Apokalypsy 6:1-17

 • Nanokatra ny tombo-kase enina voalohany ny Zanak’ondry (1-17)

  • Mpandresy nitaingina soavaly fotsy (1, 2)

  • Hanala ny fandriampahalemana eto an-tany ilay nitaingina soavaly mena (3, 4)

  • Hampisy mosary ilay nitaingina soavaly mainty (5, 6)

  • Nantsoina hoe Fahafatesana ilay nitaingina soavaly hatsatra (7, 8)

  • Teo ambany alitara ny ran’ny olona novonoina (9-11)

  • Horohoron-tany lehibe (12-17)

6  Ary hitako ny Zanak’ondry+ nanokatra ny iray tamin’ny tombo-kase fito.+ Dia henoko ny iray tamin’ny zavamananaina efatra+ niteny hoe: “Avia!” Ary hoatran’ny kotroka ny feony.  Dia nahita soavaly fotsy+ aho. Nanana tsipìka ilay nitaingina azy, ary nomena satroboninahitra.+ Dia nivoaka mba handresy sy hamita ny fandreseny izy.+  Rehefa nosokafany ny tombo-kase faharoa, dia henoko ny zavamananaina faharoa+ niteny hoe: “Avia!”  Nisy soavaly hafa koa nivoaka, dia soavaly mena hoatran’ny afo. Nomena sabatra lehibe ilay nitaingina azy, ka navela hanala ny fandriampahalemana eto an-tany, amin’izay hifandripaka ny olona.+  Rehefa nosokafany ny tombo-kase fahatelo,+ dia henoko ny zavamananaina fahatelo+ niteny hoe: “Avia!” Dia hitako fa iny nisy soavaly mainty, ary nisy mizana teny an-tanan’ilay nitaingina azy.  Naheno hoatran’ny feo teo afovoan’ny zavamananaina efatra aho, niteny hoe: “Iray denaria*+ no vidin’ny varimbazaha iray kilao,* ary iray denaria ny vary orza telo kilao. Ary aza simbana ny menak’oliva sy ny divay.”+  Rehefa nosokafany ny tombo-kase fahefatra, dia henoko ny feon’ny zavamananaina fahefatra+ niteny hoe: “Avia!”  Dia hitako fa iny nisy soavaly hatsatra. Nantsoina hoe Fahafatesana ilay nitaingina azy, ary nanaraka azy akaiky ny Fasana.* Dia nomena fahefana tamin’ny ampahefatry ny tany ireny mba hamono olona amin’ny sabatra lava be sy ny mosary+ sy ny aretina mahafaty ary ny bibidia eto an-tany.+  Rehefa nosokafany ny tombo-kase fahadimy, dia hitako teo ambany alitara+ ny ran’ny* olona+ novonoina noho izy ireo nanaraka ny tenin’Andriamanitra sady nitory.+ 10  Dia niantsoantso mafy izy ireo hoe: “Ry Tompo Fara Tampony ô, ilay masina sy marina,+ rahoviana ihany ianao vao hitsara ny olona mipetraka eny ambonin’ny tany+ ka hamaly ny ranay nalatsak’izy ireny?” 11  Samy nomena akanjo fotsy lava izy ireo,+ ka nasaina niandry kely aloha, mandra-pahafenon’ny isan’ny mpiara-manompo aminy sy ny rahalahiny, izay efa hovonoina hoatr’azy ireo koa.+ 12  Ary hitako ny nanokafany ny tombo-kase fahenina. Dia nisy horohoron-tany lehibe ka lasa mainty hoatran’ny lamba gony vita amin’ny volom-biby* ny masoandro, ary lasa mena hoatran’ny ra ny volana manontolo.+ 13  Dia niraraka tamin’ny tany ny kintana teny amin’ny lanitra, toy ny aviavy manta mihintsana avy eny ambony hazo rehefa hozongozonin’ny rivotra mifofofofo. 14  Ary tsy teo intsony ny lanitra fa nahorona hoatran’ny horonam-boky.+ Nesorina tamin’ny toerany koa ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra.+ 15  Dia niafina tany anaty lava-bato sy tany amin’ny vatolampy teny an-tendrombohitra ny mpanjakan’ny tany, ny manam-pahefana ambony, ny mpitari-tafika, ny mpanankarena, ny olona matanjaka, ny mpanompo rehetra, ary ny olona afaka rehetra.+ 16  Ary niteny tsy an-kijanona tamin’ny tendrombohitra sy ny vatolampy izy ireo hoe: “Mianjerà aminay,+ dia afeno izahay mba tsy ho hitan’Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana,+ ary mba tsy hiharan’ny fahatezeran’ny Zanak’ondry.+ 17  Fa tonga ilay andro lehibe ampisehoan’izy ireo ny hatezerany,+ ka iza no mahavita miatrika an’izany?”+

Fanamarihana

Vola madinika volafotsy romanina, ary nitovy tamin’ny karama iray andro. Jereo F.F. B14.
Jereo F.T.
Azo inoana hoe nararaka teo amin’ny alitara ny ran’ireo olona ireo.
Azo inoana hoe volon’osy.