Ho An’ny Filipianina 3:1-21

  • Tsy miantehitra amin’ny nofo isika (1-11)

    • Heveriko ho fatiantoka ny zava-drehetra, noho i Kristy (7-9)

  • Miezaka manatratra an’ilay tanjona (12-21)

    • Olom-pirenen’ny lanitra (20)

3  Farany, ry rahalahy, mifalia foana noho ny amin’ny Tompo.+ Tsy mampaninona ahy ny mamerina manoratra aminareo zavatra mitovy, ary mba hiarovana anareo no anton’izany.  Mitandrema amin’ny alika,* mitandrema amin’izay manisy ratsy olona, ary mitandrema amin’izay mampirisika anareo hoforana.*+  Fa isika no tena voafora,+ satria manao fanompoana masina amin’ny alalan’ny fanahin’Andriamanitra, ary i Kristy Jesosy+ no reharehantsika. Tsy miantehitra amin’ny nofo isika.  Raha misy olona tena manana antony ianteherana amin’ny nofo, dia izaho. Ary raha misy mieritreritra hoe afaka miantehitra amin’ny nofo, dia izaho mbola mihoatra noho izy.  Noforana tamin’ny andro fahavalo+ mantsy aho, avy tamin’ny firenen’Israely, avy tamin’ny fokon’i Benjamina, Hebreo nateraky ny Hebreo,+ ary Fariseo+ raha ny lalàna no resahina.  Raha ny hafanam-po no resahina, dia nanenjika ny fiangonana+ aho, ary raha ny amin’ny fankatoavana an’izay lazain’ny lalàna hoe marina, dia hita hoe tsy nisy tsiny aho.  Heveriko ho fatiantoka* anefa ireny tombony azoko taloha ireny, noho i Kristy.+  Ankoatra izay, dia tena heveriko ho fatiantoka koa ny zava-drehetra, satria sarobidy lavitra ny mahalala an’i Kristy Jesosy Tompoko. Noho izy dia nafoiko ny zava-drehetra, ary noheveriko ho toy ny fako mivangongo ireny. Amin’izay aho hahazo sitraka amin’i Kristy,  sady ho hita hoe tafaray aminy. Tsy hoe noho izaho manaraka ny Lalàna anefa no anambarana ahy hoe olo-marina, fa noho izaho mino+ an’i Kristy.+ Fa ambaran’Andriamanitra hoe marina aho, satria manam-pinoana.+ 10  Ny tanjoko mantsy dia ny hahafantatra azy sy ny herin’ny fitsanganany amin’ny maty,+ ary ny ho vonona hijaly hoatr’azy koa,+ ka hanaiky ho faty toa azy.+ 11  Ataoko tanjona koa ny hiezaka mafy sao mba mety ho anisan’ny hatsangana amin’ny maty aloha kokoa aho.+ 12  Tsy hoe efa nahazo an’ilay loka aho, na efa natao lavorary. Mbola miezaka+ kosa aho sao mba ho azoko ilay izy, satria izany no antony nifidianan’i* Kristy Jesosy ahy.+ 13  Ry rahalahy, tsy mieritreritra aho akory hoe efa nahazo an’ilay loka. Izao zavatra iray izao anefa no azoko antoka: Manadino ny zavatra any aoriana aho+ ary mikely aina hanatratra ny eo aloha.+ 14  Fa miezaka manatratra an’ilay tanjona aho, izany hoe ilay loka+ homen’Andriamanitra an’izay antsoiny+ amin’ny alalan’i Kristy Jesosy. Fiainana any an-danitra izany loka izany. 15  Tokony hanana an’izany toe-tsaina izany àry izay matotra+ amintsika. Ary raha mitady hieritreritra zavatra hafa ianareo, na inona izany na inona, dia hataon’Andriamanitra fantatrareo izany toe-tsaina izany. 16  Efa misy fandrosoana vitantsika anefa, ka andao isika hiezaka handroso hoatr’izany foana. 17  Manahafa ahy daholo ianareo,+ ry rahalahy, ary diniho tsara izay manaraka an’ilay modely nasehonay taminareo. 18  Maro mantsy no mitsangana ho fahavalon’ny hazo fijalian’i* Kristy.—Efa niresaka matetika momba azy ireny aho, ary mbola miresaka momba azy ireny ihany izao, sady mirotsaka ny ranomasoko.— 19  Fandringanana no hiafaran’ireny, ary ny kibony no andriamaniny. Ny zavatra tena tokony hahamenatra azy indray no ataony ho voninahitra, ary ny zavatra etỳ an-tany+ no ifantohan’ny sainy. 20  Olom-pirenen’ny+ lanitra+ anefa isika, ary tena miandry mafy an’ilay mpamonjy avy any, dia i Jesosy Kristy Tompo.+ 21  Izy no hanova an’ity vatantsika tsinontsinona ity mba ho lasa hoatran’ny* vatany be voninahitra.+ Ny heriny lehibe no hanaovany an’izany, dia ilay hery ampiasainy mba hahatonga ny zava-drehetra ho eo ambany fahefany.+

Fanamarihana

Izany hoe olona tsy madio.
Na: “amin’izay manapaka ny nofo.”
Na mety hoe “Afoiko amin’ny fo manontolo.”
Abt: “nitazonan’i.”
Jereo F.T.
Abt: “mba hitovy endrika amin’ny.”