Eksodosy 37:1-29

  • Fanamboarana ny Vata (1-9)

  • Latabatra (10-16)

  • Fitoeran-jiro (17-24)

  • Alitara fandoroana emboka manitra (25-29)

37  Dia nanao an’ilay Vata+ tamin’ny hazo akasia i Bezalila.+ Roa hakiho* sy sasany ny lavany, iray hakiho sy sasany ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny haavony.+  Nopetahany takela-bolamena tsy misy fangarony ny anatiny sy ny ivelany, ary nasiany sisiny* volamena nanodidina azy.+  Avy eo dia nandrendrika volamena izy mba hanaovana tahony boribory efatra. Napetany teo ambony kelin’ny tongotra efatr’ilay Vata ireo, ka ny roa teo amin’ny lafiny iray ary ny roa teo amin’ny lafiny ilany.  Ary nanao bao filanjana tamin’ny hazo akasia izy, ary nopetahany takela-bolamena izany.+  Dia natsofony tao amin’ireo tahony boribory teo amin’ny lafiny roa ireo bao ireo, mba hilanjana an’ilay Vata.+  Nanao ny sarony tamin’ny volamena tsy misy fangarony izy.+ Roa hakiho sy sasany ny lavany ary iray hakiho sy sasany ny sakany.+  Dia nanamboatra kerobima volamena roa izy.+ Notefeny tamin’ny marotoa ireo, ary nataony teo amin’ny sisiny roa amin’ny sakan’ilay sarony.+  Teo amin’ny sisiny iray ny kerobima iray, ary teo amin’ny sisiny ilany ny iray. Napetrany teo amin’ny sisiny roa amin’ny sakan’ilay sarony ireo kerobima.  Samy nivelatra niakatra ny elatra roan’ireo kerobima, ka nanaloka an’ilay sarony.+ Ary nifanatrika izy ireo sady niondrika nijery an’ilay sarony.+ 10  Nanao ilay latabatra tamin’ny hazo akasia izy avy eo.+ Roa hakiho ny lavany, iray hakiho ny sakany, ary iray hakiho sy sasany ny haavony.+ 11  Nopetahany takela-bolamena tsy misy fangarony ilay latabatra, ary nasiany molony* volamena manodidina azy. 12  Dia nasiany sisiny nitovy refy tamin’ny sakan’ny felatanana* nanodidina an’ilay izy. Ary nasiany molony volamena* nanodidina ny morony tamin’ilay sisiny. 13  Ary nandrendrika volamena izy mba hanaovana tahony boribory efatra hatao aminy. Dia napetany teo amin’ny zorony efatra izay nisy ny tongony efatra ireo. 14  Nifanakaiky tamin’ilay sisiny ireo tahony nitsofohan’ireo bao fitondrana an’ilay latabatra. 15  Dia nanao an’ireo bao tamin’ny hazo akasia izy, ary nopetahany takela-bolamena izany. Ireo no nitondrana an’ilay latabatra. 16  Avy eo dia nataony tamin’ny volamena tsy misy fangarony ny fitaovana napetraka teo ambonin’ilay latabatra, izany hoe ny vilia, ny kaopy, ary ny vilia baolina sy ny zinga handrarahana ny fanatitra zava-pisotro.+ 17  Dia nanao ny fitoeran-jiro+ tamin’ny volamena tsy misy fangarony izy. Notefeny tamin’ny marotoa ilay izy. Vaingam-bolamena iray tsy nosaratsarahina no notefeny hanaovana ny tongony, ny vatany, ny voninkazony, ny bokony, ary ny felany.+ 18  Nisy sampany enina ny vatan’ilay fitoeran-jiro, ka ny telo teo amin’ny andaniny ary ny telo teo amin’ny ankilany. 19  Nisy voninkazo telo miendrika vonin’amandie teo amin’ireo sampany tamin’ny andaniny iray. Noelanelanin’ny bokony sy ny felany ireo voninkazo ireo. Nisy voninkazo telo miendrika vonin’amandie koa teo amin’ireo sampany teo amin’ny ankilany. Noelanelanin’ny bokony sy ny felany koa ireo voninkazo ireo. Toy izany ny endrik’ireo sampany enina tamin’ny vatan’ilay fitoeran-jiro. 20  Nisy voninkazo efatra miendrika vonin’amandie koa teo amin’ny vatan’ilay fitoeran-jiro. Noelanelanin’ny bokony sy ny felany ireo voninkazo ireo. 21  Nisy bokony iray teo ambanin’ny sampany roa voalohany tamin’ny vatan’ilay fitoeran-jiro. Nisy bokony iray koa teo ambanin’ny sampany roa manarakaraka. Ary nisy bokony iray koa teo ambanin’ny sampany roa farany. Nisy toy izany daholo teo ambanin’ny sampany enina tamin’ny vatan’ilay fitoeran-jiro. 22  Vaingam-bolamena iray tsy misy fangarony sady notefena tamin’ny marotoa no nanaovana an’ilay fitoeran-jiro manontolo, anisan’izany ny bokony sy ny sampany. 23  Dia nataony tamin’ny volamena tsy misy fangarony ny jiro fito+ ho an’ilay fitoeran-jiro sy ny fitazonana lahin-jiro* ary ny fitondrana afo. 24  Volamena tsy misy fangarony milanja iray talenta* no nanaovany an’ilay fitoeran-jiro sy ny fitaovana rehetra miaraka aminy. 25  Dia nanao ny alitara fandoroana emboka manitra+ tamin’ny hazo akasia izy. Efamira ilay izy, ka iray hakiho ny lavany, iray hakiho ny sakany, ary roa hakiho ny haavony. Ary hazo iray tsy notapatapahina no nanaovany an’ilay alitara sy ireo tandrony.+ 26  Nopetahany takela-bolamena tsy misy fangarony ilay alitara, dia ny tampony sy ny lafiny rehetra manodidina ary ny tandrony. Ary nasiany sisiny* volamena nanodidina ny tampony. 27  Nanamboatra tahony boribory volamena izy, dia nasiany roa avy teo ambanin’ny sisin’ny* andaniny roa tamin’ilay alitara. Ireo no nitsofohan’ny bao filanjana an’ilay alitara. 28  Dia nanao an’ireo bao tamin’ny hazo akasia izy, ary nopetahany takela-bolamena izany. 29  Namboariny koa ny menaka masina fanosorana+ sy ny emboka manitra tsy misy fangarony,+ dia samy nafangarony tsara ireo.*

Fanamarihana

1 hakiho = 44,5 sm. Jereo F.F. B14.
Na: “molony misy haingonkaingony.”
Na: “molony misy haingonkaingony.”
7,4 sm eo ho eo. Jereo F.F. B14.
Na: “molony volamena misy haingonkaingony.”
Na: “sy ny tandra.”
1 talenta = 34,2 kg. Jereo F.F. B14.
Na: “molony misy haingonkaingony.”
Na: “molony misy haingonkaingony amin’ny.”
Na: “hoatran’ny fanaovan’ny mpanamboatra menaka fanosorana azy.”