Isaia 29:1-24

  • Hahita loza i Ariela! (1-16)

    • Meloka izay manompo an-tendro-molotra fotsiny (13)

  • Haheno ny marenina, hahita ny jamba (17-24)

29  “Hahita loza i Ariela,* dia i Ariela, ilay tanàna nitobian’i Davida!+ Tohizo isan-taona ny fetinareo,+Dia ankalazao foana.   Fa hataoko mijaly i Ariela+Ka hisaona sy hitomany.+Dia ho toy ny fitoeran’afo eo amin’ny alitaran’Andriamanitra izy amiko.+   Hitoby manodidina anao aho ka hanafika anao.Hataoko fahirano ianao ka hasiako fefy hazo manodidina anao.Dia hofefeko ny manodidina anao mba hanaovana fahirano anao.+   Haetry ianao,Dia avy ao anaty tany ianao no hiteny,Ary ho tototry ny vovoka ianao ka ho zara raha heno izay teneninao. Hivoaka avy ao anaty tany ny feonao,+Hoatran’ny feon’ny mpamoha angatra.Ho toy ny bitsibitsika avy ao anaty vovoka ny teninao.   Ho lasa hoatran’ny vovoka manify ny fahavalonao* be dia be,+Ary ho toy ny akofa manidina ny mpitondra jadona maro be.+ Hitranga tampoka ao anatin’ny indray mipy maso izany.+   Hamonjy anao i Jehovah Tompon’ny tafika,Ka hisy kotroka sy horohoron-tany ary feo mipoaka mafy rehefa manao an’izany izy,Sady hisy tafio-drivotra sy oram-baratra ary lelafo mandevona.”+   Ho toy ny nofy sy fahitana amin’ny alina,Ilay vahoakan’ny firenena rehetra miady amin’i Ariela,+Dia izay rehetra miady aminy,Sy ny tilikambo fanaovana fahirano hamelezana azy,Ary izay mampijaly azy.   Izany dia hoatran’ny olona noana manonofy hoe mihinan-kanina,Kanjo rehefa mifoha izy dia mbola noana ihany,Ary toy ny olona mangetaheta manonofy hoe misotro,Kanjo rehefa mifoha izy dia mbola reraka sy mangetaheta ihany! Dia izany no hanjo ny vahoakan’ny firenena rehetra,Izay miady amin’ny Tendrombohitra Ziona.+   Tsy maintsy ho gaga ianareo ka ho gina tsy mahateny.+Ho jamba ianareo ka tsy hahita.+ Mamo izy ireo nefa tsy noho ny divay,Ary mivembena nefa tsy noho ny toaka. 10  Fa efa nataon’i Jehovah renoky ny torimaso lalina ianareo.+Dia akimpiny ny masonareo, izany hoe ny mpaminany,+Ary saronany ny lohanareo, izany hoe ny mpahita fahitana.+ 11  Aminareo dia lasa hoatran’ny teny ao anaty boky misy tombo-kase ny fahitana rehetra.+ Rehefa omena olona mahay mamaky teny ilay boky, ka tenenina ilay olona hoe: “Vakio mafy ity, azafady”, dia hoy izy: “Tsy afaka mamaky an’ity aho, fa misy tombo-kase ilay izy.” 12  Rehefa omena olona tsy mahay mamaky teny indray ilay boky, ka tenenina ilay olona hoe: “Vakio ity, azafady”, dia hoy izy: “Tsy mahay mamaky teny mihitsy aho.” 13  Hoy i Jehovah: “Milaza fa manatona ahy ity vahoaka ity, nefa resaka fotsiny izany.Ary an-tendro-molotra fotsiny no anajan’izy ireo ahy,+Fa ny fony kosa lavitra ahy.Matahotra ahy izy ireo, nefa noho ny didin’olombelona nampianarina azy fotsiny izany.+ 14  Noho izany, dia hanao zava-mahagaga amin’ity vahoaka ity indray aho,+Dia zava-mahagaga be dia be.Dia ho foana ny fahendren’ny olon-kendriny,Ary tsy hahazo hevitra intsony ny olona malina eo aminy.”+ 15  Hahita loza izay miezaka manafina amin’i Jehovah ny tetika ataony.*+ Tanterahiny ao amin’ny maizimaizina ilay izy,Sady hoy izy: “Iza koa no mahita antsika eo? Iza no mahalala an’izay ataontsika?”+ 16  Efa mivaona mihitsy ny fisainanareo!* Ny mpanefy tanimanga ve dia azo ampitovina amin’ny tanimanga?+ Izay namboarina ve dia hilaza momba ny mpanamboatra azy hoe: “Tsy nanamboatra ahy izy”?+ Ary izay noforonina ve dia hilaza momba ny mpamorona azy hoe: “Tsy fantany izay ataony”?+ 17  Kely sisa dia hovana ho saham-boankazo i Libàna,+Ary hoheverina hoe ala ny saham-boankazo.+ 18  Amin’izany andro izany, dia haheno ny teny ao anatin’ilay boky ny marenina,Ary hahita ao amin’ny maizina sy ny haizim-pito ny mason’ny jamba.+ 19  Dia ho faly be ny mpandefitra, noho ny amin’i Jehovah,Ary ho ravoravo ny mahantra, noho ny amin’Ilay Masin’ny Israely.+ 20  Fa tsy hisy intsony ny mpitondra jadona,Ary ho faty ny mpirehareha.Haripaka izay rehetra te hanisy ratsy olona foana,+ 21  Dia ireo mandainga mba hahatonga ny olona ho meloka,Sady mamandrika an’izay miaro ny tenany* eo amin’ny vavahadin’ny tanàna,+Ary manendrikendrika ny olo-marina mba tsy hanomezana rariny azy.+ 22  Miteny an’izao amin’ny taranak’i Jakoba àry i Jehovah, izay nanavotra an’i Abrahama:+ “Tsy ho menatra intsony i Jakoba,Ary tsy ho hatsatra intsony ny tarehiny.*+ 23  Fa rehefa hitany eo aminy ny zanany,Izay asan’ny tanako,+Dia hanamasina ny anarako izy ireo.Tena hanamasina an’Ilay Masin’i Jakoba izy ireo,Sady hatahotra sy hanaja an’ilay Andriamanitr’i Israely.+ 24  Ho lasa mahira-tsaina izay tsy misaina tsara,Ary hanaiky torohevitra izay mimenomenona.”

Fanamarihana

Mety hidika hoe “Ny Fitoeran’afo eo Amin’ny Alitaran’Andriamanitra”, angamba i Jerosalema.
Abt: “vahininao.”
Na: “ny fikasany.”
Na: “Tena ratsy toetra ianareo!”
Abt: “an’izay mananatra.”
Izany hoe tsy ho hatsatra satria hoe menatra sy diso fanantenana.