Apokalypsy 5:1-14

  • Horonam-boky nisy tombo-kase fito (1-5)

  • Nalain’ny Zanak’ondry ilay horonam-boky (6-8)

  • Mendrika hamaha ny tombo-kase ny Zanak’ondry (9-14)

5  Ary nahita horonam-boky teny an-tanana ankavanan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana+ aho. Nisy soratra ambadika sy ambadika* ilay horonam-boky sady voahidy mafy tamin’ny tombo-kase fito.  Dia nahita anjely mahery aho niantsoantso mafy hoe: “Iza no mendrika hanokatra an’ilay horonam-boky ka hanala ny tombo-kaseny?”  Tsy nisy afaka nanokatra an’ilay horonam-boky na nijery ny tao anatiny anefa ny tany an-danitra, na ny teto an-tany, na ny tany ambanin’ny tany.  Dia nitomany be aho satria tsy mba nisy mendrika hanokatra an’ilay horonam-boky na hijery ny tao anatiny.  Hoy anefa ny iray tamin’ny anti-panahy tamiko: “Aza mitomany intsony. Efa nandresy+ mantsy ilay Liona avy amin’ny fokon’i Joda,+ ilay fakan’i+ Davida,+ ka ho afaka hanokatra an’ilay horonam-boky sy ny tombo-kaseny fito.”  Ary nahita zanak’ondry nijoro teo akaikin’ny* seza fiandrianana aho, teo afovoan’ny zavamananaina efatra sy ny anti-panahy.+ Hoatran’ny efa novonoina+ ho faty ilay zanak’ondry.+ Nanana tandroka fito sy maso fito izy, ka ireo maso ireo dia ny fanahy fito nirahin’Andriamanitra+ maneran-tany.  Tonga dia nandroso ilay zanak’ondry, ka nalainy ilay horonam-boky teny an-tanana ankavanan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana.+  Rehefa noraisin’ny Zanak’ondry ilay horonam-boky, dia niankohoka teo anatrehany ny zavamananaina efatra sy ny anti-panahy 24.+ Samy nanana harpa sy vilia volamena feno emboka manitra ireo anti-panahy ireo.—Ilay emboka manitra dia ny vavaky ny olona masina.+  Dia nihira hira vaovao+ izy ireo hoe: “Mendrika handray an’ilay horonam-boky sy hamaha ny tombo-kaseny ianao. Efa novonoina ho faty mantsy ianao, ary ny ranao no nividiananao olona avy tamin’ny foko sy fiteny* sy vahoaka ary firenena rehetra,+ mba ho an’Andriamanitra.+ 10  Ary nataonao fanjakana+ sy mpisorona ho an’ny Andriamanitsika+ koa ireo, ka ho mpanjaka+ hitondra ny tany.” 11  Ary nijery aho dia nahita anjely be dia be nanodidina an’ilay seza fiandrianana sy ny zavamananaina ary ny anti-panahy, sady naheno ny feon’izy ireo. Alinalina* sy arivoarivo ny isan’izy ireo.+ 12  Niteny mafy izy ireo hoe: “Mendrika handray fahefana sy harena sy fahendrena sy hery sy haja sy voninahitra ary fisaorana+ ny Zanak’ondry, izay efa novonoina ho faty.”+ 13  Ary ny zavaboary rehetra tany an-danitra sy teto an-tany sy tany ambanin’ny tany+ ary tany an-dranomasina, sy ny zava-drehetra tao amin’ireo, dia henoko niteny hoe: “Ho an’Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana+ sy ho an’ny Zanak’ondry+ anie ny fisaorana sy ny haja+ sy ny voninahitra ary ny hery mandrakizay mandrakizay!”+ 14  Dia niteny ireo zavamananaina efatra ireo hoe: “Amena!” Dia niankohoka sy nivavaka ny anti-panahy.

Fanamarihana

Abt: “tao anatiny sy tao an-damosiny.”
Na: “teo afovoan’ny.”
Abt: “lela.”
Na: “An’alinaliny ampitomboina an’alinaliny.”