Apokalypsy 4:1-11

  • Fahitana an’i Jehovah any an-danitra (1-11)

    • Mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany i Jehovah (2)

    • Anti-panahy 24 (4)

    • Zavamananaina efatra (6)

4  Taorian’izany, dia nahita varavarana nisokatra tany an-danitra aho. Ary hoatran’ny feona trompetra ny feo voalohany henoko niresaka tamiko. Dia hoy izy: “Miakara atỳ, dia hasehoko anao izay zavatra hitranga.”  Tonga dia niasa tamiko ny fanahin’Andriamanitra, taorian’izay. Dia io fa nisy seza fiandrianana+ tany an-danitra, ary nisy nipetraka teo amboniny.  Hoatran’ny vato jaspa+ sy vatosoa sardoanina* no fahitana an’Ilay nipetraka. Ary nanodidina an’ilay seza fiandrianana dia nisy avana hoatran’ny emeraoda.+  Nisy seza fiandrianana 24 koa nanodidina an’ilay seza fiandrianana. Ary teo ambonin’ireo seza fiandrianana ireo dia hitako nisy anti-panahy 24+ nipetraka, nanao akanjo fotsy sady nisatroka satroboninahitra volamena.  Nisy tselatra+ sy feo ary kotroka+ nivoaka avy teo amin’ilay seza fiandrianana, ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloan’ilay seza fiandrianana. Ireo jiro ireo dia ny fanahy fiton’Andriamanitra.+  Ary nisy ranomasina+ mitovy amin’ny fitaratra sady hoatran’ny kristaly, teo anoloan’ilay seza fiandrianana. Teo afovoan’ilay seza fiandrianana sy nanodidina azy indray dia nisy zavamananaina efatra.+ Feno maso ny vatan’ireo zavamananaina ireo, na ny aloha na ny aoriana.  Hoatran’ny liona+ ilay zavamananaina voalohany, ary hoatran’ny vantotr’ombilahy+ ilay zavamananaina faharoa. Mitovy amin’ny tarehin’olona ny tarehin’ilay zavamananaina fahatelo,+ ary hoatran’ny voromahery manidina+ ilay zavamananaina fahefatra.+  Samy nanana elatra enina avy ireo zavamananaina efatra ireo, ary feno maso ny teo ambony elany sy ny tao ambany elany.+ Niteny foana izy ireo, na andro na alina, hoe: “Masina, masina, masina i Jehovah*+ Andriamanitra, ilay Mahery Indrindra, Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy.”+  Ireo zavamananaina ireo dia nanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana, Ilay velona mandrakizay mandrakizay.+ Isaky ny nanao an’izany izy ireo, 10  dia niankohoka teo anatrehan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana ny anti-panahy 24,+ ka nivavaka tamin’Ilay velona mandrakizay mandrakizay, sady nanipy ny satroboninahiny teo anoloan’ny seza fiandrianana ary niteny hoe: 11  “Mendrika ny homena voninahitra+ sy haja+ ary hery+ ianao, Jehovah* Andriamanitray ô, satria namorona ny zava-drehetra+ ianao, ary noho ny sitraponao no nampisy sy namoronana an’ireny.”

Fanamarihana

Na: “vatosoa mena.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.