Ho An’ny Galatianina 4:1-31

  • Tsy mpanompo intsony fa zanaka (1-7)

  • Nanahiran-tsaina an’i Paoly ny Galatianina (8-20)

  • Hagara sy Saraha: Fifanekena roa (21-31)

    • Vehivavy afaka i Jerosalema any ambony, ilay renintsika (26)

4  Izao no lazaiko: Raha mbola zaza ny mpandova, dia tsy misy maha samy hafa azy amin’ny mpanompo, na dia izy aza no tompon’ny zava-drehetra.  Fa fehezin’ny mpikarakara azy sy ny mpanompo miandraikitra ny ao an-trano izy, mandra-pahatongan’ilay andro nofidin’ny rainy mialoha.  Dia hoatr’izany koa isika: Tamin’isika mbola kely, dia nandevozin’ny fanaon’izao tontolo izao sy ny fisainany.*+  Fa rehefa tapitra* ilay fotoana, dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany, izay natera-behivavy+ sady teo ambanin’ny lalàna,+  mba hividy an’izay eo ambanin’ny lalàna ka hanafaka azy ireo.+ Dia amin’izay isika ho azo atsangana ho zanaka.+  Ary satria zanaka ianareo, dia nataon’Andriamanitra ao am-pontsika+ ny fanahin’ny+ Zanany, ary io fanahy io no miantsoantso hoe: “Aba,* Ray ô!”+  Tsy mpanompo intsony àry ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia nataon’Andriamanitra ho mpandova koa.+  Tamin’ianareo tsy nahalala an’Andriamanitra anefa, dia nandevozin’izay tsy tena andriamanitra ianareo.  Efa mahalala an’Andriamanitra kosa ianareo izao, na ny marina kokoa dia hoe efa fantany ianareo. Dia maninona ianareo no miverina indray any amin’ireo zavatra fototra tsy manan-kery+ sy tsy misy ilana azy, sady te handevozin’izany indray?+ 10  Aminareo dia misy andro sy volana+ sy vanim-potoana ary taona tena miavaka, dia ireny no ankalazainareo. 11  Matahotra aho sao very maina fotsiny ny nanampiako anareo. 12  Miangavy anareo aho, ry rahalahy, mba miovà hoatr’ahy, satria efa hoatr’anareo ihany aho taloha.+ Tsy nanisy ratsy ahy ianareo. 13  Fantatrareo anefa fa noho izaho narary no nahafahako nitory ny vaovao tsara taminareo tamin’ny voalohany. 14  Na dia fitsapana ho anareo aza ilay tsy fahasalamako, dia tsy nataonareo tsinontsinona aho na naharikoriko anareo.* Noraisinareo hoatran’ny anjelin’Andriamanitra sy hoatran’i Kristy Jesosy kosa aho. 15  Dia aiza anefa izao izany fifalianareo izany? Fa mijoro ho vavolombelona aho fa raha azonareo natao, na ny masonareo aza ho nesorinareo dia ho nomenareo ahy.+ 16  Dia lasa fahavalonareo ve aho izao, satria milaza ny marina aminareo? 17  Miezaka mafy mitaona anareo ry zareo, saingy tsy hoe mba hahasoa anareo akory. Fa tiany hosarahina amiko ianareo, dia amin’izay manaraka an-dry zareo. 18  Tsara foana anefa raha misy miezaka mafy mitaona anareo, raha ny hahasoa anareo no antony anaovany an’izany, ary tsy hoe rehefa eo aminareo ihany aho no manao an’izany izy. 19  Toy ny hoe marary mihetsi-jaza hiteraka anareo indray aho, ry zanako malalako,+ ary ho toy izany foana mandra-panananareo ny toetran’i Kristy.* 20  Tiako raha mba miaraka aminareo aho izao, sady mba malemy fanahy kokoa rehefa miresaka aminareo. Manahiran-tsaina ahy ianareo. 21  Hono ho’aho, ianareo izay te ho eo ambanin’ny lalàna ireo, tsy fantatrareo angaha izay lazain’ny Lalàna? 22  Voasoratra ao, ohatra, hoe nanan-janaka roa lahy i Abrahama: Ny anankiray tamin’ny mpanompovavy,*+ fa ny anankiray tamin’ny vehivavy afaka.+ 23  Teraka hoatran’ireny zaza rehetra ireny* anefa ilay nateraky ny mpanompovavy,+ fa teraka noho ny fampanantenana kosa ilay nateraky ny vehivavy afaka.+ 24  Misy heviny an’ohatra izany, satria izy roa vavy dia fifanekena roa. Natao teo amin’ny Tendrombohitra Sinay ny anankiray,+ ary miteraka zanaka hatao andevo. I Hagara io fifanekena io. 25  Ary i Hagara dia i Sinay,+ tendrombohitra any Arabia. Ilay Jerosalema ankehitriny no i Hagara, satria andevo izy sy ny zanany. 26  Vehivavy afaka kosa ilay Jerosalema any ambony, ary izy no renintsika. 27  Fa voasoratra hoe: “Mifalia, ry vehivavy momba izay tsy niteraka! Mihobia, ry vehivavy tsy mba narary nihetsi-jaza! Fa ny zanaky ny vehivavy nilaozam-bady dia betsaka noho ny zanaky ny vehivavy manambady.”+ 28  Zanaky ny fampanantenana hoatran’i Isaka ianareo, ry rahalahy.+ 29  Nanenjika an’ilay nateraky ny fanahy anefa ilay nateraka hoatran’ny zaza rehetra,* tamin’izany fotoana izany,+ ary hoatr’izany koa amin’izao.+ 30  Inona anefa no lazain’ny Soratra Masina? “Roahy any ilay mpanompovavy sy ny zanany! Fa tsy hiray lova amin’ny zanak’ilay vehivavy afaka mihitsy ny zanak’ilay mpanompovavy.”+ 31  Tsy zanaky ny mpanompovavy àry isika, ry rahalahy, fa zanaky ny vehivavy afaka.

Fanamarihana

Na: “nandevozin’ny zavatra fototra eo amin’izao tontolo izao.”
Abt: “feno.”
Teny hebreo na aramianina midika hoe “Ray ô!”
Na: “na nororanareo.”
Na: “mandra-piforon’i Kristy ao aminareo.”
Na: “andevovavy.”
Abt: “araka ny nofo.”
Abt: “araka ny nofo.”