Eksodosy 15:1-27

  • Hiram-pandresena nataon’i Mosesy sy ny Israely (1-19)

  • Namaly ny hiran’ireo lehilahy i Miriama (20, 21)

  • Rano mangidy lasa mamy (22-27)

15  Nanao an’izao hira izao ho an’i Jehovah i Mosesy sy ny Israelita, tamin’izay:+ “Hihira ho an’i Jehovah aho, fa lasa misandratra avo dia avo izy.+ Natsipiny mafy tao an-dranomasina ny soavaly sy ny mpitaingina azy.+   I Jah* no tanjako sy heriko, satria izy no lasa mpamonjy ahy.+ Izy no Andriamanitro ka hidera azy aho.+ Andriamanitry ny razambeko izy+ ka hasandratro.+   Mpiady tena mahery i Jehovah.+ Ary Jehovah no anarany.+   Natsipiny tao an-dranomasina ny kalesin’i Farao sy ny tafiny,+Ary nilentika tao amin’ny Ranomasina Mena ny miaramilany mahery indrindra.+   Nanarona azy ireo ny rano manonja be. Nilentika tany amin’ny lalina toy ny vato izy ireo.+   Matanjaka be ny tananao ankavanana, Jehovah ô!+Afaka manorotoro fahavalo ny tananao ankavanana, Jehovah ô!   Tena mahery ianao ka afaka mandavo an’izay mitsangana hanohitra anao.+Manampatra ny hatezeranao ianao, ka mandoro azy ireny toy ny fandoro vodivary izany.   Ny fofonain’ny vavoronao no nanangonanao ny rano.Dia tsy nihetsika ny rano, ka lasa hoatran’ny tohodrano.Nivaingana teo afovoan’ny ranomasina ny rano manonja be.   Nilaza ny fahavalo hoe: ‘Henjehiko ry zareo, dia hotratrariko! Hizara an’izay azo babo aho ka tsy hijanona raha tsy afa-po! Hanatsoaka ny sabatro aho! Handringana azy ireo ny tanako!’+ 10  Notsofinao tamin’ny fofonainao ny ranomasina ka nanarona azy ireo.+Nilentika toy ny firaka nalatsaka tao amin’ny rano be izy ireo. 11  Iza amin’ireo andriamanitra no mitovy aminao, Jehovah ô?+ Iza no faran’izay masina hoatr’anao?+ Ianao ilay tokony hatahorana ka hanaovana hira fiderana. Ianao ilay manao zava-mahagaga maro.+ 12  Natsotranao ny tananao ankavanana, dia nitelina azy ireo ny tany.+ 13  Be fitiavana sy tsy mivadika ianao rehefa nitarika ny vahoaka navotanao;+Ny herinao no hitarihanao azy ireo ho any amin’ny fonenanao masina. 14  Haheno an’izany ireo firenena+ ka hipararetra.Hitebiteby* ny mponin’i Filistia. 15  Amin’izay fotoana izay, dia hihorohoro ny lehibem-pokon’i Edoma,Ary hangovitra ny mpitondra mahery* any Moaba.+ Ho kivy ny mponina rehetra any Kanana.+ 16  Hatahotra sy hihorohoro izy ireo.+ Tsy hihetsika toy ny vato izy ireo noho ny herin’ny sandrinao,Mandra-pandalon’ny vahoakanao, Jehovah ô,Mandra-pandalon’ny+ vahoaka noforoninao.+ 17  Hitondra azy ireo ianao ka hametraka* azy eo amin’ny tendrombohitra lovanao,+Izay toerana efa nomaninao hoe hipetrahanao, Jehovah ô,Dia ny toerana masina naorin’ny tananao, Jehovah ô! 18  Hanjaka mandrakizay mandrakizay i Jehovah.+ 19  Rehefa niditra tao an-dranomasina ny soavalin’i Farao sy ny kalesy fitondrany miady ary ny mpitaingin-tsoavaliny,+Dia naverin’i Jehovah ny rano mba hanafotra azy ireo.+Ny vahoakan’Israely kosa nandeha teo amin’ny tany maina teo afovoan’ny ranomasina.”+ 20  Dia naka ampongatapaka i Miriama mpaminanivavy, anabavin’i Arona. Ary nitondra ampongatapaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra sady nandihy. 21  Namaly ny hiran’ireo lehilahy i Miriama, ka nihira hoe: “Mihirà ho an’i Jehovah, fa lasa misandratra avo dia avo izy.+ Natsipiny mafy tao an-dranomasina ny soavaly sy ny mpitaingina azy.”+ 22  Nentin’i Mosesy niala teo amin’ny Ranomasina Mena ny Israely tatỳ aoriana, dia nankany an-tany efitr’i Sora izy ireo. Ary nandeha telo andro tany an-tany efitra izy ireo, nefa tsy nahita rano. 23  Tonga tany Mara*+ izy ireo, saingy tsy afaka nisotro ny rano tao satria nangidy ilay izy. Izany no nahatonga an’i Mosesy hiantso an’ilay toerana hoe Mara. 24  Koa nanomboka nimenomenona tamin’i Mosesy+ ny vahoaka, ka niteny hoe: “Dia inona no hosotroinay?” 25  Ary nitaraina tamin’i Jehovah+ i Mosesy, ka natoron’i Jehovah azy ny hazo iray naniry teo. Dia natsipin’i Mosesy tao anatin’ilay rano ilay izy, ka lasa mamy ilay rano. Teo Andriamanitra no nametraka fitsipika sy didim-pitsarana ho azy ireo. Teo koa Izy no nitsapa toetra azy ireo.+ 26  Ary hoy Izy: “Raha mihaino tsara ny tenin’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo ka manao izay tsara eo imasony, ary mankatò ny didiny sy manaraka ny fitsipiny rehetra,+ dia tsy hataoko mahavoa anareo ny aretina namelezako an’ireo Ejipsianina,+ fa izaho Jehovah no manasitrana anareo.”+ 27  Tonga tany Elima izy ireo, taorian’izay. Nisy loharano 12 sy hazo palmie 70 tany. Koa nitoby teo amoron-drano izy ireo.

Fanamarihana

“Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.
Abt: “Hanaintaina toy ny vehivavy mihetsi-jaza.”
Na: “ny mpanao jadona.”
Abt: “hamboly.”
Midika hoe “Zavatra Mangidy.”