Isaia 28:1-29

  • Hahita loza ireo mamo lava ao Efraima! (1-6)

  • Nivembena ny mpisorona sy mpaminany tao Joda (7-13)

  • “Fifanekena tamin-dRafahafatesana” (14-22)

    • Vato fehizoro sarobidy ao Ziona (16)

    • Asa tsy mahazatra hataon’i Jehovah (21)

  • Ny fomba ananaran’i Jehovah (23-29)

28  Hahita loza ilay satroboninahitra* mirenty* anaovan’ireo mamo lava ao Efraima!+Hahita loza koa ilay voninkazo tsara tarehy mihamalazo,Eo amin’ny lohan’ilay lohasaha lonaka, izay misy an’ireo mamon-divay ireo!   Manana olona matanjaka sy mahery i Jehovah. Hoatran’ny oram-be misy kotroka sy havandra izy, toy ny tafio-drivotra mandravarava,Hoatran’ny oram-baratra mahatonga tondra-drano,Ka hanipy mafy an’ilay satroboninahitra eny ambonin’ny tany.   Hohitsakitsahina ireo satroboninahitra mirenty,*Izay anaovan’ireo mamo lava ao Efraima.+   Ary ilay voninkazo tsara tarehy be nefa mihamalazo,Eo an-tampon’ilay lohasaha lonaka,Dia ho toy ny aviavy vokatra voalohany, izay masaka alohan’ny fahavaratra. Rehefa hitan’ny olona ilay izy dia hotangosany, ary tonga dia hohaniny.  Amin’izany andro izany, dia ho toy ny satroboninahitra miavaka sy fehiloha tsara tarehy ho an’izay sisa tavela amin’ny vahoakany i Jehovah Tompon’ny tafika.+  Hampirisika ny mpitsara mba hitsara ara-drariny izy. Hanome hery an’ireo manohitra ny fahavalo eo am-bavahady koa izy.+   Diso lalana izy ireny noho ny divay,Ary lasa mivembena noho ny toaka. Diso lalana ny mpisorona sy ny mpaminany noho ny toaka,Ary tsy misaina tsara izy ireo noho ny divay,Sady mivembena noho ny toaka.Diso lalana izy ireo noho ny fahitana hitany,Ka tsy mahay manapa-kevitra tsara intsony.+   Fa feno loa maharikoriko ny latabatr’izy ireo,Ka tsy misy faritra madio intsony.   Fa iza no tadiaviny hizarana fahalalana?Ary iza no hanazavany an’ilay hafatra? Zaza vao nosarahi-nono ve,Dia zaza vao nesorina teny amin’ny nonon-dreniny? 10  Fa izany dia “didy miampy didy, didy miampy didy,Fitsipika miampy fitsipika, fitsipika miampy fitsipika.*+Kely itsy, kely irỳ.” 11  Hiteny amin’ity vahoaka ity àry izy amin’ny alalan’ny olona miakanakam-piteny* sy miteny amin’ny fiteny hafa.+ 12  Niteny tamin’izy ireo izy taloha hoe: “Ity no toerana fialana sasatra, ka avelao hiala sasatra izay reraka. Ity no toerana fakana aina.” Tsy nety nihaino anefa izy ireo.+ 13  Izao àry no holazain’i Jehovah aminy: “Didy miampy didy, didy miampy didy,Fitsipika miampy fitsipika, fitsipika miampy fitsipika.*+Kely itsy, kely irỳ.” Rehefa mandeha àry izy ireo,Dia ho tafintohina ka hidaboka any aoriana,Ary ho tapatapaka sy ho voafandrika ary ho voasambotra.+ 14  Henoy àry ny tenin’i Jehovah, ry mpireharehaSy mpitondra an’ity vahoaka ity, eto Jerosalema. 15  Nilaza mantsy ianareo hoe: “Efa nanao fifanekena tamin-dRafahafatesana+ izahay,Ary efa nifanaraka* tamin’ny Fasana.* Rehefa mandalo ny ranotrambo* mahery be,Dia tsy hahavoa anay izany.Mialoka amin’ny lainga mantsy izahay,Sady miafina ao amin’ny fitaka.”+ 16  Izao àry no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: “Mametraka vato fototra ao Ziona aho, dia vato efa voasedra.