Isaia 23:1-18

  • Fanamelohana an’i Tyro (1-18)

23  Ny fanambarana momba an’i Tyro:+ Midradradradrà, ry sambon’i Tarsisy,+ Fa noravana ilay seranana ka tsy azo idirana intsony. Tany Kitima+ ireny no nilazana an’izany.   Mangìna, ry mponina amoron-tsiraka! Ny mpivarotra avy any Sidona+ izay miampita ranomasina no nahatonga anao hanan-karem-be.   Ary nentina teny ambonin’ny rano ny varimbazahan’i* Sihora,*+Dia ny vokatr’i Neily, izay fidiram-bolan’i Tyro.Lasa tombony ho an’ireo firenena izany.+   Ho menatra ianao, ry Sidona, ilay tanàna voaro mafy eny amoron-dranomasina.Hoy mantsy ny ranomasina: “Tsy nihetsi-jaza aho, na niteraka,vSady tsy nitaiza ankizilahy na nitaiza ankizivavy.”*+   Hitebiteby ny olona rehefa maheno an’izay manjo an’i Tyro,+Toy ny rehefa naheno an’izay nanjo an’i Ejipta.+   Miampità ho any Tarsisy! Midradradradrà, ry mponina amoron-tsiraka!   Io ve ilay tanànanareo izay nifaly hatramin’ny taloha ela be? Nitondra azy hipetraka any an-tany lavitra ny tongony.   Iza no nandray an’ilay fanapahan-kevitra hoe hamely an’i Tyro,Ilay mpanome satroboninahitra?Andriana no mpivarotra tao aminy,Ary nomena voninahitra eran-tany ny mpivaro-mandeha tao aminy.+   I Jehovah Tompon’ny tafika no nanapa-kevitra hanao an’izany,Amin’izay i Tyro tsy hirehareha noho ny hatsaran-tarehiny rehetra intsony,Ary ho afa-baraka izay rehetra nomena voninahitra eran-tany.+ 10  Ry zanakavavin’i Tarsisy ô! Mandehana miparitaka eran’ny taninao, hoatran’ny ataon’ny Reniranon’i Neily. Tsy misy intsony ny toerana fanamboarana sambo.*+ 11  Manatsotra ny tanany eo ambonin’ny ranomasina i Jehovah,Sady manozongozona fanjakana, Ary manome baiko mba handravana ny toerana voaro mafy any Fenisia.+ 12  Hoy koa izy: “Tsy hifaly intsony ianao,+Ry ilay ampijalina, ilay virjiny zanakavavin’i Sidona. Mandehana miampita ho any Kitima.+ Tsy ho afaka hiala sasatra anefa ianao na dia rehefa any aza.” 13  Jereo ny tanin’ny Kaldeanina!+ Io firenena io, fa tsy i Asyria,+No nanao azy* ho toerana ho an’ny biby mpirenireny any an-tany efitra. Nanangana tilikambo fanaovana fahirano izy ireo,Ary narodany ny tilikambo voaro mafy tao aminy.+Dia noravany ilay tanàna ka lasa korontam-bato. 14  Midradradradrà, ry sambon’i Tarsisy,Fa rava ny toerana voaro mafy any aminareo.+ 15  Amin’izany andro izany, dia ho hadino mandritra ny 70 taona i Tyro,+ izany hoe hoatran’ny halavan’ny androm-piainan’ny* mpanjaka iray. Rehefa tapitra ny 70 taona, dia ho toy ilay mpivaro-tena voalazan’izao hira izao i Tyro: 16  “Makà harpa, mandehana manodidina ny tanàna, ry mpivaro-tena efa hadino. Tendreo tsara ny harpanao,Dia manaova hira be dia be,Mba ho tsaroan’izy ireo ianao.” 17  Rehefa mifarana ny 70 taona, dia hahatsiaro an’i Tyro i Jehovah. Dia hikarama indray i Tyro, ka hivaro-tena amin’ny fanjakana rehetra eto tany. 18  Ho lasa zava-masina amin’i Jehovah anefa ny tombony azony sy ny karamany. Tsy hotehirizina na hangonina izany. Homena an’izay monina eo anatrehan’i Jehovah mantsy ny karamany, amin’izay izy ireo hisakafo ka ho voky ary hanao akanjo mihaja.+

Fanamarihana

Abt: “ny voan’i.”
Izany hoe ny sampany iray amin’ny Reniranon’i Neily.
Abt: “virjiny.”
Na mety hoe “ny seranan-tsambo.”
Mety ho i Tyro.
Abt: “andron’ny.”