Apokalypsy 19:1-21

  • Derao i Jah noho ny didim-pitsarany (1-10)

    • Fampakaram-badin’ny Zanak’ondry (7-9)

  • Ilay mitaingina soavaly fotsy (11-16)

  • Sakafo hariva lehibe nataon’Andriamanitra (17, 18)

  • Resy ilay bibidia (19-21)

19  Taorian’izany, dia naheno feo hoatran’ny feon’ny vahoaka be tany an-danitra aho, niantsoantso hoe: “Derao i Jah!*+ An’ilay Andriamanitsika ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery,  satria azo atokisana sy ara-drariny+ ny fitsarany. Fa nampihatra didim-pitsarana tamin’ilay mpivaro-tena lehibe izy, dia tamin’ilay nanimba ny tany tamin’ny fijangajangany.* Novaliany koa ny ran’ny mpanompony nalatsaky ny tanan’ilay vehivavy.”*+  Tonga dia niteny fanindroany ilay feo hoe: “Derao i Jah!*+ Miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroka avy amin’i Babylona.”+  Ary ny anti-panahy 24+ sy ny zavamananaina efatra+ dia niankohoka sy nivavaka tamin’Andriamanitra, izay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana. Dia niteny izy ireo hoe: “Amena! Derao i Jah!”*+  Nisy feo koa nivoaka avy teo amin’ny seza fiandrianana, niteny hoe: “Derao foana ilay Andriamanitsika, ry mpanompony+ rehetra matahotra azy, na kely na lehibe.”+  Ary naheno feo aho, dia feo hoatran’ny feon’ny vahoaka be sy feon’ny rano be ary feon’ny kotroka mafy, niteny hoe: “Derao i Jah,*+ satria efa nanomboka nanjaka+ i Jehovah* Andriamanitsika, ilay Mahery Indrindra!+  Andao isika hifaly be mihitsy, dia hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry sady efa niomana ny vadiny.  Navela hanao akanjo rongony mamirapiratra sy madio ary tena tsara ilay vehivavy, satria ilay lamba rongony tena tsara dia ny zavatra ara-drariny nataon’ny olona masina.”+  Ary hoy ilay anjely tamiko: “Soraty izao: Sambatra izay asaina amin’ilay sakafo hariva amin’ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry.”+ Hoy koa izy tamiko: “Tena teny nolazain’Andriamanitra izany.” 10  Tamin’izay dia niankohoka teo an-tongotr’ilay anjely aho mba hivavaka taminy. Hoy anefa izy tamiko: “Tandremo! Aza manao an’izao!+ Andriamanitra no ivavaho!+ Fa mpanompo ihany aho, hoatr’anao sy ny rahalahinao izay manao ny asa fitoriana momba an’i Jesosy.+ Ny fitoriana momba an’i Jesosy mantsy no antony nanoratana ny faminaniana.”+ 11  Ary nahita ny lanitra nisokatra aho, dia iny nisy soavaly fotsy.+ Antsoina hoe Mendri-pitokisana+ sy Marina+ ilay nitaingina azy, ary nitsara sy niady araka ny rariny+ foana izy. 12  Lelafo ny masony,+ ary nisy diadema* be dia be teo amin’ny lohany. Nanana anarana voasoratra izy, ary izy irery no mahalala an’ilay anarana. 13  Nanao akanjo ivelany tasin’ny ra* izy, ary Ny Tenin’Andriamanitra+ no anarana niantsoana azy. 14  Nanaraka azy koa ny tafika tany an-danitra, nitaingina soavaly fotsy sady nanao akanjo rongony fotsy sy madio ary tena tsara. 15  Ary nisy sabatra maranitra lava be+ nivoaka avy tamin’ny vavany mba hamelezany ny firenena. Dia hiandry azy ireo amin’ny tehina vy+ izy. Nohitsakitsahiny koa ny voaloboka tao anaty famiazana, dia ny fahatezerana lehiben’Andriamanitra, ilay Mahery Indrindra.+ 16  Ary nisy anarana voasoratra teo amin’ny akanjony ivelany, teo amin’ny feny, hoe Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo.+ 17  Nahita anjely iray nijoro teo amin’ny masoandro koa aho. Niantsoantso mafy izy ka nilaza tamin’ny vorona rehetra nanidina teny afovoan’ny lanitra* hoe: “Avia! Mitangoròna mba hihinana amin’ilay sakafo hariva lehibe nataon’Andriamanitra.+ 18  Amin’izay ianareo dia hihinana ny nofon’ny mpanjaka sy ny nofon’ny mpitari-tafika sy ny nofon’ny lehilahy matanjaka+ sy ny nofon’ny soavaly sy izay mitaingina azy+ ary ny nofon’ny olona rehetra, na olona afaka na andevo, na kely na lehibe.” 19  Ary hitako ilay bibidia sy ireo mpanjakan’ny tany sy ny tafiny, nivondrona hiady tamin’ilay mitaingin-tsoavaly sy ny tafiny.+ 20  Dia nosamborina ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka,+ izay nanao famantarana teo anatrehan’ilay bibidia,+ dia famantarana namitahany an’izay nandray ny marik’ilay bibidia sy izay nivavaka tamin’ny sariny.+ Samy natsipy velona tao amin’ny farihy afo arehitry ny solifara+ izy ireo avy eo. 21  Fa ny sisa kosa novonoina tamin’ilay sabatra lava be nivoaka avy tamin’ny vavan’ilay mitaingin-tsoavaly.+ Dia voky ny nofon’izy ireny ny vorona rehetra.+

Fanamarihana

Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.
Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Abt: “avy teny an-tanan’ilay vehivavy.”
Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.
Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.
Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.
Jereo F.F. A5.
Na: “fehilohan’ny mpanjaka.”
Na mety hoe “voafafy ra.”
Na: “teny amin’ny habakabaka; teny ambony.”