Apokalypsy 10:1-11

  • Anjely mahery iray nitazona horonam-boky kely (1-7)

    • “Tsy hiandry intsony Andriamanitra” (6)

    • Ho tanteraka ilay zava-miafina masina (7)

  • Nohanin’i Jaona ilay horonam-boky kely (8-11)

10  Ary nahita anjely mahery hafa iray nidina avy any an-danitra aho. Nitafy* rahona izy, sady nisy avana teo amin’ny lohany. Hoatran’ny masoandro ny tarehiny,+ tahaka ny andry afo ny tongony,  ary teny an-tanany nisy horonam-boky kely efa novelarina. Najorony teo ambonin’ny ranomasina ny tongony ankavanana, fa teo amin’ny tany kosa ny ankavia,  ary niantsoantso mafy hoatran’ny liona mierona+ izy. Rehefa niantsoantso izy, dia henoko ny feon’ny kotroka fito.+  Ary rehefa niteny ny kotroka fito, dia saika hanoratra aho, kanjo nisy feo avy any an-danitra+ henoko niteny hoe: “Asio tombo-kase ny zavatra nolazain’ny kotroka fito, fa aza soratana.”  Ary nanangana ny tanany ankavanana nanondro ny lanitra ilay anjely hitako nijoro teo ambonin’ny ranomasina sy teo amin’ny tany.  Dia nianiana tamin’ny anaran’Ilay velona mandrakizay mandrakizay+ izy, izany hoe tamin’Ilay namorona ny lanitra sy ny zavatra eo aminy, sy ny tany sy ny zavatra eo aminy, ary ny ranomasina sy ny zavatra ao aminy,+ ka niteny hoe: “Tsy hiandry intsony Andriamanitra,  fa rehefa hitsoka trompetra+ iny ilay anjely fahafito,+ dia ho efa tanteraka hatramin’ny farany ilay zava-miafina masina.+ Ary io zava-miafina io dia ilay vaovao tsara nolazain’Andriamanitra tamin’ny mpaminany mpanompony.”+  Niteny tamiko indray ilay feo henoko avy any an-danitra+ hoe: “Mandehana raiso ilay horonam-boky mivelatra eny an-tanan’ilay anjely mijoro eo ambonin’ny ranomasina sy eo amin’ny tany.”+  Dia nankeny amin’ilay anjely aho ka nasaiko nomeny ahy ilay horonam-boky kely. Ary hoy izy tamiko: “Raiso ity, dia hano ka lanio.+ Hampangidy ny kibonao izy ity, fa ho mamy hoatran’ny tantely kosa ao am-bavanao.” 10  Dia noraisiko teny an-tanan’ilay anjely ilay horonam-boky kely ka nohaniko.+ Dia mamy hoatran’ny tantely ilay izy tao am-bavako,+ fa rehefa laniko kosa, dia lasa nangidy ny kiboko. 11  Ary nisy nilaza tamiko hoe: “Tsy maintsy mbola maminany momba ny vahoaka sy firenena sy olona samy hafa fiteny* ary mpanjaka maro ianao.”

Fanamarihana

Na: “Nifono.”
Abt: “lela.”