Samoela Faharoa 12:1-31

  • Nanarin’i Natana i Davida (1-15a)

  • Maty ny zanak’i Batseba (15b-23)

  • Teraka an’i Solomona i Batseba (24, 25)

  • Azo i Raba tanànan’ny Amonita (26-31)

12  Nirahin’i Jehovah ho any amin’i Davida àry i Natana.+ Dia tonga tany aminy izy,+ ka niteny hoe: “Nisy lehilahy roa tao amin’ny tanàna iray, ka ny iray nanan-karena, ary ny iray nahantra.  Nanana ondry sy omby maro be ilay mpanankarena.+  Fa ilay mahantra kosa tsy nanana afa-tsy ondrivavy kely iray, izay novidiny.+ Nokarakarainy izy io, ka nihalehibe tao an-tranony niaraka tamin’ny zanany lahy. Nihinana tamin’izay mba sakafo kelin’ilay mahantra ilay ondrivavy, nisotro tamin’ny kaopiny, ary natory teo an-tratrany. Lasa hoatran’ny zanany vavy mihitsy ilay izy.  Indray andro izay, dia nisy vahiny avy lavitra tonga tao amin’ilay mpanankarena. Tsy ny ondriny na ny ombiny anefa no nangalany mba hokarakaraina ho an’ilay olona tonga tao aminy, fa ny ondrikelin’ilay mahantra no nalainy dia nokarakarainy ho an’ilay vahininy.”+  Dia tezitra be tamin’izany lehilahy izany i Davida, ka hoy izy tamin’i Natana: “Raha mbola velona koa i Jehovah,+ dia mendrika ny ho faty ilay lehilahy nanao an’izany!  Ary tokony honerany avo efatra heny ilay ondrikely,+ noho izy nanao an’izany zavatra izany sady tsy nangoraka.”  Dia hoy i Natana tamin’i Davida: “Ianao izany lehilahy izany! Izao no lazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Izaho no nanosotra anao ho mpanjakan’ny Israely,+ sady namonjy anao teo an-tanan’i Saoly.+  Efa nomeko anao izay nananan’ny+ tomponao, ary nomeko anao* ny vadin’ny+ tomponao. Nomeko anao koa ny taranak’Israely sy Joda.+ Ary raha mbola tsy ampy anao izany, dia ho nomeko betsaka kokoa noho izany aza ianao.+  Koa naninona ianao no nanao tsinontsinona ny tenin’i Jehovah, ka nanao izay ratsy teo imasony? Nasianao tamin’ny sabatra+ i Oria Hetita! Dia nalainao ho vadinao ny vadiny,+ rehefa avy novonoinao tamin’ny sabatry ny Amonita izy.+ 10  Noho izany, dia hisy ho fatin’ny sabatra foana ao amin’ny ankohonanao,+ satria nanao tsinontsinona ahy ianao rehefa naka ny vadin’i Oria Hetita ho vadinao.’ 11  Izao no lazain’i Jehovah: ‘Hahatonga loza ho anao avy ao amin’ny ankohonanao+ ihany aho. Ary halaiko eo imasonao ireo vadinao, ka homeko ho an’ny lehilahy hafa.*+ Dia hanao firaisana amin’izy ireo amin’ny antoandrobenanahary*+ izy. 12  Ianao nanao zavatra niafinafina,+ fa izaho kosa hanao an’izany eo anatrehan’ny Israely rehetra sy amin’ny antoandrobenanahary.’”* 13  Dia hoy i Davida tamin’i Natana: “Nanota tamin’i Jehovah aho.”+ Ary hoy i Natana taminy: “Mamela ny fahotanao*+ i Jehovah, ka tsy ho faty ianao.+ 14  Na izany aza, dia tsy maintsy ho faty ilay zanakao lahy vao teraka, satria tena tsy nanaja an’i Jehovah mihitsy ianao tamin’izany zavatra nataonao izany.” 15  Dia nody tany an-tranony i Natana. Ary nataon’i Jehovah narary mafy ilay zaza nateraky ny vadin’i Oria tamin’i Davida. 16  Dia nitalaho tamin’ilay tena Andriamanitra i Davida noho ny amin’ilay zaza. Ary nifady hanina izy. Dia niditra tao amin’ny efitranony izy isan-kariva, ka natory teo amin’ny tany nandritra ny alina.