Deoteronomia 22:1-30

  • Aza odiana tsy hita ny bibin’ny rahalahinao (1-4)

  • Tsy mahazo manao akanjon-dehilahy ny vehivavy (5)

  • Tokony ho tsara fanahy amin’ny biby (6, 7)

  • Asio arofanina ny tampon-trano (8)

  • Zavatra tsy azo ampiarahina (9-11)

  • Asio vona ny lamba fitafy (12)

  • Lalàna momba ny firaisana tsy ara-dalàna (13-30)

22  “Raha hitanao diso lalana ny ombin’ny rahalahinao na ny ondriny, dia aza odiana tsy hita fotsiny+ fa ento miverina any amin’ny rahalahinao.  Raha tsy mipetraka eny akaikinao eny anefa ny rahalahinao na raha tsy fantatrao izy, dia tokony hoentinao mody any an-tranonao ilay biby, ka hajanona ao aminao mandra-pitadin’ny rahalahinao an’ilay izy. Tokony haverinao amin’ny rahalahinao ilay izy amin’izay.+  Izany no tokony hataonao amin’ny ampondran’ny rahalahinao, sy ny akanjony, ary izay fananany very ka hitanao. Aza odiana tsy hita fotsiny ilay izy.  “Raha hitanao lavo eny an-dalana ny ampondran’ny rahalahinao na ny ombiny, dia aza odiana tsy hita fotsiny. Tokony hampianao hanarina an’ilay izy ny rahalahinao.+  “Tsy mahazo manao akanjon-dehilahy ny vehivavy, ary ny lehilahy tsy tokony hanao akanjom-behivavy. Maharikoriko an’i Jehovah Andriamanitrao mantsy izay olona manao an’izany.  “Raha sendra mahita akanim-borona ianao eny an-dalana, na eny ambony hazo izany na eo amin’ny tany, ka misy zana-borona na atody ao amin’ilay izy, ary ao ambanin’ilay reniny ny zanany na ny atodiny, dia aza alaina miaraka amin’ny zanany ilay reniny.+  Alefaso ilay reniny fa ny zanany kosa azonao alaina. Ataovy izany dia handeha tsara ny fiainanao sady ho ela velona ianao.  “Asio arofanina ny tampon-trano raha manao trano vaovao ianao,+ sao hivesatra trosan-dra ianao sy ny ao an-tranonao, raha sanatria misy olona mianjera avy eny.  “Aza mamafy voa roa karazana eo amin’ny tanimboalobokao,+ sao dia halaina ho an’ny toerana masina daholo ny vokatra avy amin’ny voa afafinao sy ny vokatry ny tanimboalobokao. 10  “Aza ampiraisina zioga hiasa tany ny omby sy ny ampondra.+ 11  “Aza manao akanjo vita amin’ny volonondry sy rongony niara-notenomina.+ 12  “Asio vona ny zorony efatra amin’ny lamba fitafinao.+ 13  “Raha misy lehilahy maka vady ary manao firaisana amin’ilay vehivavy, nefa lasa mankahala azy* 14  ka miampanga azy ho ratsy fitondran-tena, ary manala baraka azy hoe: ‘Nalaiko ho vady ity vehivavy ity, nefa rehefa nanao firaisana taminy aho, dia tsy nahita porofo hoe mbola virjiny izy’, 15  dia hasehon’ny ray aman-drenin’ilay tovovavy amin’ny anti-panahy eo am-bavahadin’ny tanàna ny porofo hoe virjiny ilay tovovavy. 16  Dia hiteny amin’ny anti-panahy ny rain’ilay tovovavy hoe: ‘Nomeko ho vadin’io lehilahy io ny zanako vavy, nefa lasa halany,* 17  sady ampangainy hoe ratsy fitondran-tena, ka hoy izy: “Tsy nahita porofo aho hoe mbola virjiny ny zanakao vavy.” Intỳ anefa ny porofo fa virjiny ny zanako.’ Dia hovelarin’izy ireo eo anatrehan’ny anti-panahy ao an-tanàna ilay lamba. 18  Koa halain’ireo anti-panahy+ ao an-tanàna ilay lehilahy, dia hofaiziny.+ 19  Hosazin’izy ireo handoa volafotsy 100 sekely* koa izy, ka homeny ny rain’ilay tovovavy izany. Nanala baraka virjiny teo amin’ny Israely mantsy ilay lehilahy.+ Ary mbola ho vadiny ihany ilay tovovavy, ka tsy azony isarahana mandritra ny androm-piainany. 20  “Raha marina anefa ilay fiampangana, ka tsy misy porofo hoe virjiny ilay tovovavy, 21  dia havoaka ho eo amin’ny fidirana amin’ny tranon’ny rainy izy, ary hitora-bato azy ho faty ny olona ao an-tanànany. Nanao zavatra manala baraka+ teo amin’ny Israely mantsy izy, satria nijangajanga* tamin’izy tao an-tranon’ny rainy.+ Esory eo aminao ny ratsy.+ 22  “Raha misy lehilahy tratra manao firaisana amin’ny vehivavy vadin’olona, dia tsy maintsy miaraka vonoina ho faty izy roa, izany hoe ilay lehilahy nanao firaisana tamin’ilay vehivavy sy ilay vehivavy.+ Koa esory eo amin’ny Israely ny ratsy. 23  “Raha misy tovovavy virjiny efa fofombadin’olona, ary misy lehilahy mahita azy ao an-tanàna ka manao firaisana aminy, 24  dia tokony havoakanao eny am-bavahadin’ilay tanàna izy roa ka hotoraham-bato ho faty. Tsy niantsoantso mafy tao an-tanàna mantsy ilay tovovavy, ary ilay lehilahy kosa nandoto ny vadin’ny namany.+ Koa esory eo aminao ny ratsy. 25  “Raha sendra hitan’ilay lehilahy tany an-tsaha kosa ilay tovovavy efa fofombadin’olona, ary matanjaka noho izy ilay lehilahy ka nanolana azy, dia ilay lehilahy nanao firaisana taminy ihany no hovonoina ho faty. 26  Aza atao na inona na inona ilay tovovavy, fa tsy nanao fahotana tokony hahafaty azy izy. Izany dia mitovy amin’ny hoe misy olona anankiray mamely ny namany ka mamono azy.+ 27  Sendra hitan’ilay lehilahy tany an-tsaha mantsy ilay tovovavy efa fofombadin’olona, ary niantsoantso mafy izy fa tsy nisy olona namonjy azy. 28  “Raha misy lehilahy sendra mahita tovovavy virjiny mbola tsy fofombadin’olona, ary misambotra azy ka manao firaisana aminy ary hitan’ny olona izy roa,+ 29  dia hanome volafotsy 50 sekely ho an’ny rain’ilay tovovavy ilay lehilahy nanao firaisana taminy. Ary ho lasa vadiny ilay tovovavy+ satria efa nataony afa-baraka, ka tsy azony isarahana mandritra ny androm-piainany. 30  “Tsy misy lehilahy mahazo maka ny vadin’ny rainy, sao izy hanala baraka* ny rainy.+

Fanamarihana

Na: “nefa miala aminy.”
Na: “nefa ialany.”
1 sekely = 11,4 g. Jereo F.F. B14.
Na: “nivaro-tena.”
Abt: “hanainga ny akanjon’ny.”