,+Dia ilay mpamadika tsy nisy namadika! Horavana ianao rehefa avy mandrava,+ Ary hisy hamadika rehefa avy mamadika.   Iantrao izahay, Jehovah ô!+ Ianao no antenainay. Tohano amin’ny sandrinao*+ izahay isa-maraina,Ary vonjeo amin’ny fotoam-pahoriana.+   Mandositra ny olona rehefa mandre tabataba. Miparitaka ireo firenena rehefa mitsangana ianao.+   Hatangorona ny zavatra ataonareo babo, hoatran’ny valala mirangorango mitangorona,Ka hirohotra ho eny amin’ireny ny olona, hoatran’ny andiam-balala.   Hasandratra i Jehovah,Satria mipetraka eny amin’ny avo. Hataony manjaka ao Ziona ny rariny sy ny hitsiny.   Izy no mahatonga anao hilamina sy tsy hitebiteby.Betsaka ny zavatra ataony mba hamonjena+ anao. Omeny fahendrena sy fahalalana ianao, ary ampianariny hatahotra an’i Jehovah.+Izany no harenany.   Miantsoantso eny an-dalana ny lehilahy mahery fo eo amin’izy ireo,Ary mitomany be ny iraka mitady fihavanana.   Tsy misy olona intsony eny an-dalambe,Ary tsy misy mpandeha intsony eny an-dalana. Nivadika tamin’ny fifanekena ny fahavalo,Sady nanambany an’ireo tanàna,Ary tsy miraharaha olona.+   Misaona* sy malazo ilay tany. Menatra i Libàna+ fa simba. Lasa hoatran’ny tany efitra i Sarôna,Ary mihintsan-dravina i Basana sy Karmela.+ 10  “Hitsangana aho izao”, hoy i Jehovah,“Dia hasandratro ny tenako,+Ka homeko voninahitra. 11  Bozaka maina no miforona ao an-kibonareo, ary vodivary no aterakareo. Handevona anareo hoatran’ny afo+ ny eritreri-dratsinareo. 12  Ho lasa hoatran’ny lavenona avy amin’ny sokay nodorana ireo firenena. Hoatran’ny tsilo notapahina izy ireo ka hodorana amin’ny afo.+ 13  Henoy izay hataoko, ry olona any lavitra! Ekeo hoe mahery aho, ry olona eto akaiky! 14  Matahotra be+ ny mpanota ao Ziona,Ary lasa mangovitra ireo miala amin’Andriamanitra, ka miteny hoe: ‘Iza amintsika no mahavita mipetraka ao anaty afo mandevona?+ Iza amintsika koa no mahavita mipetraka ao anaty lelafo tsy mety maty?’ 15  Izay manao ny marina foana,+Sy milaza ny marina,+Sy tsy tia tombony azo amin’ny fitaka sy ny tsy rariny,Sady tsy mety mandray tsolotra mihitsy,+Sy manampina ny sofiny tsy hihaino ny resaky ny olona te handatsa-dra,Ary manakimpy ny masony tsy hahita zava-dratsy, 16  Dia izy no hipetraka eny amin’ny toerana avo.Ho eny amin’ny vatolampy sarotra aleha ny fialofany.*Homena azy koa ny sakafony,Ary tsy ho ritra mihitsy ny tahirin-dranony.”+ 17  Hahita mpanjaka be voninahitra ny masonao,Sady hahatazana tany eny lavitra eny. 18  Hotsaroanao* ao am-ponao ilay zavatra nampihorohoro anao, hoe: “Aiza ilay mpitan-tsoratra? Aiza ilay nandanja ny hetra?+ Ary aiza ilay nanisa ny tilikambo?” 19  Tsy hahita an’ilay firenena sahisahy ratsy intsony ianao,Izany hoe firenena mampiasa fiteny sarotra* be ka tsy mety azo,Sy miakanakam-piteny ka tsy azonao ny teniny.+ 20  Jereo i Ziona, ilay tanàna fanaovantsika fety!+ Ho hitan’ny masonao i Jerosalema, izay fonenana milamina,Dia tranolay tsy hafindrafindra.+ Tsy hotsoahana mihitsy ny fantsika be fanenjanan-day eo aminy,Ary tsy hisy hotapahina ny tadiny. 21  Fa ao i Jehovah, Ilay Manan-kaja,No hiaro antsika hoatran’ny renirano sy ny lakandrano lehibe,Ka tsy hisy andian-tsambon’ny fahavalo handeha eny amin’ireny,Ary tsy hisy sambo lehibe handalo eny. 22  Fa i Jehovah no Mpitsara antsika,+I Jehovah no Mpanao Lalàna ho antsika.+I Jehovah no Mpanjakantsika,+Ary izy no hamonjy antsika.+ 23  Higoragora ny tady,Ka tsy mahavita mitazona ny andrin-tsambo hijoro tsara, na mahavita mamelatra ny lay. Amin’izay fotoana izay, dia hozaraina ny zavatra be dia be azo babo,Ka na ny malemy tongotra aza haka be dia be amin’izay norobaina.+ 24  Ary tsy hisy olona* hilaza hoe: “Marary aho.”+ Ho voavela heloka+ ny olona mipetraka ao amin’ilay tany.

Fanamarihana

Na: “herinao.”
Na mety hoe “Maina.”
Na: “ny toerany avo azo antoka.”
Na: “Hosaintsaininao.”
Abt: “lalina.”
Na: “mponina.”