Ho An’ny Galatianina 3:1-29

  • Ny tsy mampitovy ny mankatò Lalàna sy ny mino (1-14)

    • Ny olo-marina ho velona satria manam-pinoana (11)

  • Tsy noho ny Lalàna no nahazoan’i Abrahama fampanantenana (15-18)

    • Kristy, ilay taranak’i Abrahama (16)

  • Inona no nilana ny Lalàna? (19-25)

  • Zanak’Andriamanitra satria mino (26-29)

    • Izay an’i Kristy dia taranak’i Abrahama (29)

3  Ry Galatianina tsy misaina! Iza no namitaka anareo,+ nefa efa mba nohazavaina tsara taminareo ihany hoe nofantsihana teo amin’ny tsato-kazo i Jesosy Kristy?+  Izao ihany no tiako hanontaniana anareo:* Noho ianareo nankatò lalàna ve no nahazoanareo ny fanahy masina, sa noho ianareo nino an’izay henonareo?+  Tena tsy misaina mihitsy ve ianareo e? Efa mba nanaiky hotarihin’ny* fanahy ihany ve ianareo tamin’ny voalohany, nefa dia izao manaraka fisainan’olombelona izao* no iafaranareo?+  Dia ho very maina fotsiny ve ny niaretanareo fahoriana be dia be hoatr’ireny? Tsy ho very maina kosa angamba izany!  Izao àry: Ilay manome fanahy masina anareo sady manao fahagagana+ eo aminareo ve manao an’izany noho ianareo mankatò lalàna, sa noho ianareo mino an’izay henonareo?  Eritrereto koa i Abrahama: “Naneho finoana an’i Jehovah* izy, ka nekena* hoe olo-marina.”+  Efa fantatrareo tokoa fa izay manam-pinoana* no zanak’i Abrahama.+  Efa hitan’ny Soratra Masina mialoha fa hambaran’Andriamanitra hoe marina ny hafa firenena satria mino. Dia nolazain’ny Soratra Masina mialoha tamin’i Abrahama ilay vaovao tsara hoe: “Amin’ny alalanao no hitahiana ny firenena rehetra.”+  Ny olona manam-pinoana* àry dia tahina hoatran’i Abrahama, izay nino.+ 10  Voaozona izay rehetra miantehitra amin’ny lalàna fotsiny, satria voasoratra hoe: “Voaozona izay lasa tsy mankatò an’izay rehetra voasoratra ao amin’ny horonam-boky misy ny Lalàna.”+ 11  Hita mazava koa fa tsy misy olona ambara hoe marina eo anatrehan’Andriamanitra noho izy mankatò lalàna,+ fa “ny olo-marina ho velona satria manam-pinoana.”+ 12  Ary tsy mitaky finoana ny Lalàna. Fa “izay olona mankatò an’ireny no ho velona amin’ny alalan’ireny.”+ 13  Nividy antsika i Kristy,+ ka nanafaka antsika+ tamin’ny ozon’ny Lalàna rehefa nanaiky ho voaozona hisolo antsika. Fa voasoratra hoe: “Voaozona izay mihantona eo amin’ny tsato-kazo.”+ 14  Amin’izay mantsy ny fitahiana azon’i Abrahama dia ho azon’ny firenena hafa koa, amin’ny alalan’i Kristy Jesosy,+ mba hahazoantsika an’ilay fanahy nampanantenaina,+ noho isika mino. 15  Fanoharana fahita isan’andro no ampiasaiko, ry rahalahy: Raha vao manan-kery ny fifanekena, na dia olona iray ihany aza no nampanan-kery azy, dia tsy misy manafoana na manampy an’ilay izy. 16  I Abrahama sy ny taranany+ no nilazana ny fampanantenana. Tsy nolazaina anefa hoe “ary ho an’ireo taranakao”, izany hoe ho an’olona be dia be, fa hoe “ary ho an’ny taranakao”, izany hoe ho an’olona tokana, dia i Kristy.+ 17  Izao koa no teniko: Tsy hoe nanafoana an’ilay fifanekena nataon’Andriamanitra taloha ilay Lalàna nomeny 430 taona tatỳ aoriana,+ ka hoe foana koa ilay fampanantenana. 18  Raha noho ny fankatoavana lalàna no ahazoana ny lova, dia tsy noho ny fampanantenana intsony no ahazoana an’ilay izy. Tsara fanahy anefa Andriamanitra ka nomeny an’i Abrahama tamin’ny alalan’ny fampanantenana ilay lova.+ 19  Inona àry no nilana ny Lalàna? Natao fanampiny izy io mba hampibaribary ny fandikan-dalàna,+ mandra-pahatongan’ilay taranaka+ nanaovana an’ilay fampanantenana. Ary nampitaina tamin’ny alalan’ny anjely+ ny Lalàna, ka natolotra teo an-tanan’ny mpanelanelana iray.+ 20  Fa tsy ilaina ny mpanelanelana raha olona iray ihany no voakasika. Andriamanitra irery anefa no nanao an’ilay fampanantenana. 21  Mifanohitra amin’ny fampanantenan’Andriamanitra àry ve ny Lalàna? Sanatria izany! Fa raha nisy lalàna nahavita nanome fiainana, dia ho efa lasa olo-marina ny olona noho ny lalàna. 22  Nasehon’ny Soratra Masina anefa hoe fehezin’ny ota daholo ny zava-drehetra. Amin’izay ilay fampanantenana avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy dia homena an’izay maneho finoana. 23  Tamin’ny mbola tsy tonga anefa ny finoana, dia niambina antsika ny Lalàna ka lasa nofeheziny isika. Ary niandry an’ilay finoana izay efa haharihary isika.+ 24  Lasa mpitaiza* antsika àry ny Lalàna ka nitarika antsika ho amin’i Kristy,+ mba ho azo ambara hoe marina isika satria mino.+ 25  Efa tonga anefa izao ny finoana,+ ka tsy fehezin’ny mpitaiza* intsony isika.+ 26  Raha ny tena izy, dia zanak’Andriamanitra+ daholo ianareo satria mino an’i Kristy Jesosy.+ 27  Nanahaka* an’i Kristy daholo mantsy ianareo natao batisa tao amin’i Kristy.+ 28  Tsy misy intsony ny hoe Jiosy na Grika,+ na andevo na olona afaka,+ na lahy na vavy.+ Fa olona iray ihany ianareo rehetra sady tafaray amin’i Kristy Jesosy.+ 29  Raha an’i Kristy koa ianareo, dia tena taranak’i Abrahama,+ sady handova+ an’izay nampanantenaina azy.+

Fanamarihana

Abt: “hianarana avy aminareo.”
Abt: “nanomboka tamin’ny.”
Abt: “izao ao amin’ny nofo izao.”
Jereo F.F. A5.
Na: “nisaina.”
Na: “mifikitra amin’ny finoana.”
Na: “mifikitra amin’ny finoana.”
Na: “mpiambina.”
Na: “mpiambina.”
Abt: “Nitafy.”