Korintianina Faharoa 6:1-18

  • Tsy tokony hanao tsinontsinona ny hatsaram-panahin’Andriamanitra (1, 2)

  • Ny nampiavaka ny fanompoan’i Paoly (3-13)

  • Aza manaiky hiray zioga amin’ny tsy mpino (14-18)

6  Miara-miasa aminy izahay,+ ka mampirisika anareo koa mba tsy hoe hanaiky ny hatsaram-panahy miavaka asehon’Andriamanitra nefa hanadino ny zava-kendren’izany.*+  Fa hoy izy: “Tamin’ny fotoana fanehoana fankasitrahana aho no nihaino anao, ary tamin’ny andro famonjena aho no nanampy anao.”+ Izao indrindra no fotoana fanehoana fankasitrahana! Izao no andro famonjena!  Tsy manao izay hahatafintohina olona mihitsy izahay, mba tsy hisy hanakiana ny fanompoanay.+  Amin’ny zava-drehetra anefa dia asehonay hoe mpanompon’Andriamanitra izahay,+ satria niaritra fitsapana be dia be, niaritra fahoriana sy tsy fisiana ary zava-tsarotra,+  imbetsaka nokapohina sy natao am-ponja+ ary norotahan’ny olona, niasa mafy, tsy natory imbetsaka, ary nisy fotoana tsy nihinan-kanina.+  Madio koa izahay, mampihatra an’izay fahalalana azonay, manam-paharetana,+ tsara fanahy,+ manaiky hotarihin’ny fanahy masina, maneho fitiavana tsy misy fihatsarambelatsihy,+  milaza ny marina, miantehitra amin’ny herin’Andriamanitra,+ mitazona an’ireo fitaovam-piadian’ny fahamarinana+ amin’ny tanana havia* sy havanana,*  omem-boninahitra sy alam-baraka, ary haratsina sy deraina. Heverina ho toy ny mpamitaka izahay nefa milaza ny marina,  toy ny tsy fantatra nefa fantatra tsara, toy ny hoe ho faty* nefa hay velona+ ihany, toy ny voasazy* nefa tsy vonoina ho faty,+ 10  toy ny malahelo nefa faly foana, toy ny mahantra nefa mampanan-karena olona maro, ary toy ny tsy manana na inona na inona nefa manana ny zava-drehetra.+ 11  Miresaka amim-pahatsorana aminareo izahay,* ry Korintianina, ary sokafanay midanadana ny fonay.* 12  Tsy asianay fetra ny fitiavanay anareo,*+ fa ianareo kosa manisy fetra ny fitiavanareo anay. 13  Ho valin’izany àry, dia mba sokafy midanadana koa ny fonareo.*+ Toy ny hoe miresaka amin’ny zanako aho miresaka aminareo. 14  Aza manaiky hiray zioga* amin’ny tsy mpino.+ Fa inona no ifandraisan’ny fahamarinana sy ny fandikan-dalàna?+ Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina?+ 15  Inona no ifanarahan’i Kristy sy Beliala?*+ Inona no zavatra iombonan’ny* mino* amin’ny tsy mpino?+ 16  Ary inona no ifandraisan’ny tempolin’Andriamanitra sy ny sampy?+ Tempolin’ilay Andriamanitra velona+ mantsy isika, araka ny voalazan’Andriamanitra hoe: “Honina eo amin’izy ireo aho+ sady ho eo aminy, dia ho Andriamaniny aho, ary izy ireo ho vahoakako.”+ 17  “‘Koa mivoaha avy ao aminy ianareo, ary misaraha aminy’, hoy i Jehovah,* ‘ary aza mikasika intsony an’izay maloto’”,+ “‘dia handray anareo aho.’”+ 18  “‘Ary izaho ho Rainareo,+ ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy’,+ hoy i Jehovah,* ilay Mahery Indrindra.”

Fanamarihana

Na: “hanao tsinontsinona an’izany.”
Angamba mba hanafihana.
Angamba mba hiarovan-tena.
Na: “heverina ho mendrika ny ho faty.”
Na: “faizina.”
Na: “ary mihamalalaka aminareo.”
Abt: “Misokatra ho anareo ny vavanay.”
Na: “Tsy hoe tery loatra ny fonay ka hoe tsy afaka ny ho tia anareo izahay.”
Na: “mba mihalalaha koa ianareo.”
Na: “hikambana.”
Na: “anjara iraisan’ny.”
Na: “olona tsy mivadika.”
Avy amin’ny teny hebreo midika hoe “Tsy Misy Ilana Azy.” Ilazana an’i Satana.
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.