+ 17  Nanatona azy àry ny anti-panahy tao an-tranony ary niezaka nandresy lahatra azy mba hiarina avy teo amin’ny tany, nefa tsy nanaiky izy sady tsy nety niara-nisakafo tamin’izy ireo. 18  Maty ilay zaza, tamin’ny andro fahafito. Natahotra ny hilaza tamin’i Davida anefa ny mpanompony hoe maty ilay zaza. Fa hoy izy ireo: “Tamin’ilay zaza mbola velona aza izy tsy nihaino antsika rehefa niresaka taminy isika, ka ahoana no hilazantsika aminy hoe maty ilay zaza? Sao dia hanaonao foana eo izy!” 19  Rehefa hitan’i Davida fa nifampibitsibitsika ny mpanompony, dia fantany fa maty ilay zaza. Ary hoy izy tamin’izy ireo: “Maty angaha ilay zaza?” Dia hoy izy ireo: “Ie, maty izy.” 20  Niarina avy teo amin’ny tany àry i Davida. Nisasa sy nihoso-menaka+ ary nisolo akanjo izy, dia nankao an-tranon’i+ Jehovah ka niankohoka. Nody tany an-tranony* izy avy eo, ary nangataka horosoana sakafo, dia nihinana. 21  Ary hoy ny mpanompony taminy: “Fa ahoana koa izao ataonao izao? Nifady hanina sy nitomany foana ianao tamin’ny mbola velona ilay zaza. Raha vao maty anefa izy, dia niarina ianao ka nihinan-kanina.” 22  Dia hoy izy: “Nifady hanina+ sy nitomany foana aho tamin’ny mbola velona ilay zaza, satria nieritreritra aho hoe: ‘Iza moa no mahalala sao dia mba hangoraka ahy ihany i Jehovah, ka hamela an’ilay zaza ho velona?’+ 23  Efa maty anefa izy izao, koa nahoana aho no mbola hifady hanina? Izaho angaha mahavita mampiverina azy indray?+ Izaho no hankany aminy,+ fa izy tsy hiverina atỳ amiko.”+ 24  Dia nampionona an’i Batseba+ vadiny i Davida. Ary nankao aminy izy ka nanao firaisana taminy. Rehefa nandeha ny fotoana, dia tera-dahy i Batseba, ary natao hoe Solomona*+ ny anarany. Ary tia an’ilay zaza i Jehovah,+ 25  ka nandefa hafatra tamin’ny alalan’i Natana+ mpaminany mba hataony hoe Jedidia* ny anaran’ilay zaza, noho ny amin’i Jehovah. 26  Mbola niady tamin’i Raba+ tanànan’ny Amonita+ i Joaba, ka azony ny tanànan’ny mpanjaka.*+ 27  Koa naniraka olona nankany amin’i Davida i Joaba hilaza hoe: “Niady tamin’i Raba+ aho, ary azoko ny tanàna misy rano.* 28  Angony àry ny sisa amin’ny miaramila ary mitobia hamely an’ilay tanàna, dia aleo ianao no haka azy. Raha tsy izany dia izaho no haka an’ilay tanàna, ka izaho no hahazo voninahitra.”* 29  Nangonin’i Davida àry ny miaramila rehetra, dia nankany Raba izy ka niady taminy ary naka azy. 30  Ary nesoriny ny satroboninahitra volamena teny an-dohan’i Malkama. Iray talenta* no lanjan’izy io, ary nisy vatosoa ilay izy. Dia natao teo amin’ny lohan’i Davida ilay izy. Ary naka zavatra be dia be+ avy tao amin’ilay tanàna+ izy. 31  Nentiny koa ny olona tao ka nampiasainy mba hanatsofa vato, sy hiasa amin’ny fitaovana vy maranitra sy famaky vy, ary hanao biriky. Nataony hoatr’izany daholo ny tanànan’ny Amonita. Dia niverina nankany Jerosalema i Davida sy ny miaramila rehetra.

Fanamarihana

Abt: “nataoko eo an-tratranao.”
Na: “ho an’ny namanao.”
Abt: “eo imason’io masoandro io.”
Abt: “eo anatrehan’ny masoandro.”
Na: “Mamela ny fahotanao handalo.”
Na: “an-dapany.”
Avy amin’ny teny hebreo midika hoe “Fiadanana.”
Midika hoe “Malalan’i Jah.”
Na: “tanànan’ilay fanjakana.”
Mety hoe ny rano azo nampiasaina tao amin’ilay tanàna.
Abt: “ny anarako no hantsointsoina ao amin’ilay izy.”
1 talenta = 34,2 kg. Jereo F.F. B14.