Isaia 1:1-31

  • Ray nanana zanaka nikomy (1-9)

  • Halan’i Jehovah raha fombafomba fotsiny ny fanompoana azy (10-17)

  • “Avia hifandamina isika” (18-20)

  • Haverina ho tanàna tsy mivadika i Ziona (21-31)

1  Ny fahitan’i Isaia*+ zanak’i Amoza momba an’i Joda sy Jerosalema, tamin’ny andron’i Ozia,+ Jotama,+ Ahaza,+ ary Hezekia,+ izay samy mpanjakan’ny Joda:+   Mihainoa, ry lanitra, ary mihainoa tsara, ry tany!+Fa izao no nolazain’i Jehovah: “Efa nitaiza sy nahalehibe zanaka aho,+Nefa nikomy tamiko izy ireo.+   Mahalala tsara ny tompony ny omby,Ary ny ampondra mahalala tsara ny fihinanam-bilona natokan’ny tompony ho azy.Ny Israely kosa tsy mahalala ahy,*+Ary ny vahoakako tsy mba misaina.”   Hahita loza ilay firenena mpanota,+Ilay vahoaka efa vesaran’ny fahadisoany,Taranaka ratsy fanahy sy zanaka tena ratsy toetra! Efa nahafoy an’i Jehovah izy ireo,+Sady naniratsira an’Ilay Masin’ny Israely,Ary efa nanome lamosina azy.   Aiza indray no tianareo hikapohana anareo fa mbola mikomy ihany ianareo?+ Efa marary ny loha manontolo,Sady marary koa ny fo manontolo.+   Tsy misy tsy marary hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia, Sady feno ratra sy mangana ary fery.Tsy nisy notsaboina* anefa ireny, na nofehezina lamba, sady tsy nohosorana menaka.+   Tsy misy mponina ny taninareo, Sady kilan’ny afo ny tanànanareo. Arapaky ny hafa firenena eo imasonareo ny taninareo,+ Ka lasa ngazana hoatran’ny tany noravaravan’ny hafa firenena.+   Ary i Ziona zanakavavy dia nilaozana hoatran’ny tranokely fialokalofana* eny an-tanimboaloboka,Sy toy ny trano rantsankazo eny amin’ny saha fambolena kôkômbra,Ary hoatran’ny tanàna atao fahirano.+   Raha tsy i Jehovah Tompon’ny tafika no namela sisa niangana tamintsika,Dia ho efa lasa hoatran’i Sodoma isika,Ary ho efa lasa hoatran’i Gomora.+ 10  Henoy ny tenin’i Jehovah, ry mpitondra jadona* ao Sodoma!+ Ary henoy tsara ny lalàn’ilay Andriamanitsika,* ry mponin’i Gomora.+ 11  “Hataoko inona koa izay sorona be dia be atolotrareo?”,+ hoy i Jehovah. “Leon’ny ondrilahy+ ataonareo fanatitra dorana aho, sady tofoky ny tavin’ny biby nohatavezina,+Ary tsy mahafinaritra ahy ny ran’ny+ vantotr’ombilahy+ sy ny ran’ny zanak’ondry ary ny ran’ny osilahy.+ 12  Miseho eo anatrehako ianareo,+Nefa iza no niteny taminareo hoeTongava hanitsakitsaka ny tokotaniko?+ 13  Aza mitondra fanatitra varimbazaha tsy misy dikany intsony. Maharikoriko ahy ny emboka manitra ataonareo.+ Mankalaza tsinam-bolana+ sy mitandrina sabata+ ianareo, ary manao fivoriambe,+Nefa tsy zakako ny ataonareo, satria sady mampiasa herin’ny maizina+ ianareo no manao fivoriambe makotrokotroka. 14  Halako ny tsinam-bolana sy ny fety ankalazainareo. Lasa enta-mavesatra amiko ireny,Ka reraka aho mitondra azy. 15  Rehefa mamelatra ny tananareo ianareo,Dia tampenako tsy hijery anareo ny masoko.