Isaia 15:1-9

  • Fanamelohana an’i Moaba (1-9)

15  Ny fanamelohana an’i Moaba:+ Indray alina izay, dia voaroba i Aran’i+ Moaba,Ka nangina. Indray alina izay koa, dia voaroba i Kiran’i+ Moaba,Ka nangina.   Niakatra nankany amin’ny Trano* sy nankany Dibona+ izy,Dia tany amin’ny toerana avo, mba hitomany. Midradradradra i Moaba noho ny amin’i Nebo+ sy Medeba.+ Nosolaina daholo ny olona ao,+ ary nesorina daholo ny volombavany.+   Misikina lamba gony izy ireo eny an-dalana. Midradradradra eny an-tampon-tranony sy eny amin’ny tany malalaka ny olona rehetra ao.Sady midina izy ireo no mitomany.+   Miantsoantso i Hesbona sy Elale,+Ka heno hatrany Jahaza+ ny feony. Izany no mahatonga ny miaramilan’i Moaba hiantsoantso mafy foana. Mangovitra izy.   Mitaraina aho ato am-poko noho ny amin’i Moaba. Tonga hatrany Zoara+ sy Egleta-selisia+ ny olona nandositra avy any Moaba. Samy mitomany izy ireo miakatra ny fiakarana any Lohita,Ary mitaraindraina eny an-dalana mankany Horonaima, noho ilay loza mitranga.+   Ritra tanteraka ny ranon’i Nimrima.Maina ny ahi-maitso,Maty ny ahitra, ary tsy misy zava-maitso intsony.   Entin’izy ireo àry ny zavatra sisa tavela tao amin’ny trano fitehirizany sy izay sisa tamin’ny harenany,Dia miampita ny lohasaha* misy hazo aravaha izy ireo.   Fa manako eran’ny faritr’i Moaba ny fitarainana,+ Ary heno hatrany Eglaima ny fidradradradrana,Sady heno hatrany Bera-elima.   Lasa feno ra mantsy ny ranon’i Dimona,Ary misy zavatra hafa koa homeko an’i Dimona: Liona hamely an’ireo tafavoaka avy any Moaba,Sy hamely an’ireo sisa tavela ao amin’ilay tany.+

Fanamarihana

Na: “Tempoly.”
Na: “lalan-driaka.”