Eksodosy 1:1-22

  • Nitombo ny isan’ny Israelita tany Ejipta (1-7)

  • Nampijalin’i Farao ny Israelita (8-14)

  • Natahotra an’Andriamanitra ireo mpampiteraka ka tsy namono an’ireo zazalahikely (15-22)

1  Ary ireto avy ny anaran’ny zanak’i Israely tonga tany Ejipta niaraka tamin’i Jakoba, dia ny lehilahy sy ny ankohonany avy:+  Robena, Simeona, Levy, Joda,+  Isakara, Zebolona, Benjamina,  Dana, Naftaly, Gada, ary Asera.+  Nisy 70 ny olona rehetra naterak’i* Jakoba, fa i Josefa kosa efa tany Ejipta.+  Tatỳ aoriana, dia maty i Josefa+ sy ny rahalahiny rehetra ary izany taranaka rehetra izany.  Ary nihamaro ny Israelita* ka lasa be dia be. Nitombo ny isany ary nihanahery tsy nisy hoatr’izany izy ireo, ka lasa feno azy ilay tany.+  Tatỳ aoriana, dia nisy mpanjaka vaovao tany Ejipta, ary tsy nahalala an’i Josefa izy io.  Hoy àry izy tamin’ny vahoakany: “Jereo fa be dia be sy mahery noho isika ny vahoakan’Israely.+ 10  Andao hanaovantsika tetika ireo. Raha tsy izany mantsy, dia hihabetsaka ry zareo ary hanampy an’ireo fahavalontsika raha sendra misy ady, ka hiady amintsika ary hiala eto amin’ny tanintsika.” 11  Koa nanendry lehiben’ny mpanao asa an-terivozona*+ izy ireo, satria tiany hoterena hiasa mafy ny vahoakan’Israely, amin’izay mijaly. Ary nanorina tanàna fitehirizana entana sy vokatra ho an’i Farao ny vahoakan’Israely, dia ny tanànan’i Pitoma sy Ramesesa.+ 12  Vao mainka nihamaro sy niely hatraiza hatraiza anefa ny Israelita,+ arakaraka ny nampijalian’ny Ejipsianina azy. Koa natahoran’ny Ejipsianina izy ireo sady nankahalainy. 13  Nandevozin’ny Ejipsianina àry ny Israelita, ka nataony nitondra faisana.+ 14  Nataony izay hampangidy ny fiainan’izy ireo, ka notereny hiasa mafy hanao rihitra tanimanga sy biriky izy ireo, sady notereny hanao ny karazana asa an-terivozona rehetra tany an-tsaha. Nampanaoviny asa mafy izy ireo sady nampijaliny, ka notereny hanao an’izao karazana asa an-terivozona rehetra izao.+ 15  Tatỳ aoriana, dia niresaka tamin’ireo vehivavy hebreo mpampiteraka* nantsoina hoe Sifra sy Poha ny mpanjakan’i Ejipta. 16  Hoy izy tamin’izy ireo: “Rehefa mampiteraka+ vehivavy hebreo ianareo, ka hitanareo eo amin’ny akalana fiterahana* hoe lahy ny zanany, dia vonoy ilay zaza. Fa raha vavy kosa ilay izy, dia avelao ho velona.” 17  Natahotra an’ilay tena Andriamanitra anefa ny mpampiteraka, ka tsy narahin’izy ireo ny tenin’ny mpanjakan’i Ejipta fa navelany ho velona ny zazalahy.+ 18  Rehefa nandeha ny fotoana, dia nantsoin’ny mpanjakan’i Ejipta ireo mpampiteraka, ka noteneniny hoe: “Fa maninona no navelanareo ho velona ny zazalahy?” 19  Dia namaly an’i Farao ny mpampiteraka hoe: “Tsy hoatran’ny vehivavy ejipsianina ange ny vehivavy hebreo e! Matanjaka ry zareo, ka mbola tsy tonga akory ny mpampiteraka dia efa latsaka ny zanany.” 20  Koa notahin’Andriamanitra ireo mpampiteraka, ary ny vahoaka nihabetsaka sy tena nihanahery. 21  Natahotra an’ilay tena Andriamanitra ireo mpampiteraka ireo, ka nomeny zanaka, tatỳ aoriana. 22  Tamin’ny farany, dia nomen’i Farao baiko ny vahoakany manontolo hoe: “Atsipazo ao amin’ny Reniranon’i Neily* daholo ny zazakely hebreo vao teraka raha lahikely, fa avelao ho velona kosa ny vavikely rehetra.”+

Fanamarihana

Abt: “avy tao amin’ny foto-pen’i.”
Na: “zanak’Israely.”
Na: “nanendry mpanery olona hiasa.”
Na: “mpampivelona.”
Mety ho vato na biriky roa nipetrahan’ny vehivavy rehefa niteraka.
Na: “Nil.”