Ho An’ny Galatianina 1:1-24

  • Fiarahabana (1-5)

  • Tsy misy vaovao tsara hafa (6-9)

  • Avy amin’Andriamanitra ny vaovao tsara notorin’i Paoly (10-12)

  • Niova i Paoly; ny zavatra nataony voalohany (13-24)

1  Avy amin’i Paoly, apostoly tsy notendren’olona, na notendrena tamin’ny alalan’olona, fa notendren’i Jesosy Kristy+ sy Andriamanitra Ray,+ ilay nanangana azy tamin’ny maty,  sy avy amin’ny rahalahy rehetra miaraka amiko. Ho an’ny fiangonana any Galatia,  Enga anie ilay Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo mba haneho hatsaram-panahy miavaka* aminareo sady hanome fiadanana anareo!  Nahafoy ny ainy noho ny fahotantsika+ izy mba hamonjeny antsika amin’izao tontolo ratsy izao,*+ satria izany no sitrapon’ilay Andriamanitra Raintsika.+  Ho an’Andriamanitra anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay! Amena.  Gaga aho hoe izao sahady ianareo dia efa miala* amin’Ilay niantso anareo tamin’ny alalan’ny hatsaram-panahy miavaka nasehon’i Kristy, ka lasa manaraka vaovao tsara hafa.+  Tsy hoe misy vaovao tsara hafa anefa, fa misy olona manakorontana anareo+ sady te hamadika an’ilay vaovao tsara momba an’i Kristy.  Na izahay anefa na anjely avy any an-danitra no mitory vaovao tsara aminareo ankoatra an’ilay vaovao tsara efa notorinay taminareo, dia enga anie ho voaozona!  Araka ny efa nolazainay teo, dia mbola averiko indray hoe: Izay mitory vaovao tsara aminareo ankoatra an’ilay efa noraisinareo, dia enga anie izy ho voaozona! 10  Angaha moa amin’olona aho no mitady sitraka fa tsy amin’Andriamanitra? Sa izaho te hampifaly olona? Raha mbola ny hampifaly olona mantsy no tadiaviko, dia tsy mpanompon’i Kristy aho. 11  Fa tiako ho fantatrareo, ry rahalahy, fa tsy avy tamin’olombelona ilay vaovao tsara notoriko taminareo.+ 12  Tsy azoko tamin’olona mantsy ilay izy sady tsy nampianarina ahy, fa nampahafantarin’i Jesosy Kristy ahy. 13  Mazava ho azy fa efa henonareo ny nataoko tamin’izaho mbola nanaraka ny Fivavahan’ny Jiosy.*+ Fa tena nanenjika mafy* ny fiangonan’Andriamanitra aho sady nandravarava azy.+ 14  Tena mpanaraka ny Fivavahan’ny Jiosy hiringiriny aho, mihoatra noho ny ankamaroan’ny olona nitovy taona tamiko teo amin’ny fireneko. Nafana fo be nanaraka ny fampianarana nolovako avy tamin’ny razambeko mantsy aho.+ 15  Fa ilay Andriamanitra nahatonga ahy ho teraka* no niantso ahy noho ny hatsaram-panahiny miavaka.+ Ary rehefa hitany fa mety 16  ny hampiasana ahy mba hampahafantatra ny momba an’ilay Zanany, izany hoe mba hitory ny vaovao tsara momba azy any amin’ny hafa firenena,+ dia tsy tonga dia nanontany olona* aho. 17  Tsy niakatra tany Jerosalema tany amin’ireo apostoly talohako koa aho, fa nankany Arabia, dia avy eo niverina tany Damaskosy.+ 18  Telo taona tatỳ aoriana aho vao niakatra tany Jerosalema+ mba hitsidika an’i Kefasy,*+ ka nijanona 15 andro tany aminy. 19  Tsy nahita apostoly hafa mihitsy anefa aho, fa i Jakoba+ rahalahin’ny Tompo ihany no hitako. 20  Manome toky anareo eto anatrehan’Andriamanitra àry aho fa tsy lainga izao zavatra soratako aminareo izao. 21  Nankany amin’ny faritr’i Syria sy Kilikia aho taorian’izay.+ 22  Mbola tsy nahita ahy mivantana anefa ny fiangonana tany Jodia, izay tafaray amin’i Kristy. 23  Ny zavatra henon’izy ireo matetika fotsiny dia hoe: “Ilay mpanenjika antsika taloha+ iny ange izao efa mitory ny vaovao tsara momba an’ilay finoana notadiaviny horavana taloha e!”+ 24  Dia nanome voninahitra an’Andriamanitra izy ireo rehefa fantany izay nitranga tamiko.

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “amin’izao vanim-potoana ratsy izao.” Jereo F.T. “Izao tontolo izao.”
Na: “esorina.”
Na: “ny Jodaisma.”
Abt: “tafahoatra.”
Abt: “nanasaraka ahy tamin’ny kibon’ny reniko.”
Abt: “nofo aman-dra.”
Antsoina koa hoe Petera.