Ezekiela 26:1-21

  • Faminaniana hoe hisy loza hanjo an’i Tyro (1-21)

    • “Toerana fanahazana harato” (5, 14)

    • Hatsipy any anaty rano ny vato sy ny vovoka (12)

26  Niteny tamiko i Jehovah, tamin’ny andro voalohan’ny volana, tamin’ny taona faha-11, hoe:  “Ry zanak’olona, izao no nolazain’i Tyro momba an’i Jerosalema:+ ‘Tsara ho azy izay! Nirodana ilay vavahadin’ny firenena!+ Mba anjarako indray izao ny hanan-karena be, satria izy efa rava.’  Noho izany, dia izao no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: ‘Homelohiko ianao, ry Tyro, ka hisy firenena be dia be hoentiko hanafika anao, hoatran’ireny onjan-dranomasina miakatra ireny.  Horavan’izy ireo ny mandan’i Tyro, ary harodany ny tilikambony.+ Hokaofiko ny vovoka ao, dia hataoko lasa vatolampy mangirana sy mangadihady izy.  Ho lasa toerana fanahazana harato eo afovoan-dranomasina izy.’+ “‘Fa izaho no efa niteny an’izany’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony, ‘ka horobain’ny firenena izy.  Ary ho fatin’ny sabatra ny mponina any amin’ny tanàna keliny* any ambanivohitra. Dia tsy maintsy ho fantatry ny olona fa izaho no Jehovah.’  “Izao àry no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: ‘Hoentiko avy any avaratra i Nebokadnezara* mpanjakan’i Babylona mba hanafika an’i Tyro.+ Mpanjakan’ny mpanjaka+ izy, ka hitondra soavaly+ sy kalesy fitondra miady+ sy mpitaingin-tsoavaly ary tafika misy miaramila* be dia be.  Hovonoiny amin’ny sabatra ny mponina any amin’ny tanàna kelinao any ambanivohitra. Dia hanangana manda sy dongon-tany hanaovana fahirano anao izy, ary hitazona ampinga ngezabe rehefa manafika anao.  Hopotehiny amin’ny lohondry vy* ny mandanao, ary harodany amin’ny famaky* ny tilikambonao. 10  Be dia be mihitsy ny soavaliny ka hitora-jofo handrakotra anao ny vovoka. Migodongodona be ny mpitaingin-tsoavaly sy ny kodiarana ary ny kalesy, ka hihozongozona hatramin’ny mandanao rehefa miditra eo amin’ny vavahadinao izy, hoatran’ny olona mirodorodo mankao amin’ny tanàna voagorobaka. 11  Hikatrokatroka eny an-dalambenao rehetra eny ny kitron-tsoavaliny.+ Hovonoiny amin’ny sabatra ny mponina ao aminao, ary hirodana amin’ny tany ireo andry matanjaka ao aminao. 12  Halainy daholo ny harenanao, horobainy ny entam-barotrao,+ harodany ny mandanao, ary horavany ny trano tsara tarehy ao aminao. Dia hatsipiny any anaty rano ny vato sy ny zavatra vita amin’ny hazo ary ny vovoka ao aminao.’ 13  “‘Hataoko mifarana hatreo ny tabataban’ny hiranao, ary tsy ho heno intsony ny feon’ny harpa fandre ao aminao.+ 14  Dia hataoko lasa vatolampy mangirana sy mangadihady ianao, ka ho lasa toerana fanahazana harato.+ Dia tsy haorina intsony ianao, fa izaho Jehovah no efa niteny’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony. 15  “Izao no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony amin’i Tyro: ‘Tsy hangovitra ve ireo nosy rehefa maheno ny fidoboky ny fianjeranao, rehefa mitaraindraina ny olona efa ho faty,* rehefa aripaka daholo ny mponina ao aminao?+ 16  Hidina avy eo amin’ny seza fiandrianany daholo ny andrianan’ny* ranomasina, ka hanala ny akanjony ivelany* sy ny fitafiany misy peta-kofehy, sady hangovitra be.* Hipetraka eo amin’ny tany izy ireo, ary hangovitra foana sady hidanàka mijery anao.+ 17  Dia hanao hira fisaonana+ anao izy ireo, hoe: “Indrisy fa rava tokoa ianao,+ ry ilay tanàna noderaina sy nipetrahan’ny olona avy any amin’ny ranomasina!Samy natanjaka tany an-dranomasina ianao sy ny mponina tao aminao,+Ka lasa natahotra daholo ny mponina eran-tany! 18  Hangovitra daholo ny nosy, amin’ny andro hianjeranao.Hitebiteby koa ireo nosy any an-dranomasina rehefa tsy eo intsony ianao.”’+ 19  “Izao àry no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: ‘Horavako tanteraka ianao, ka hataoko hoatran’ny tanàna tsy misy mponina. Hataoko difotry ny rano manonja be koa ianao ka ho safotry ny rano mikoriana mafy.+ Amin’izay fotoana izay, 20  dia hoentiko any amin’ny olona efa maty taloha ela be ianao sy izay miara-midina aminao any anaty lavaka.* Halefako hipetraka any amin’ny toerana ambany indrindra hoatran’ireny toerana taloha efa ravarava ireny ianao sy izay miara-midina aminao any anaty lavaka.+ Amin’izay dia tsy hisy hipetraka intsony ao aminao. Dia homeko voninahitra* ny tanin’ny velona. 21  “‘Hataoko mihorohoro tampoka ianao, dia tsy hisy intsony.+ Hitady anao izy ireo nefa tsy ho hita intsony mihitsy ianao’, hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony.”

Fanamarihana

Abt: “ny zanakavaviny.”
Abt: “Nebokadrezara”, fomba hafa nanoratana ny anarany.
Abt: “vahoaka.”
Na: “fitaovana fanafihany.”
Na: “sabatra.”
Abt: “olona voavono.”
Na: “mpiadidin’ny.”
Na: “akanjony lava tsy misy tanany.”
Abt: “hitafy fangovitana.”
Na: “any am-pasana.”
Na: “horavahako.”