Hebreo 10:1-39

  • Tsy mahavita manala ny ota ny sorona biby (1-4)

    • Aloka fotsiny ny Lalàna (1)

  • Nanao sorona indray mandeha fotsiny i Kristy (5-18)

  • Lalana vaovao nosokafana (19-25)

    • Aza mahafoy ny fiarahantsika mivory (24, 25)

  • Mitandrema sao manao fanahy iniana manota (26-31)

  • Tokony ho sahy hiteny sy hanam-pinoana raha te hiaritra (32-39)

10  Aloky+ ny zavatra tsara ho avy+ fotsiny ny Lalàna, fa tsy ilay tena izy. Tsy mahatonga an’izay manatona an’Andriamanitra ho lavorary+ mihitsy àry ny Lalàna,* na dia eo aza ny sorona mitovy atolotra foana isan-taona.  Raha nahavita an’izany ireny sorona ireny, dia tsy ho nilaina intsony ny nanao sorona. Tsy ho nahatsiaro ny tenany ho mpanota intsony mantsy izay manao fanompoana masina, satria efa nodiovina indray mandeha.  Ireny sorona ireny kosa aza no mampahatsiahy ny olona isan-taona isan-taona+ hoe mpanota izy ireo,  satria tsy mahavita manala ny ota ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy.  Rehefa tonga teto amin’izao tontolo izao àry i Kristy, dia niteny hoe: “‘Tsy tianao ny sorona sy ny fanatitra, fa nanomana vatana ho ahy ianao.  Tsy nankasitrahanao koa ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota.’+  Dia hoy aho: ‘Intỳ aho tonga hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô!+—Voasoratra ao amin’ny horonam-boky* ny momba ahy.—’”  Ary niteny izy aloha hoe: “Sady tsy tianao no tsy nankasitrahanao ny sorona sy ny fanatitra, sy ny fanatitra dorana manontolo, ary ny fanatitra noho ny ota.”—Natolotra araka ny Lalàna ireny sorona ireny.—  Dia avy eo izy niteny hoe: “Intỳ aho tonga hanao ny sitraponao.”+ Esoriny ilay voalohany mba hametrahana an’ilay faharoa. 10  Noho izany ‘sitrapony’+ izany, dia nohamasinina tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy isika, rehefa nanolotra ny vatany indray mandeha fotsiny izy.+ 11  Samy nankeo amin’ny toerany koa ny mpisorona isan’andro, mba hanao fanompoana masina*+ sy hanao sorona mitovy imbetsaka.+ Tsy mahavita manala tanteraka ny ota mihitsy anefa ireny sorona ireny.+ 12  Fa izy kosa nanao sorona anankiray noho ny ota, dia sorona indray mandeha fotsiny. Ary nipetraka teo ankavanan’Andriamanitra+ izy avy eo. 13  Nanomboka tamin’izay, dia niandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony.+ 14  Fa nataony lavorary mandrakizay izay olona nohamasinina,+ ka fanatitra anankiray natao sorona no nanaovany an’izany. 15  Vavolombelona manamarina an’izany amintsika koa ny fanahy masina, satria niteny izy io aloha hoe: 16  “‘Izao no fifanekena hataoko amin’izy ireo, aorian’izany andro izany’, hoy i Jehovah:* ‘Hataoko ao am-pony ny lalàko, sady hosoratako ao an-tsainy.’”+ 17  Hoy koa ny fanahy masina avy eo: “Ary tsy hotsaroako intsony ny fahotany sy ny fandikan-dalàna nataony.”+ 18  Ary rehefa voavela ireo fahotana ireo, dia tsy ilaina intsony ny fanatitra noho ny ota. 19  Sahintsika àry,* ry rahalahy, ny hiditra eo amin’ilay lalana mankao amin’ny toerana masina,+ noho ny ran’i Jesosy. 