Ho An’ny Galatianina 5:1-26

  • Olona afaka ny Kristianina (1-15)

  • Manaiky hotarihin’ny fanahy (16-26)

    • Ny asan’ny nofo (19-21)

    • Ny vokatry ny fanahy (22, 23)

5  Fa nafahan’i Kristy isika mba hanana an’izany fahafahana izany. Koa miorena tsara,+ ary aza manaiky hasiana zioga fanandevozana indray.+  Izaho Paoly no milaza aminareo fa raha forana ianareo, dia tsy hahasoa anareo i Kristy na kely akory aza.+  Izao indray no hamafisiko amin’izay hoforana: Tsy maintsy mankatò ny Lalàna manontolo izy.+  Tafasaraka amin’i Kristy ianareo fa mankatò lalàna mba hambara hoe olo-marina.+ Tsy anehoan’Andriamanitra hatsaram-panahy miavaka intsony ianareo noho ny ataonareo.  Fa izahay kosa, dia ny fanahiny no mahatonga anay hiandry mafy sy hanantena ny hambara hoe olo-marina noho ny finoana.  Fa ho an’izay tafaray amin’i Kristy Jesosy, dia tsy ny hoe forana na tsy forana no zava-dehibe,+ fa ny hoe mino sady maneho fitiavana.  Efa nihazakazaka tsara ange ianareo e!+ Dia iza no nisakana anareo tsy hankatò ny fahamarinana intsony?  Tsy Ilay miantso anareo no nandresy lahatra anareo hanao hoatr’izany.  Fa lalivay* kely fotsiny dia mampitombo ny koba manontolo.+ 10  Matoky aho fa hitovy hevitra amiko amin’izany ianareo izay tafaray amin’ny Tompo.+ Ilay manakorontana anareo anefa,+ na iza izy na iza, no hahazo ny fanamelohana mendrika azy. 11  Raha ny amiko kosa, ry rahalahy, raha mbola mitory momba ny famorana aho, dia nahoana aho no mbola enjehina ihany? Raha izany mantsy no toriko, dia efa tsy tokony hanafintohina olona intsony ny hazo fijaliana.*+ 12  Enga anie ka ireo mitady hampivadika anareo ireo mihitsy no hovosirina!* 13  Efa nantsoina ho lasa olona afaka ianareo, ry rahalahy. Aza ampiasaina hanomezana fahafaham-po ny fanirian’ny nofo+ anefa izany fahafahana izany, fa aleo ny fitiavana no hahatonga anareo hifanompo.+ 14  Fa ny Lalàna manontolo dia tanteraka* ao amin’ilay didy anankiray hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.”+ 15  Raha mbola mifandramatra sy miady foana anefa ianareo,+ dia mitandrema fa mety hifandringana.+ 16  Izao no lazaiko: Miezaha foana hanaiky hotarihin’ny fanahy,+ dia tsy hanatanteraka ny fanirian’ny nofo mihitsy ianareo.+ 17  Ny nofo sy ny faniriany mantsy manohitra ny fanahy, ary ny fanahy kosa manohitra ny nofo. Ary mifanohitra izy roa ireo, amin’izay ianareo tsy ho afaka hanao an’izay tianareo hatao.+ 18  Raha tarihin’ny fanahy koa ianareo, dia tsy eo ambanin’ny lalàna. 19  Miharihary ny asan’ny nofo, dia fijangajangana,*+ fahalotoana, fitondran-tena tsy misy henatra,*+ 20  fanompoan-tsampy, filalaovana ody,*+ fankahalana, ady, fialonana, fipoahan’ny fahatezerana, fifamaliana, fisaratsarahana, fananganana antokom-pinoana,* 21  fitsiriritana, fimamoana,+ fety tsy voafehy,* ary zavatra hafa hoatran’ireo.+ Mampitandrina anareo mialoha aho, hoatran’ny efa nampitandremako anareo, fa tsy handova ny Fanjakan’Andriamanitra izay mpanao an’ireo zavatra ireo.+ 22  Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana,* faharetana,* hatsaram-panahy, hatsaran-toetra,+ finoana, 23  fahalemem-panahy, ary fifehezan-tena.+ Tsy misy lalàna manohitra an’ireo. 24  Ary izao no nataon’izay mpianatr’i Kristy Jesosy: Nofantsihan’izy ireo teo amin’ny hazo fijaliana ny nofo, niaraka tamin’ny filan-dratsiny sy ny faniriany.+ 25  Raha avelantsika hiasa amintsika ny fanahy masina, dia tokony hitondra tena tsara foana mifanaraka amin’ny fitarihan’ny fanahy+ isika. 26  Tsy tokony hirehareha+ isika fa mahatonga antsika hifaninana+ sy hifampialona izany.

Fanamarihana

Na: “leviora; renikoba.”
Jereo F.T.
Na: “hesorina ny vihiny; ho lasa ionòka.” Izany hoe lasa tsy afaka mankatò intsony an’ilay lalàna lazainy hoe tokony harahina.
Na mety hoe “voafintina.”
Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Izany hoe ditran’olona efa lany henatra sy sahisahy manao ratsy. Jereo F.T.
Na: “fampiasana herin’ny maizina; fampiasana fanafody na zava-mahadomelina.”
Na: “sekta.” Jereo F.T.
Fety feno olona tsy mahafehy tena fa manaram-po amin’ny ratsy.
Na: “fihavanana.”
Na: “fahari-po.”