Isaia 32:1-20

  • Hisy mpanjaka sy andriana hampanjaka ny rariny (1-8)

  • Nampitandremana ireo vehivavy tsy miasa saina (9-14)

  • Fitahiana rehefa milatsaka ny fanahy (15-20)

32  Hisy mpanjaka+ hitondra mba hampanjaka ny fahamarinana,+Ary hisy andriana hitondra mba hampanjaka ny rariny.   Samy ho toy ny toerana fiafenana* amin’ny rivotra izy ireo,Sy fialofana* amin’ny oram-baratra,Sady ho toy ny rano mikoriana any amin’ny tany karakaina,+Ary ho toy ny aloky ny vatolampy lehibe any amin’ny tany ngazana.   Dia tsy hisy hanakimpy intsony ny mason’izay mahita,Ary hihaino tsara ny sofin’izay mandre.   Handinika fahalalana ny fon’izay taitaitra,Ary hahay hiteny misosa sy mazava tsara ny lelan’izay miakanakam-piteny.+   Tsy hatao hoe malala-tanana intsony ny olona tsy misy saina,Ary tsy hantsoina hoe olona ambony ny olona maty eritreritra.   Fa hiteniteny foana ny olona tsy misy saina,Ary hamorona teti-dratsy ao am-pony izy.+Te hampirisika ny olona hivadika amin’Andriamanitra* mantsy izy, sady te hilaza lainga momba an’i Jehovah.Tiany halefa mody maina koa ny noana,Ary tsy tiany hahazo zavatra hosotroina ny mangetaheta.   Ratsy ny fanaon’ny olona maty eritreritra.+Mampirisika ny olona hanana fitondran-tena manala baraka mantsy izy,Ka mampiasa lainga, mba ho voa mafy izay mijaly,+Na dia efa milaza ny marina aza ny mahantra.   Ny olona malala-tanana kosa dia ny halala-tanana foana no masaka ao an-tsainy.Tia manome* izy ary miezaka manao an’izany foana.   “Mitsangàna ianareo vehivavy tsy mivaky loha, ka henoy ny teniko! Mihainoa tsara an’izay lazaiko ianareo zanakavavy tsy miasa saina!*+ 10  Hangovitra be ianareo izay tsy miasa saina, rehefa afaka herintaona mahery kely,Satria tsy hisy voaloboka voangona, na dia rehefa tapitra aza ny fotoam-piotazana voaloboka.+ 11  Mangovita ianareo vehivavy tsy mivaky loha! Mangovita koa ianareo tsy miasa saina! Esory daholo ny akanjonareo,Dia misikìna lamba gony.+ 12  Kapohy ny tratranareo dia mitomania,Noho ny amin’ireo saha nahafinaritra sy ny voaloboka nahavokatra. 13  Ho rakotra tsilo sy kirihitra misy tsilo mantsy ny tanin’ny vahoakako,Ka ho rakotra an’ireny daholo ny trano feno fifaliana fahiny,Dia ilay tanàna nisy haravoana be.+ 14  Fa nafoy ny tilikambo voaro mafy,Ary nilaozana ilay tanàna naresaka be.+ Lasa ngazana tanteraka i Ofela+ sy ny tilikambo fiambenana,Ka lasa toerana ifalifalian’ny ampondradia,Sady lasa kijana ho an’ny andian’ondry.+ 15  Tsy hiova mihitsy izany raha tsy rehefa milatsaka amintsika ny fanahy,+Sady lasa saham-boankazo ny tany efitra,Ary heverina hoe ala ny saham-boankazo.+ 16  Dia hanjaka any an-tany efitra ny rariny,Ary hanjaka ao amin’ilay saham-boankazo ny fahamarinana.+ 17  Hiadana+ izay manaraka ny tena fahamarinana,Ary hilamina foana sady tsy hanana ahiahy mihitsy+ izay manaraka ny tena fahamarinana. 18  Hipetraka ao amin’ny toerana anjakan’ny fiadanana ny vahoakako,Ao amin’ny toerana tsy misy mampatahotra sady milamina.+ 19  Handripaka an’ilay ala anefa ny havandra,Ary ho rava tanteraka ilay tanàna. 20  Sambatra ianareo izay mamafy voa eny amoron’ny rano rehetra,Ka mandefa ny* omby sy ny ampondra.”+

Fanamarihana

Na: “ny fialokalofana.”
Na: “toerana iafenana.”
Na: “tsy hanaja.”
Na: “manao ny tsara.”
Na: “zanakavavy afa-po amin’ny tenany.”
Na: “mamaha ny fatoran’ny.”