Isaia 22:1-25

  • Fanambarana momba ny Lohasahan’ny Fahitana (1-14)

  • Hosoloana an’i Eliakima i Sebna (15-25)

    • Ilay hoatran’ny fantsika fanantonan-javatra (23-25)

22  Ny fanambarana momba ny Lohasahan’ny Fahitana:*+ Fa inona ity manjo anao no miakatra eny an-tampon-trano daholo ny olona ao aminao?   Feno tabataba tao aminao,Ry tanàna mikotaba sy mirehareha! Tsy matin’ny sabatra ny olona ripaka tao aminao,Sady tsy maty tany an’ady.+   Niara-nandositra daholo ny mpitondra jadona teo aminao.+ Nosamborina izy ireo ka nogadraina, nefa tsy nampiasana tsipìka akory. Nentina hogadraina daholo izay tratra,+Na dia efa nandositra lavitra be aza.   Izany no antony nilazako hoe: “Aza mijery ahy intsony.Hitomany aho fa malahelo be.+ Dia aza misisika hampionona ahy,Amin’izao fandringanana ny zanakavavin’ny* fireneko izao.+   Fa andron’ny sahotaka sy ny faharesena ary ny tahotra izany,+Ary i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay Tompo Fara Tampony, no mahatonga an’izany,Ao amin’ilay Lohasahan’ny Fahitana. Misy mandrodana ny manda,+Ary misy antsoantso heno hatrany an-tendrombohitra.   Raisin’i Elama+ ny tranon-jana-tsipìka,Ary iny izy fa mitaingina kalesin’ady tarihin’ny soavaly.*Dia esorin’i Kira+ ny saron’ny* ampinga.   Ho lasa feno kalesy fitondra miadyEny amin’ny lohasaha* tsara indrindra eo aminao.Ary haka ny toerany eny am-bavahady ny soavaly.*   Hesorina koa ny zavatra miaro an’i Joda. “Amin’izany andro izany, dia hitodika any amin’ny fitehirizam-piadiana ao amin’ny Trano Alan’i Libàna+ ianao.  Dia ho hitanareo fa misy triatra be dia be ny mandan’ny Tanànan’i Davida.+ Hanangona rano ao amin’ny dobo ambany+ koa ianareo. 10  Dia hisainareo ny trano ao Jerosalema, ka harodanareo mba hanamafisana an’ilay manda. 11  Hanamboatra fanangonan-drano eo anelanelan’ny manda roa ianareo, mba hanangonana ny rano avy ao amin’ilay dobo taloha. Tsy mba hitodika any amin’Ilay Be Voninahitra Mpanao an’izany anefa ianareo, sady tsy mba hijery an’Ilay namorona an’izany taloha ela be. 12  Amin’izany andro izany, dia izao no hasaina hataonareo, araka ny baikon’i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay Tompo Fara Tampony:Mila mitomany sy misaona ianareo,+Ary mila manasola loha sy mitafy lamba gony. 13  Tsy izany anefa no ataonareo fa ilaozanareo manao fety sy mifalifaly,Mamono omby aman’ondry,Ary mihinan-kena sy misotro divay.+ Dia hoy ianareo: ‘Andao isika hihinana sy hisotro, fa rahampitso dia ho faty.’”+ 14  Ary henoko ny feon’i Jehovah Tompon’ny tafika niteny hoe: “‘Tsy hisy fandrakofam-pahotana ho anareo amin’izany fahadisoanareo izany, mandra-pahafatinareo’,+ hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay Tompo Fara Tampony.” 15  Hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay Tompo Fara Tampony: “Mankanesa ao amin’io Sebna+ mpiandraikitra ny trano* io, ka ilazao izy hoe: 16  ‘Misy anjaranao angaha eto? Fa iza no manome alalana anao handavaka fasana eto?’ Mandavaka ny fasany eny amin’ny toerana avo mantsy izy, ary mandavaka toerana fialan-tsasatra* ho azy eny amin’ny harambato. 17  ‘Hobatain’i Jehovah anefa ianao, ralehilahy, dia hatsipiny mafy amin’ny tany. 18  Hahorongorony mafy be ianao, ka hatsipiny hoatran’ny baolina eny amin’ny tany malalaka. Dia any ianao no ho faty, ary ho any koa ny kalesinao mirenty be, ka ho afa-baraka ny ankohonan’ny tomponao. 19  Ary haongako hiala amin’ny toeranao ianao, dia hesoriko amin’ny andraikitrao. 20  “‘Amin’izany andro izany, dia hantsoiko i Eliakima+ mpanompoko, zanak’i Hilkia. 21  Hampanaoviko azy ny akanjom-boninahitrao, dia hafatotro tsara aminy ny fehikibo lamba nanaovanao,+ ary hatolotro eo am-pelatanany ny fahefanao.* Ary ho rain’ny mponin’i Jerosalema sy ny taranak’i Joda izy. 22  Hapetrako eo an-tsorony koa ny lakilen’ny taranak’i Davida.+ Izay hosokafany dia tsy hisy hanidy, ary izay hohidiany tsy hisy hanokatra. 23  Hataoko hoatran’ny fantsika fanantonan-javatra izay milentika eo amin’ny toerana mafy tsara izy, sady ho lasa toy ny seza fiandrianana be voninahitra ho an’ny ankohonan-drainy. 24  Dia hahantona eo aminy daholo ny voninahitry* ny ankohonan-drainy: Ny taranaka fara aman-dimby,* ny fitaovana madinika rehetra, ny vilia baolina, ary ny siny lehibe rehetra. 25  “‘Amin’izany andro izany’, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, ‘dia hesorina ilay fantsika fanantonan-javatra efa nalentika teo amin’ny toerana mafy tsara.+ Hokapaina ilay fantsika ka hianjera. Dia hianjera daholo ny entana mihantona eo aminy ka ho potika, fa i Jehovah no efa niteny.’”

Fanamarihana

Azo inoana hoe i Jerosalema.
Natao toy ny hoe olona, amin’ny teny poetika, angamba ilazana fiantrana na fangorahana.
Na: “sady miaraka amin’ny mpitaingin-tsoavaly.”
Na: “omanin’i Kira ny.”
Na: “lemaka iva.”
Na: “mpitaingin-tsoavaly.”
Na: “lapa.”
Abt: “fonenana.”
Na: “fanjakanao.”
Abt: “lanjan’ny.”
Na: “Ny taranaka sy ny tsimoka.”