Isaia 31:1-9

  • I Jehovah no tena afaka manampy, fa tsy ny olombelona (1-9)

    • Nofo ihany ny soavalin’ny Ejipsianina (3)

31  Hahita loza izay mandeha midina any Ejipta mba hitady fanampiana,+Sy izay miantehitra amin’ny soavaly,+Sy izay mitoky amin’ny kalesy fitondra miady satria hoe be dia be ireny,Ary mitoky amin’ny soavaly fitondra miady* satria hoe tena mahery ireny. Tsy mba mitodika any amin’Ilay Masin’ny Israely izy ireo,Sady tsy mitady an’i Jehovah.   Hendry koa anefa Izy ka handefa loza,Ary tsy hanatsoaka ny teniny. Fa hitsangana Izy ka hamely ny ankohonan’ny ratsy fanahy,Sy izay manampy ny mpanao ratsy.+   Olombelona ihany ny Ejipsianina, fa tsy Andriamanitra.Nofo ihany ny soavaliny, fa tsy fanahy.+ Rehefa manatsotra ny tanany i Jehovah,Dia ho tafintohina izay manampy,Ary hianjera izay ampiana.Dia hiaraka ho faty daholo izy rehetra.   Izao mantsy no nolazain’i Jehovah tamiko: “Mierona ny liona, dia ny liona tanora matanjaka, mba hiarovana ny remby azony.Na dia mpiandry ondry be dia be aza no antsoina mba hampandositra azy,Dia tsy hatahotra izy na dia miantsoantso aza ireo,Ary tsy hihontsina izy na dia mihorakoraka aza ireo.Dia ho toy izany koa i Jehovah Tompon’ny tafika,Rehefa midina hiady izy mba hiarovana ny Tendrombohitra Ziona sy ny havoanany.   Misidina mafy hiaro ny zanany ny vorona. Dia ho toy izany koa no hiarovan’i Jehovah Tompon’ny tafika an’i Jerosalema.+ Hiaro azy izy sady hamonjy azy. Hitsimbina ny ainy izy sady hanavotra azy.”  “Miverena amin’Ilay nikomianareo, ry vahoakan’Israely ô!+  Fa samy hanary ny andriamaniny volafotsy tsy misy dikany ny olona, amin’izany andro izany, ary samy hanary ny andriamaniny volamena tsy misy fotony. Ny tananareo ihany no nanao an’ireny, ary fahotana izany.   Ho fatin’ny sabatra ny Asyrianina, nefa tsy sabatr’olona izany.Tsy sabatr’olombelona no handripaka azy.+ Handositra noho ny sabatra izy,Ary hampanaovina asa an-terivozona ny tovolahy ao aminy.   Hanjavona ny vatolampiny satria matahotra be,Ary hihorohoro ny andrianany noho ilay tsato-kazo famantarana”, hoy i Jehovah.Ao Ziona ny hazavany* ary ao Jerosalema ny lafaorony.

Fanamarihana

Na: “amin’ny mpitaingin-tsoavaly.”
Na: “ny afony.”