20  Nosokafany* ho antsika izany lalana izany, tamin’izy nandalo teo amin’ilay ridao,+ izany hoe ny nofony. 21  Ary manana mpisoronabe miandraikitra ny ao an-tranon’Andriamanitra+ koa isika. Noho izany, 22  dia andao isika hanatona an’Andriamanitra amin’ny fo madio sy amim-patokisana tanteraka, satria ny fontsika efa voadio* ho afaka amin’ny feon’ny fieritreretana maloto,+ ary ny vatantsika efa voasasa tamin’ny rano madio.+ 23  Ary andao hambarantsika foana amin’ny olona rehetra ny fanantenantsika, ka tsy hisalasala+ isika, satria tsy mba mivadika amin’ny teniny ilay nampanantena. 24  Andao koa isika hifampiahy* mba hifandrisika* hampiseho fitiavana sy hanao asa tsara,+ 25  ka tsy hahafoy ny fiarahantsika mivory,+ hoatran’ny sasany efa zatra tsy mivory, fa hifampahery+ kosa. Vao mainka tokony hanao an’izany isika, satria hitanareo fa mihamanakaiky ilay andro.+ 26  Fa raha manao fanahy iniana manota isika nefa efa mahalala tsara ny fahamarinana,+ dia tsy misy sorona noho ny ota intsony.+ 27  Miandry fanamelohana sisa isika sady matahotra, ary miandry fahatezerana mirehitra toy ny afo, izay handevona ny mpanohitra.+ 28  Izay tsy niraharaha ny Lalàn’i Mosesy dia novonoina ho faty tsy nananana antra, noho ny tenin’ny vavolombelona roa na telo.+ 29  Araka ny hevitrareo àry, tsy vao mainka ve ho mafy kokoa ny sazy mendrika an’izay manitsaka ny Zanak’Andriamanitra, sy mihevitra fa tsy dia misy dikany ny ran’ilay fifanekena+ nanamasinana azy, ary manao tsinontsinona+ ny fanahin’ilay Andriamanitra maneho hatsaram-panahy miavaka? 30  Fantatsika Ilay niteny hoe: “Ahy ny famaliana, ary izaho no hamaly”, sy hoe: “Hitsara ny vahoakany i Jehovah.”*+ 31  Mampahatahotra izany ho azon’ny tanan’ilay Andriamanitra velona izany. 32  Tadidio foana anefa ny andro taloha, tamin’ianareo niady mafy sy niaritra fijaliana, rehefa nomena hazavana.+ 33  Indraindray dia noharatsina sy nampahorina teny imasom-bahoaka* ianareo, ary indraindray niara-ory tamin’ireo* natao hoatr’izany. 34  Fa nangoraka an’izay nigadra ianareo ary mbola faly foana na dia norobaina aza ny fanananareo.+ Fantatrareo mantsy fa manana lova tsara kokoa sy maharitra+ ianareo. 35  Tokony ho sahy hiteny foana àry ianareo, fa hahazoana valisoa be+ izany. 36  Fa mila miaritra+ ianareo mba ho tanteraka aminareo ilay fampanantenana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra. 37  Fa “efa tena kely sisa”+ dia “ho tonga ilay ho avy, ary tsy ho ela.”+ 38  “Ny olo-marina anefa ho velona satria manam-pinoana”,+ fa “raha mihemotra izy, dia tsy hankasitrahako.”+ 39  Koa tsy anisan’izay mihemotra mba ho ringana+ isika, fa anisan’izay manam-pinoana mba ho voatsimbina ny aintsika.

Fanamarihana

Na mety hoe “olona.”
Abt: “horonam-bokin’ny boky.”
Na: “fanompoana ho an’ny besinimaro.”
Jereo F.F. A5.
Na: “Feno toky àry isika.”
Abt: “Notokanany.”
Abt: “nofafazana”, izany hoe nofafazana ny ran’i Jesosy.
Na: “hieritreritra an’izay mahasoa ny hafa; hihevitra ny hafa.”
Na: “mba hanentanana antsika samy isika.”
Jereo F.F. A5.
Abt: “toy ny hoe naseho teny ambony sehatra.”
Na: “nijoro teo anilan’ireo.”