Deoteronomia 18:1-22

  • Anjaran’ny mpisorona sy ny Levita (1-8)

  • Tsy mahazo manao sikidy (9-14)

  • Mpaminany hoatran’i Mosesy (15-19)

  • Famantarana ny mpaminany sandoka (20-22)

18  “Tsy hahazo anjara na lova eo amin’ny Israely ny Levita mpisorona, sy ny fokon’i Levy manontolo mihitsy. Ny fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah no hohaniny, fa izany no lovany.+  Koa tsy tokony hahazo lova eo amin’ny rahalahiny izy ireo, fa i Jehovah no lovany, araka izay noteneniny taminy.  “Manan-jo hahazo an’ireto avy amin’ny vahoaka ny mpisorona rehefa misy manao sorona biby, na omby izany na ondry: Ny sorony sy ny vavany* ary ny vavoniny.  Omeo azy koa ny voaloham-bokatra amin’ny varimbazahanao sy ny divainao vaovao sy ny menakao ary ny santatry ny volonondrinao vao avy nohetezana.+  Izy sy ny zanany mantsy no nofidin’i Jehovah Andriamanitrao avy teo amin’ny fokonao rehetra mba hanompo foana amin’ny anaran’i Jehovah.+  “Raha misy Levita anankiray miala any amin’ny tanàna nipetrahany,+ ao amin’ny iray amin’ny tanànanao any Israely, ka te ho any amin’izay toerana fidin’i Jehovah,*+  dia afaka manompo amin’ny anaran’i Jehovah Andriamaniny koa izy any, hoatran’ny Levita rahalahiny rehetra manompo eo anatrehan’i Jehovah any.+  Hahazo anjara sakafo mitovy amin’ny an’ireo izy,+ ankoatra an’izay azony rehefa mivarotra ny fananany navelan’ny razambeny.  “Rehefa tafiditra ao amin’ilay tany homen’i Jehovah Andriamanitrao anao ianao, dia aza mianatra* ny zava-maharikoriko fanaon’ireny firenena ireny.+ 10  Tsy tokony hisy eo aminao mihitsy ny olona mandoro* ny zanany lahy na ny zanany vavy ao anaty afo,+ na manao sikidy,*+ na mampiasa herin’ny maizina,*+ na mitady fambara,+ na milalao ody,+ 11  na mamosavy, na mankany amin’ny mpamoha angatra*+ na mpilaza ny hoavy,+ na olona manontany amin’ny maty.+ 12  Maharikoriko an’i Jehovah mantsy izay manao an’ireo zavatra ireo. Ary ireo fanao maharikoriko ireo no mahatonga an’i Jehovah Andriamanitrao handroaka an’ireny olona ireny hiala eo anatrehanao. 13  Asehoy hoe tsy misy tsiny eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitrao ianao.+ 14  “Ireny firenena ho resinao ireny mantsy nihaino foana an’ireny mpampiasa herin’ny maizina+ sy mpanao sikidy+ ireny. Fa ianao kosa tsy avelan’i Jehovah Andriamanitrao hanao hoatr’izany. 15  Hanendry mpaminany ho anao i Jehovah Andriamanitrao, dia mpaminany hoatr’ahy, avy eo amin’ny rahalahinao. Henoy izy.+ 16  Izany no valin’ilay nangatahinao tamin’i Jehovah Andriamanitrao tany Horeba, tamin’ilay andro nivorian’ny vahoaka.*+ Hoy mantsy ianao tamin’izay: ‘Aleo izahay tsy maheno ny feon’i Jehovah Andriamanitray intsony, na mahita an’io afo lehibe io intsony, sao ho faty izahay!’+ 17  Dia hoy i Jehovah tamiko: ‘Mety izany nolazainy izany. 18  Hanendry mpaminany ho an-dry zareo avy eo amin’ny rahalahiny aho, dia mpaminany hoatr’anao.+ Ary hampitaiko aminy ny teny tiako holazainy,+ ka hoteneniny amin’izy ireo izay rehetra andidiako azy.+ 19  Tsy hataoko afa-maina izay tsy mihaino ny teniko holazain’io mpaminany io amin’ny anarako.+ 20  “‘Raha misy mpaminany sahisahy ratsy milaza zavatra amin’ny anarako, nefa zavatra tsy nasaiko nolazainy, dia hovonoina ho faty izy. Hovonoina ho faty koa izy raha miteny amin’ny anaran’andriamani-kafa.+ 21  Mety hiteny anakampo anefa ianao hoe: “Dia ahoana no hahafantaranay hoe tsy niteny an’ilay izy i Jehovah?” 22  Raha miteny amin’ny anaran’i Jehovah ilay mpaminany, nefa tsy mitranga na tsy tanteraka ilay zavatra teneniny, dia tsy nolazain’i Jehovah ilay izy. Sahisahy ratsy ilay mpaminany nilaza an’izany. Koa tsy tokony hatahotra azy ianao.’

Fanamarihana

Abt: “valanoranony.”
Izany hoe ny toerana fidin’i Jehovah ho foibe hanompoana azy.
Na: “manahaka.”
Na: “manandro.”
Na: “manao mazia.”
Abt: “mampandalo.”
Na: “mpimasy; ombiasy.”
Na: “fiangonana.”