Apokalypsy 11:1-19

 • Vavolombelona roa (1-13)

  • Haminany 1 260 andro sady hitafy gony (3)

  • Hovonoina ho faty ary tsy halevina (7-10)

  • Novelomina rehefa tapitra ny telo andro sy tapany (11, 12)

 • Lasa ny loza faharoa, ho avy ny fahatelo (14)

 • Ny trompetra fahafito (15-19)

  • Ny Fanjakan’ny Tompontsika sy ilay Kristy voatendriny (15)

  • Haringana izay manimba ny tany (18)

11  Ary nomena bararata hoatran’ny tehina*+ aho, tamin’izy niteny hoe: “Mitsangàna ka refeso ny toerana masin’ny tempolin’Andriamanitra sy ny alitara ary izay mivavaka ao.  Fa ny tokotany eo ivelan’ny toerana masin’ny tempoly kosa avelao eo fa aza refesina, satria nomena ny hafa firenena izany. Dia hohitsakitsahin’ny hafa firenena mandritra ny 42 volana+ ny tanàna masina.+  Ary hasaiko maminany 1 260 andro ny vavolombeloko roa, sady mitafy gony.”  Izy ireo no hazo oliva roa+ sy fitoeran-jiro roa,+ ary mijoro eo anatrehan’ny Tompon’ny tany+ izy ireo.  Raha misy te hanisy ratsy azy ireo, dia misy afo mivoaka avy amin’ny vavany ka mandevona ny fahavalony. Raha misy te hanisy ratsy azy ireo, dia hoatr’izany no hamonoana azy.  Manana fahefana hanidy ny lanitra+ izy ireo, mba tsy hisy orana hilatsaka+ mandritra ny andro aminaniany. Manana fahefana hanova ny rano ho ra+ koa izy ireo, ary hamely ny tany amin’izao karazana loza rehetra izao isaky ny te hanao an’izany.  Rehefa vitan’izy ireo ny fitoriany, dia hiady aminy ilay bibidia niakatra avy tao amin’ny lavaka mangitsokitsoka, ka handresy sy hamono azy ho faty.+  Ary hiampatrampatra eny an-dalamben’ilay tanàna lehibe ny fatin’izy ireo. Antsoina amin’ny heviny an’ohatra hoe Sodoma sy Ejipta io tanàna io, sady tao koa ny Tompon’izy ireo no novonoina teo amin’ny tsato-kazo.  Ary hijery ny fatin’izy ireo mandritra ny telo andro sy tapany+ ny olona avy amin’ny vahoaka sy foko sy olona samy hafa fiteny* ary firenena. Tsy havelany hatao ao am-pasana koa ny fatin’izy ireo. 10  Dia hifalifaly noho izay nanjo azy ireo ny mponina eto an-tany, ka hanao fety sy hifanolotra fanomezana, satria nampijaly ny mponina eto an-tany ireo mpaminany roa ireo. 11  Rehefa tapitra ny telo andro sy tapany, dia nisy aina avy tamin’Andriamanitra niditra tao anatin’izy ireo.+ Dia nijoro tamin’ny tongony izy ireo, ka natahotra be izay nahita azy. 12  Ary naheno feo mafy avy any an-danitra izy ireo, niteny taminy hoe: “Miakara atỳ.” Dia niakatra tany an-danitra tao anaty rahona izy ireo, ka hitan’ny fahavalony.* 13  Ary nisy horohoron-tany lehibe tamin’izay ora izay, ka rava ny ampahafolon’ny tanàna. Ary 7 000 ny olona matin’ilay horohoron-tany. Dia natahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an’ilay Andriamanitry ny lanitra. 14  Lasa ny loza faharoa.+ Izay fa tonga haingana ny loza fahatelo! 15  Nitsoka ny trompetrany+ ny anjely fahafito, dia nisy feo mafy tany an-danitra, nanao hoe: “Ny fanjakan’izao tontolo izao dia efa lasa Fanjakan’ny Tompontsika+ sy ilay Kristy voatendriny.+ Ary hanjaka mandrakizay mandrakizay+ Izy.” 16  Ary niankohoka nivavaka tamin’Andriamanitra ny anti-panahy 24,+ izay nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany teo anatrehan’Andriamanitra, 17  sady niteny hoe: “Misaotra anao izahay, Jehovah* Andriamanitra ô, ilay Mahery Indrindra, Ilay ankehitriny+ sy taloha, satria nandray fahefana lehibe ianao ka efa nanomboka nanjaka.+ 18  Tezitra anefa ireo firenena. Nampiseho ny hatezeranao koa ianao, ary tonga ny fotoana voatondro hitsarana ny maty sy hanomezana valisoa+ ny mpaminany mpanomponao+ sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na ny kely na ny lehibe. Tonga koa ny fotoana handringanana an’izay manimba ny tany.”+ 19  Ary nosokafana ny toerana masin’ny tempolin’Andriamanitra tany an-danitra, ka tazana tao ilay Vata misy ny fifanekena.+ Dia nisy tselatra sy feo sy kotroka sy horohoron-tany ary havandra vaventy.

Fanamarihana

Na: “nomena tehina fandrefesana.”
Abt: “lela.”
Na: “raha mbola nijery ny fahavalony.”
Jereo F.F. A5.