Isaia 19:1-25

  • Fanamelohana an’i Ejipta (1-15)

  • Hahafantatra an’i Jehovah i Ejipta (16-25)

    • Alitara ho an’i Jehovah any Ejipta (19)

19  Ny fanamelohana an’i Ejipta:+ Mitaingina rahona haingam-pandeha i Jehovah ka mankany Ejipta. Hangovitra eo anatrehany ireo andriamanitra tsy misy dikany ivavahan’i Ejipta,+Ary hihorohoro ny fon’ny olona any.   “Hampirisihiko hifamely ny Ejipsianina,Ka hiady izy samy izy.Samy hiady amin’ny rahalahiny sy amin’ny namany avy izy ireo.Ny tanàna hiady amin’ny tanàna, ary ny fanjakana hiady amin’ny fanjakana.   Dia ho sahiran-tsaina i Ejipta,Ary hataoko mikorontana ny tetika ataony.+ Hitady fanampiana any amin’ny andriamanitra tsy misy dikany izy ireo,Sy any amin’ny mpilalao ody sy ny mpamoha angatra ary ny mpilaza ny hoavy.+   Havelako ho resin’ny mpitondra masiaka i Ejipta,Ka mpanjaka masiaka no hifehy azy”,+ hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay tena Tompo.   Ho ritra ny ranomasina,Ary ho maina tanteraka sy ho ritra koa ny renirano.+   Ho maimbo ireo renirano,Ary hihena sady ho maina tanteraka ireo lakandranon’i Neily any Ejipta, Ka ho lo ny bararata sy ny harefo.+   Ho maina+ ny zavamaniry eny amoron’ny Reniranon’i Neily, eo amin’ny vinaniny,Sy ny tany rehetra namafazam-boa eny amoron’i Neily.+ Hopaohin’ny rivotra izany ka tsy hisy intsony.   Dia hitomany ny mpanjono,Hitaraina ny mpamintana eo amin’ny Reniranon’i Neily,Ary hihavitsy ireo mpamelatra harato eo amin’ny rano.   Hatao afa-baraka ireo mpanao lamba amin’ny rongony voakarakara,+Sy ny mpanenona lamba fotsy. 10  Ho torotoro ny mpanenona lamba,Ary halahelo ny mpikarama rehetra. 11  Tena adala ny andrianan’i Zoana.+ Manome torohevitra adaladala koa ny hendry indrindra amin’ny mpanolo-tsain’i Farao.+ Dia sahinareo ve ny miteny amin’i Farao hoe: “Taranaky ny olon-kendry aho,Sady taranaky ny mpanjaka fahiny”? 12  Aiza àry ireny olon-kendrinao ireny?+ Asaivo lazainy aminao raha fantany ny fanapahan-kevitr’i Jehovah Tompon’ny tafika momba an’i Ejipta. 13  Manao hadalana ny andrianan’i Zoana.Voafitaka ny andrianan’i Nofa,*+Ary nanoro vohony an’i Ejipta ny lehibem-pokony. 14  Nataon’i Jehovah sahiran-tsaina i Ejipta,+Ary manoro vohony an’i Ejipta amin’izay rehetra ataony ny mpitarika azy,Ka hoatran’ny olona mamo mibolisatra eo amin’ny zavatra naloany izy. 15  Tsy hisy asa hatao mihitsy koa any Ejipta,Na ho an’ny loha izany na ho an’ny rambo, na ho an’ny tsimoka na ho an’ny harefo.* 16  Amin’izany andro izany, dia ho toy ny vehivavy i Ejipta ka hangovitra sy hatahotra be, satria hanambana azy amin’ny tanany i Jehovah Tompon’ny tafika.+ 17  Ho lasa hatahoran’i Ejipta ny tanin’i Joda. Hihorohoro izy ireo raha vao misy olona miresaka momba an’ilay tany fotsiny, satria efa nanapa-kevitra i Jehovah Tompon’ny tafika hoe hamely azy.+ 18  Amin’izany andro izany, dia hisy tanàna dimy any Ejipta hiteny amin’ny fiteny any Kanana,+ sady hianiana hoe tsy hivadika amin’i Jehovah Tompon’ny tafika. Ary hisy tanàna iray hantsoina hoe Tanànan’ny Faharavana. 19  Amin’izany andro izany, dia hisy alitara ho an’i Jehovah eo afovoan’i Ejipta, ary hisy tsangambato ho an’i Jehovah eo amin’ny sisin-taniny. 20  Ho famantarana sy vavolombelona ho an’i Jehovah Tompon’ny tafika izany, any Ejipta. Hitaraina amin’i Jehovah mantsy izy ireo noho ny ataon’ireo mpampijaly azy. Dia handefasany mpamonjy lehibe izy ireo hamonjy azy. 21  Ary ho fantatry ny Ejipsianina i Jehovah. Hahafantatra an’i Jehovah tokoa ny Ejipsianina, amin’izany andro izany. Dia hanao sorona sy fanomezana izy ireo, ary hivoady amin’i Jehovah ka hanatanteraka an’izany. 22  Hamely an’i Ejipta+ i Jehovah. Hamely azy Izy nefa koa hanasitrana azy. Ary hiverina amin’i Jehovah izy ireo, dia hihaino ny fitalahoany Izy ka hanasitrana azy. 23  Amin’izany andro izany, dia hisy lalambe+ avy any Ejipta mankany Asyria, ka ho tonga any Ejipta i Asyria, ary ho tonga any Asyria i Ejipta. Dia hiaraka hanompo an’Andriamanitra i Ejipta sy Asyria. 24  Amin’izany andro izany, dia ho fahatelo i Israely, miaraka amin’i Ejipta sy Asyria,+ ka ho fitahiana eo amin’ilay tany. 25  Hitso-drano azy mantsy i Jehovah Tompon’ny tafika hoe: “Hotahina anie i Ejipta, ilay vahoakako, sy Asyria, ilay asan’ny tanako, ary Israely lovako!”+

Fanamarihana

Na: “Memfisa.”
Na mety hoe “ny sampana palmie na ny bararata.”