Samoela Faharoa 11:1-27

  • Nijangajanga tamin’i Batseba i Davida (1-13)

  • Nasain’i Davida novonoina i Oria (14-25)

  • Nalain’i Davida ho vady i Batseba (26, 27)

11  Fiandohan’ny taona tamin’izay,* sady fotoana fandehanan’ny mpanjaka hiady. Dia nirahin’i Davida i Joaba sy ny mpanompony ary ny tafiky ny Israely manontolo, mba handringana ny Amonita. Ary nanao fahirano an’i Raba+ izy ireo, fa i Davida kosa nijanona tao Jerosalema.+  Niarina avy teo am-pandrianany i Davida, indray hariva,* ka nandehandeha teo an-tampon’ny tranon’ny* mpanjaka. Avy teny izy no nahatazana vehivavy iray nandro, ary tsara tarehy be mihitsy ilay vehivavy.  Dia naniraka olona hanadihady momba an’ilay vehivavy i Davida, ka izao no nolazain’ilay olona: “Tsy i Batseba+ zanakavavin’i Eliama+ ve iny e? Ilay vadin’i Oria+ Hetita!”+  Koa naniraka olona haka an’ilay vehivavy i Davida,+ ka tonga tao aminy izy. Dia nanao firaisana taminy i Davida.+ Mbola tao anatin’ny fotoana nidiovany tamin’ny fahalotoany*+ anefa ilay vehivavy tamin’izay. Lasa nody tany an-tranony izy avy eo.  Dia bevohoka ilay vehivavy, ary nampitondra hafatra ho an’i Davida izy hoe: “Bevohoka aho.”  Dia nampitondra an’izao hafatra izao ho an’i Joaba i Davida: “Alefaso atỳ amiko i Oria Hetita.” Nalefan’i Joaba tany aminy àry i Oria.  Rehefa tonga tao amin’i Davida i Oria, dia nanontaniany hoe nanao ahoana i Joaba sy ny miaramila, ary nanao ahoana ny fizotran’ny ady.  Hoy i Davida tamin’i Oria avy eo: “Mandehana mody, ary mialà sasatra kely.”* Rehefa niala tao an-tranon’ny mpanjaka i Oria, dia nisy fanomezana* avy amin’ny mpanjaka nampanaterina tany aminy.  Tsy nody tany an-tranony anefa i Oria fa natory teo amin’ny fidirana amin’ny tranon’ny mpanjaka, niaraka tamin’ny mpanompo hafa rehetran’ny tompony. 10  Nisy nilaza tamin’i Davida àry hoe: “Tsy nody tany an-tranony i Oria.” Dia hoy i Davida tamin’i Oria: “Tsy vao avy nanao dia lavitra moa ianao? Koa maninona ianao no tsy nody tany an-tranonao?” 11  Dia namaly azy i Oria hoe: “Mipetraka ao anaty tranolay ny Vata+ sy ny Israely ary ny Joda, ary mitoby eny an-tsaha i Joaba tompoko sy ny mpanompon’ny tompoko. Dia izaho ve dia hody any an-tranoko mba hihinana sy hisotro ary hanao firaisana amin’ny vadiko?+ Raha mbola velon’aina koa ianao, dia tsy hanao an’izany aho!” 12  Dia hoy i Davida: “Mijanòna ihany àry atỳ androany, fa rahampitso ianao halefako.” Koa nijanona tao Jerosalema i Oria tamin’iny andro iny sy ny ampitson’iny. 13  Dia nampanantsoin’i Davida izy mba hiaraka hihinana sy hisotro aminy, ary nataony izay hahamamo azy. Tsy nody tany an-tranony anefa izy rehefa hariva, fa nandeha natory teo am-pandrianany niaraka tamin’ny mpanompon’ny tompony ihany. 14  Ny ampitso maraina, dia nanoratra taratasy ho an’i Joaba i Davida, ary nampitondrainy an’i Oria ilay izy. 15  Izao no nosoratany tao amin’ilay taratasy: “Alefaso any amin’izay misy fifandonana mafy indrindra i Oria. Dia ialao izy, mba ho voa ka ho faty.”+ 16  Efa nandinika tsara an’ilay tanàna i Joaba, dia nataony teo amin’izay toerana fantany fa nisy miaramila matanjaka i Oria. 17  Rehefa nivoaka hiady tamin’i Joaba ny lehilahy tao an-tanàna, dia nisy maty ny mpanompon’i Davida, anisan’izany i Oria Hetita.+ 18  Dia naniraka olona tany amin’i Davida i Joaba mba hilaza ny vaovao rehetra momba an’ilay ady. 19  Izao no noteneniny tamin’ilay olona nirahiny: “Rehefa voalazanao amin’ny mpanjaka daholo ny vaovao momba ny fizotran’ny ady, 20  dia mety ho tezitra ny mpanjaka ka hiteny hoe: ‘Fa maninona ianareo no nanakaiky loatra ny tanàna rehefa niady? Tsy hainareo angaha fa hitifitra avy eny an-tampon’ny manda ry zareo? 21  Fa iza moa no namono an’i Abimeleka+ zanak’i Jerobeseta?+ Tsy vehivavy ve no nanjera vato fikosoham-bary avy teny an-tampon’ny manda, ka nahafaty azy tao Tebeza? Koa maninona ianareo no mbola nanakaiky loatra ny manda ihany?’ Dia lazao hoe: ‘Maty koa i Oria Hetita mpanomponao.’” 22  Lasa àry ilay iraka, dia nolazainy tamin’i Davida daholo izay nasain’i Joaba nolazaina taminy. 23  Hoy izy tamin’i Davida: “Nahery noho izahay ry zareo, ka nivoaka namely anay hatreny an-tsaha. Voatosikay niverina hatreny amin’ny fidirana amin’ny vavahadin’ny tanàna anefa ry zareo. 24  Ary notifirin’ny mpandefa zana-tsipìka avy teny an-tampon’ny manda ny mpanomponao, ka nisy maty ny mpanompon’ny mpanjaka. Maty koa i Oria Hetita mpanomponao.”+ 25  Dia hoy i Davida: “Izao lazaina amin’i Joaba: ‘Aza miady saina amin’izany, fa tsy mifidy hasiana ny sabatra. Hamafiso fotsiny ny fanafihanao an’ilay tanàna ka ataovy izay handresena azy.’+ Dia ampaherezo i Joaba.” 26  Rehefa henon’ny vadin’i Oria fa maty i Oria vadiny, dia nisaona azy izy. 27  Vao tapitra ny fotoana fisaonana, dia nampanantsoin’i Davida ho any an-tranony i Batseba. Lasa vadiny+ izy, ary nitera-dahy taminy. Tena tsy nahafaly an’i* Jehovah+ mihitsy anefa ny zavatra nataon’i Davida.

Fanamarihana

Izany hoe tamin’ny lohataona tany Israely (manomboka Martsa na Aprily). Jereo F.F. B15.
Na: “rehefa harivariva ny andro.”
Na: “lapan’ny.”
Mety hoe naloto izy satria tonga fotoana.
Abt: “sasao ny tongotrao.”
Na: “anjara.” Mety ho anjara sakafo nomena ho an’ny vahiny manan-kaja.
Abt: “Ratsy teo imason’i.”