+Io no vato fehizoro+ sarobidy izay fototra azo antoka.+ Tsy hatahotra izay rehetra maneho finoana azy io.+ 17  Ny rariny no hataoko tady fandrefesana,+Ary ny fahamarinana no hataoko fitaovana hijerena an’izay tsy mitovy tantana.*+ Hopaohin’ny havandra ny lainga fialofana,Ary ho difotry ny rano ny toerana fiafenana. 18  Ho foana ny fifanekena nifanaovanareo tamin-dRafahafatesana,Ary tsy haharitra ilay fifanarahana nataonareo tamin’ny Fasana.*+ Rehefa mandalo ny ranotrambo mahery be,Dia ho torotoro ianareo. 19  Hifaoka anareo izy io,Isaky ny mandalo.+Handalo isa-maraina mantsy izy io,Mandritra ny andro sy mandritra ny alina. Raha tsy mihorohoro izy ireo tsy mahazo ny dikan’ny zavatra henony.* 20  Fa fohy loatra ny fandriana ka tsy ampy hitsorana,Ary kely loatra ny lamba notenomina ka tsy ampy hirakofana. 21  Fa hitsangana hoatran’ny teo amin’ny Tendrombohitra Perazima i Jehovah,Ary hihetsika toy ny teo amin’ny lohasaha* eo akaikin’i Gibeona,+Mba hanao zavatra, dia zavatra hafahafa,Ary mba hanatanteraka ny asany, dia ilay asany tsy mahazatra.+ 22  Aza manesoeso àry,+Sao hogejaina mafy kokoa ny tady mamatotra anareo.Henoko tamin’i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay Tompo Fara Tampony, mantsy hoeEfa nanapa-kevitra handripaka ny tany manontolo izy.+ 23  Aoka ianao hanongilan-tsofina, dia henoy ny teniko.Mihainoa tsara, dia henoy izay lazaiko. 24  Miasa tany tontolo andro ve ny mpiasa tany vao mamafy voa? Sa izy mamaky sy manapotika bainga tsy an-kijanona?+ 25  Tsy mandravona ny tany ve izy aloha,Izay vao manaparitaka ny komina mainty sy mamafy ny komina?*Tsy samy amboleny eny amin’ny toerana voatokana ho azy ve ny varimbazaha sy ny ampemby ary ny vary orza,Ary ny vary spelta+ eny amin’ny sisin’ny tanimboly? 26  Mampianatra* azy araka ny tokony ho izy mantsy Izy.Mampianatra azy ny Andriamaniny.+ 27  Fa tsy fitaovana fanosihosena varimbazaha+ no anosihosena ny komina mainty,Ary tsy ampandehanina eo ambonin’ny komina ny kodiaran-tsarety. Tsorakazo kosa no fivelezana ny komina mainty,Ary tehina no fivelezana ny komina. 28  Misy olona mitoto vary eny am-pamoloana ve mba hatao lafarinina hanaovana mofo? Tsy misy. Tsy hosihoseny tsy an-kijanona ilay izy,+Ary tsy torotoroiny koa,+Rehefa ampandehaniny eo amboniny ny kodiaran-tsaretiny sy ny soavaliny. 29  Izany koa dia avy amin’i Jehovah Tompon’ny tafika.Tena tsara ny toroheviny,*Ary vitany tsara foana ny zavatra ataony.*+

Fanamarihana

Na: “miavonavona; mirehareha.”
Angamba i Samaria, ilay renivohitra.
Na: “miavonavona; mirehareha.”
Na: “Tady fandrefesana miampy tady fandrefesana, tady fandrefesana miampy tady fandrefesana.”
Abt: “miakanaka-molotra.”
Na: “Tady fandrefesana miampy tady fandrefesana, tady fandrefesana miampy tady fandrefesana.”
Na mety hoe “nahita fahitana niaraka.”
Jereo F.T.
Rano tondraka be vetivety noho ny orana avy tampotampoka.
Na: “hataoko pilao.”
Jereo F.T.
Na mety hoe “Hihorohoro be izy ireo rehefa mahazo ny dikan’ny zavatra henony.”
Na: “lemaka iva.”
Zavamaniry mampahatsiro sakafo.
Na: “Mananatra; Manafay.”
Na: “fikasany.”
Na: “Ary lehibe ny fahendreny.”