+ Na mivavaka imbetsaka aza ianareo,+Dia tsy hihaino aho,+Fa feno ran’olona ny tananareo.+ 16  Misasà ka diovy ny tenanareo.+Esory tsy ho eo imasoko ny zava-dratsy ataonareo,Ary aza manao ratsy intsony.+ 17  Mianara manao ny tsara, manaova ny rariny,+Anaro ny mpampijaly,Arovy ny zon’ny kamboty ray,Dia arovy koa ny mpitondratena mba hahazo rariny.”+ 18  “Avia hifandamina isika”, hoy i Jehovah.+ “Fa na mena midorehitra aza ny fahotanareo,Dia hatao fotsy mangatsakatsaka.*+Ary na hoatran’ny ravin-damba mena antitra aza,Dia ho toy ny volonondry fotsy. 19  Raha manaiky hihaino ianareo,Dia hihinana ny vokatra tsara avy amin’ny tany.+ 20  Fa raha tsy manaiky anefa ianareo fa mikomy,Dia haripaky ny sabatra,+Satria i Jehovah no efa niteny.” 21  Indrisy fa lasa mpivaro-tena+ ilay tanàna+ tsy nivadika! Ny rariny no nanjaka tao,+Ary nanao ny marina daholo ny olona tao,+Nefa izao mpamono olona daholo no ao.+ 22  Lasa tain-drendrika ny volafotsinao,+Ary mitampoka rano ny labieranao.* 23  Mafy loha ny andriananao, sady naman’ny mpangalatra.+ Samy tia mandray kolikoly izy ireo, sady te hahazo fanomezana foana.+ Tsy omeny rariny ny kamboty ray,Ary tsy raharahiany mihitsy ny fitorian’ny mpitondratena.+ 24  Izao àry no tenin’i Jehovah Tompon’ny tafika, ilay tena Tompo,Dia ilay Maherin’ny Israely: “Haripako ny fahavaloko,Ka hovaliako araka izay nataony izy.+ 25  Dia hosaziko ianao,Ary hesoriko tanteraka* ny tain-drendrika eo aminao.Hesoriko daholo koa ny loto eo aminao.+ 26  Haveriko ho toy ny tamin’ny voalohany ny mpitsara ao aminao,Ary haveriko ho hoatran’ny taloha ny mpanolo-tsaina anao.+ Dia hantsoina hoe Tanànan’ny Fahamarinana sy Tanàna Tsy Mivadika Amin’Andriamanitra ianao.+ 27  Ny rariny no hanavotana an’i Ziona,+Ary ny fahamarinana no hanavotana ny mponina tao, izay miverina. 28  Hotorotoroina miaraka ny mpikomy sy ny mpanota,+Ary ho ringana izay mahafoy an’i Jehovah.+ 29  Hahamenatra anareo ny hazo ngezabe nirinareo,+Ary ho afa-baraka ianareo noho ny zaridaina* nofidinareo.+ 30  Fa ho toy ny hazobe feno ravina malazo ianareo,+Ary ho lasa hoatran’ny zaridaina tsy misy rano. 31  Dia ho toy ny mololo* ny lehilahy matanjaka,Ary ho lasa hoatran’ny pitik’afo ny zavatra ataony.Samy ho may daholo izy roa ireo,Ary tsy hisy hahavita hamono an’ilay afo.”

Fanamarihana

Midika hoe “Famonjen’i Jehovah.”
Na: “ny tompony.”
Abt: “nopotserina.”
Na: “trano rantsankazo.”
Na: “ry mpitondra.”
Na: “toromarik’ilay Andriamanitsika.”
Abt: “fotsy hoatran’ny lanezy.”
Na: “labieranao vita amin’ny varimbazaha.”
Na: “hesoriko hoatran’ny rehefa mampiasa savony.”
Angamba hazo sy zaridaina nampiasaina tamin’ny fanompoan-tsampy.
Na: “kofehy rongony.”