Tesalonianina Voalohany 2:1-20

  • Ny fanompoan’i Paoly tany Tesalonika (1-12)

  • Neken’ny Tesalonianina hoe tenin’Andriamanitra no notorina taminy (13-16)

  • Tena te hahita ny Tesalonianina i Paoly (17-20)

2  Fantatrareo tsara, ry rahalahy, fa tsy very maina ny fitsidihanay anareo.+  Na dia nijaly sy nalam-baraka aza mantsy izahay tany Filipy,+ araka ny efa fantatrareo, dia nampian’ilay Andriamanitsika ho sahy* hitory ny vaovao tsara+ taminareo, na dia nisy nanohitra mafy aza.*  Rehefa mampirisika anareo izahay, dia tsy hoe milaza zavatra diso, na hoe ratsy saina na te hamitaka anareo.  Efa neken’Andriamanitra hoe mendrika ny hanankinana ny fitoriana ny vaovao tsara anefa izahay. Rehefa miteny àry izahay, dia tsy olona no tianay hampifaliana, fa Andriamanitra izay mandinika ny fonay.+  Fantatrareo fa mbola tsy nandokadoka anareo mihitsy izahay, raha ny marina, na mody niseho hoe tsara fanahy mba hahazoana tombony.+ Andriamanitra no vavolombelona!  Tsy nitady voninahitra avy tamin’olona koa izahay, na avy taminareo izany na avy tamin’olon-kafa, na dia afaka nampitondra enta-mavesatra anareo teo amin’ny lafiny ara-bola aza izahay satria apostolin’i Kristy.+  Fa nalemy fanahy kosa izahay rehefa teo aminareo, hoatran’ny reny mampinono sy mikarakara amim-pitiavana ny zanany* naterany.  Satria tena tia anareo izahay, dia tapa-kevitra* hoe tsy ny vaovao tsaran’Andriamanitra ihany no homenay anareo, fa na ny ainay koa aza.+ Tena maminay mantsy ianareo.+  Tadidinareo tsara, ry rahalahy, hoe niasa mafy sy nikely aina aho. Niasa andro aman’alina mantsy izahay rehefa nitory ny vaovao tsaran’Andriamanitra taminareo, mba tsy hampitondra enta-mavesatra an’iza na iza teo amin’ny lafiny ara-bola.+ 10  Ianareo sy Andriamanitra no vavolombelona fa tsy nivadika izahay, sady nanao ny marina sy tsy nisy tsiny rehefa niaraka taminareo mpino. 11  Fantatrareo tsara fa nampirisika sy nampionona ary nanoro hevitra anareo tsirairay foana izahay,+ hoatran’ny ataon’ny ray+ amin’ny zanany. 12  Amin’izay ny fomba fiainanareo dia ho mendrika ny anaran’ilay Andriamanitra+ miantso anareo ho ao amin’ny Fanjakany+ sy ny voninahiny.+ 13  Izany koa no mahatonga anay hisaotra an’Andriamanitra foana,+ satria rehefa naheno ny tenin’Andriamanitra notorinay ianareo, dia nekenareo hoe tenin’Andriamanitra ilay izy, fa tsy hoe tenin’olona, ary izay tokoa no izy. Ary misy vokany aminareo mpino koa izany tenin’Andriamanitra izany. 14  Fa efa nanahaka an’ireo fiangonan’Andriamanitra tafaray amin’i Kristy Jesosy any Jodia ianareo, ry rahalahy. Nijaly noho ny nataon’ny mpiray tanindrazana+ aminareo mantsy ianareo, hoatr’azy ireo koa izay mijaly noho ny ataon’ny Jiosy. 15  Novonoin’ny Jiosy hatramin’i Jesosy Tompo+ sy ny mpaminany aza, ary nenjehiny koa izahay.+ Tsy mampifaly an’Andriamanitra koa izy ireo, ary tsy mahasoa an’iza na iza ny zavatra ataony. 16  Fa tadiaviny hosakanana izahay tsy hitory amin’ny hafa firenena hoe ahoana no hatao mba ho voavonjy.+ Vao mainka mampitombo ny fahotany izy ireo amin’izany. Efa hihatra amin’izy ireo anefa ny fahatezeran’Andriamanitra.+ 17  Izao anefa, ry rahalahy, rehefa tafasaraka* vetivety taminareo izahay—ny tenanay, fa tsy ny fonay,—dia niezaka faran’izay mafy mba hifankahita aminareo,* satria tena te hahita anareo. 18  Izany no nahatonga anay hoe te ho any aminareo, ka niezaka ho any izaho Paoly, tsy indray mandeha ihany, fa indroa mihitsy aza. Nosakanan’i Satana anefa izahay. 19  Fa inona moa ny fanantenanay na fifalianay na satroboninahitra ireharehanay eo anatrehan’i Jesosy Tompontsika, mandritra ny fanatrehany? Tsy ianareo ve?+ 20  Ianareo tokoa no voninahitray sy fifalianay.

Fanamarihana

Na: “ho be herim-po.”
Na mety hoe “na dia tao anatin’ny ady mafy aza.”
Na: “maneho fitiavana amin’ny zanany.”
Abt: “nahafinaritra anay.”
Na: “nesorina.”
Abt: “hahita ny tarehinareo.”