Asan’ny Apostoly 1:1-26

  • Nosoratana ho an’i Teofilo (1-5)

  • Ho vavolombelona hatrany amin’ny faran’ny tany (6-8)

  • Niakatra any an-danitra i Jesosy (9-11)

  • Nivory ny mpianatra sady niray saina (12-14)

  • Matia voafidy hisolo an’i Jodasy (15-26)

1  Ilay fitantarana voalohany nosoratako, ry Teofilo, dia momba ny zava-drehetra nataon’i Jesosy sy nampianariny hatrany am-boalohany,+  ka mandra-pahatongan’ny andro nampiakarana azy ho any an-danitra.+ Nampiakarina izy rehefa avy nanome toromarika tamin’ny alalan’ny fanahy masina an’ireo apostoly nofidiny.+  Rehefa avy nijaly izy, dia nasehony tamin’izy ireo hoe velona izy, ary porofo maro tsy azo lavina no nentiny nanehoana an’izany.+ Koa hitan’izy ireo nandritra ny 40 andro izy, ary niresaka momba ny Fanjakan’Andriamanitra.+  Tamin’izy nihaona tamin’izy ireo, dia nanafatrafatra hoe: “Aza miala eto Jerosalema,+ fa andraso foana ilay nampanantenain’ny Ray,+ araka ny efa noresahiko taminareo.  I Jaona mantsy nanao batisa tamin’ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin’ny fanahy masina,+ rehefa afaka andro vitsivitsy.”  Rehefa tafavory àry izy ireo, dia nanontany azy hoe: “Tompo ô, izao ve ianao no hamerina ny fanjakana amin’ny Israely?”+  Dia hoy izy: “Tsy anjaranareo ny mahafantatra ny fotoana na ny vanim-potoana, fa ny Ray irery ihany no manam-pahefana amin’izany.+  Hahazo hery kosa ianareo rehefa tonga aminareo ny fanahy masina,+ ka ho vavolombeloko+ any Jerosalema+ sy eran’i Jodia sy Samaria+ ary any amin’ny faritra lavitra indrindra eto an-tany*+ ianareo.”  Rehefa avy nilaza an’izany izy, dia nakarina teo imason’izy ireo. Ary nisy rahona nanarona azy, ka tsy hitan’izy ireo intsony izy.+ 10  Raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo, tamin’ilay Jesosy lasa iny, dia nisy roa lahy niakanjo fotsy+ nijoro tampoka teo akaikin’izy ireo, 11  ary niteny hoe: “Ry lehilahy galilianina, nahoana ianareo no mijoro eto mijery ny lanitra? Iny Jesosy izay efa teo aminareo sy nakarina ho any an-danitra iny, dia ho avy indray, ka hoatran’iny fomba nahitanareo azy niakatra tany an-danitra iny ihany no hiverenany.” 12  Dia niverina tany Jerosalema+ izy ireo, rehefa avy teo amin’ilay tendrombohitra atao hoe Tendrombohitra Oliva. Tsy lavitra an’i Jerosalema izy io, satria lalana indray sabata* fotsiny ny elanelany. 13  Rehefa tonga izy ireo, dia niakatra tao amin’ny efitra ambony rihana nipetrahany. Ireto avy izy ireo: I Petera sy Jaona ary Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak’i Alfeo, Simona ilay mafana fo, ary Jodasy zanak’i Jakoba.+ 14  Dia niray saina izy rehetra ka tsy nitsahatra nivavaka. Nisy vehivavy+ vitsivitsy niaraka tamin’izy ireo, ary teo koa i Maria renin’i Jesosy sy ireo rahalahiny.+ 15  Tamin’izany andro izany, dia nitsangana teo afovoan’ireo rahalahy i Petera—nisy 120 teo ho eo ny isan’ny olona tafavory tamin’izay—ka hoy izy: 16  “Ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ny Soratra Masina, izany hoe ny faminaniana nolazain’ny fanahy masina tamin’ny alalan’i Davida momba an’i Jodasy,+ ilay nitarika an’ireo nisambotra an’i Jesosy.+ 17  Niaraka taminay mantsy izy taloha+ ary voafidy handray anjara amin’izao fanompoana izao koa. 18  —Izany lehilahy izany ilay nividy saha tamin’ny karama azony tamin’ny tsy fahamarinana.+ Ary nianjera izy ka ny lohany no lasa aloha. Dia nipoaka* ny vatany, ka nipotsaka daholo ny tao anatiny.+ 19  Fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, ka natao hoe Akeldama, izany hoe “Sahan-dra”, ny anaran’io saha io amin’ny fitenin-dry zareo.— 20  Voasoratra ao amin’ny bokin’ny Salamo mantsy hoe: ‘Aoka ho foana ny fonenany ka tsy hisy honina intsony’,+ ary ‘Aoka ho lasan’olon-kafa ny andraikitra notanany.’+ 21  Mila atao solony àry ny lehilahy iray anisan’ireo niaraka taminay nandritra ny fotoana nanaovan’i Jesosy Tompo ny asany* teo aminay, 22  nanomboka tamin’izy nataon’i Jaona batisa+ ka hatramin’ny andro nakana azy niakatra.+ Tokony ho lasa vavolombelona miaraka aminay izany lehilahy izany mba hilaza hoe nitsangana tamin’ny maty izy.”+ 23  Nanolotra roa lahy àry izy ireo. Tsy iza izany fa i Josefa, izay atao hoe Barsabasy na koa hoe Josto, sy Matia. 24  Dia nivavaka izy ireo hoe: “Jehovah* ô, ianao no mahalala ny fon’ny olona rehetra,+ koa asehoy izay nofidinao amin’izy roa lahy ireto, 25  mba hanao an’izao fanompoana izao sy ho apostoly hisolo an’i Jodasy, izay niala mba hanao izay nety taminy fotsiny.”*+ 26  Nanaovany antsapaka+ àry izy roa lahy, ka i Matia no voafidy hanampy isa* an’ireo apostoly 11.

Fanamarihana

Na: “ary hatrany amin’ny faran’ny tany.”
890 m eo ho eo.
Na: “nisokatra teo afovoany.”
Abt: “tamin’i Jesosy Tompo niditra sy nivoaka.”
Jereo F.F. A5.
Na: “mba hankany amin’ny toerany.”
Izany hoe nitovy tamin’ireo 11 hafa.