Isaia 24:1-23

  • Hataon’i Jehovah tsy misy na inona na inona ilay tany (1-23)

    • Mpanjaka ao Ziona i Jehovah (23)

24  Ataon’i Jehovah tsy misy na inona na inona ilay tany, ary ataony tsy misy mponina.+ Ataony mivadika ambony ambany*+ ilay tany, ka aparitany ny mponina ao aminy.+   Hitovy ihany ny hanjo ny olona rehetra: Ny vahoaka sy ny mpisorona,Ny mpanompo sy ny tompony,Ny mpanompovavy sy ny tompovaviny,Ny mpividy sy ny mpivarotra,Ny mpampindram-bola sy ny mpindram-bola,Ary ny tompon-trosa sy ny mpitrosa.+   Ho foana tsy misy na inona na inona ilay tany.Horobaina daholo ny zavatra ao,+Fa i Jehovah no efa niteny an’izany.   Misaona* ilay tany+ sady lasa ngazana. Malazo ny tany lonaka sady maina. Milofika ny olona ambony ao amin’ilay tany.   Nandoto an’ilay tany ny mponina ao aminy,+Satria nandika ny lalàna izy ireo,+Sady nanova ny fitsipika,+Ary nivadika tamin’ilay fifanekena natao haharitra ela be.*+   Rava àry ilay tany satria voaozona,+Ary meloka ny mponina ao. Mihena koa ny isan’ny mponina ao,Ka vitsy kely ny olona sisa tavela.+   Misaona* ny divay vaovao, ary malazo ny voaloboka,+Ka misento daholo izay olona falifaly tany am-pony tany.+   Vita hatreo ny fifaliana fa tsy misy feon’ampongatapaka intsony,Tsy heno intsony ny tabataban’ny olona miliba manao fety,Ary nijanona koa ny feo falifaly navoakan’ny harpa.+   Misotro divay izy ireo nefa tsy mihira intsony,Ary mangidy amin’izay misotro azy ny tsiron’ny toaka. 10  Ravarava ilay tanàna aolo.+Mihidy ny trano rehetra ka tsy misy afaka miditra. 11  Miantsoantso mitady divay eny an-dalana izy ireo. Tsy misy falifaly intsony,Sady tsy misy ravoravo intsony ao amin’ilay tany.+ 12  Lasa ravarava ilay tanàna.Nopotipotehina ny vavahady, ka lasa korontam-bato mivangongo sisa.+ 13  Fa ny hitranga ao amin’ilay tany, izany hoe eo amin’ireo firenena, Dia hoatran’ny rehefa manintsana voan’oliva,+Sy hoatran’ny mioty voaloboka sisa tavela rehefa tapitra ny fotoam-piotazana.+ 14  Hiteny mafy izy ireoKa hihorakoraka sy ho faly be. Avy any amin’ny ranomasina* izy ireo no hilaza hoe be voninahitra i Jehovah.+ 15  Hanome voninahitra an’i Jehovah àry izy ireo any amin’ilay faritry ny hazavana,*+Ary hanome voninahitra ny anaran’i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy ireo any amin’ireo nosin-dranomasina.+ 16  Haheno an’izao hira izao avy any amin’ny faran’ny tany isika: “Ho an’Ilay Marina anie ny voninahitra!”*+ Hoy anefa aho: “Efa mihareraka aho! Efa tena mihareraka! Hahita loza aho! Mivadika mantsy ny mpivadika.Mivadika sady mamitaka ny mpivadika.”+ 17  Izao no miandry anao, ry mponina ao amin’ilay tany: Tahotra sy lavaka ary fandrika.+ 18  Izay mandositra feon-javatra mampihorohoro dia ho latsaka ao anaty lavaka,Ary izay miakatra avy ao anaty lavaka dia ho tratran’ny fandrika.+ Fa hosokafana ny vavahadin-drano any ambony,Ary hihozongozona ny fototr’ilay tany. 19  Mitresaka ilay tany!Mihozongozona ilay tany!Mihovotrovotra be ilay tany!+ 20  Mivembena hoatran’ny lehilahy mamo ilay tany,Ka mihetsiketsika hoatran’ny trano rantsankazo tsofin’ny rivotra. Mitambesatra be amin’ilay tany ny fahadisoany,+Dia hianjera izy ka tsy ho tafarina intsony. 21  Amin’izany andro izany, dia hotsarain’i Jehovah ny tafika eny ambony,Sy ny mpanjaka eto ambonin’ny tany. 22  Dia hangonina izy ireo,Toy ny gadra angonina ao anaty lavaka.Hohidiana ao amin’ny lakaly figadrana izy ireo,Dia hojerena indray rehefa afaka andro maro. 23  Ho afa-baraka ny volana fenomanana,Ary ho menatra ny masoandro mamirapiratra,+Satria lasa Mpanjaka+ eny amin’ny Tendrombohitra Ziona+ sy any Jerosalema i Jehovah Tompon’ny tafika,Sady lasa be voninahitra eo anatrehan’ny anti-panahin’ny vahoakany.*+

Fanamarihana

Na: “Ravaravany.”
Na mety hoe “Maina.”
Na: “fifanekena fahiny.”
Na mety hoe “Ritra.”
Na: “any andrefana.”
Na: “any atsinanana.”
Na: “ny ravaka.”
Abt: “eo anatrehan’ny anti-panahiny.”