Tantara Voalohany 28:1-21

  • Tenin’i Davida momba ny fanorenana ny tempoly (1-8)

  • Toromarika nomena an’i Solomona; nomena ny planin’ny tempoly (9-21)

28  Novorin’i Davida tao Jerosalema daholo ireto andrianan’ny Israely ireto: Ny andrianan’ireo foko, ny lehiben’ireo antoko-miaramila+ nanompo ny mpanjaka, ny lehiben’ny arivo, ny lehiben’ny zato,+ ny mpiandraikitra ny fananana sy biby fiompy rehetran’ny mpanjaka+ sy ny an’ny zanany,+ ary ny tandapa sy ny lehilahy matanjaka sady mahay rehetra.+  Dia nitsangana i Davida Mpanjaka, ka niteny hoe: “Mihainoa ahy, ry rahalahiko sy vahoakako! Efa nirin’ny foko ny hanorina trano hipetrahan’ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah, sy ho fitoeran-tongotr’ilay Andriamanitsika.+ Efa nanomana an’izay ilaina mba hanorenana an’ilay izy aho,+  saingy hoy ilay tena Andriamanitra tamiko: ‘Tsy hanorina trano ho an’ny anarako ianao,+ satria lehilahy mpiady sady efa nandatsa-dra.’+  Tamin’ny fianakaviamben’ny raiko iray manontolo anefa, dia izaho no nofidin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely ho mpanjakan’ny Israely mandrakizay.+ Nifidy an’i Joda ho mpitarika+ mantsy izy, ary tamin’ny fokon’i Joda, dia ny ankohonan-draiko+ no nofidiny. Tamin’ny zanaky ny raiko kosa, dia izaho no nankasitrahany ka nataony mpanjakan’ny Israely rehetra.+  Ary tamin’ny zanako rehetra—fa be dia be ny zanaka nomen’i Jehovah ahy+—dia i Solomona+ zanako no nofidiny mba hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny fanjakan’i Jehovah eo amin’ny Israely.+  “Hoy izy tamiko: ‘I Solomona zanakao no hanorina ny tranoko sy hanao ny tokotaniko. Nifidy azy ho zanako mantsy aho, ary izaho ho rainy.+  Hataoko mafy orina mandrakizay ny fanjakany,+ raha tena tapa-kevitra ny hankatò ny didiko sy ny didim-pitsarako izy,+ hoatr’izao ataony izao.’  Izao àry no lazaiko eto imason’ny Israely rehetra izay fiangonan’i Jehovah, sy eo anatrehan’Andriamanitsika: Fantaro tsara sy karohy daholo ny didin’i Jehovah Andriamanitrareo. Amin’izay ianareo hipetraka foana eto amin’ity tany tsara+ ity, dia ho afaka handova an’ilay izy foana koa ny taranaka mandimby anareo.  “Ary ianao, ry Solomona zanako, fantaro ilay Andriamanitry ny rainao, ka manompoa azy amin’ny fo manontolo*+ sy amin’ny fo falifaly.* Mandinika ny fo rehetra mantsy i Jehovah,+ ary fantany daholo ny eritreritra sy ny faniriana.+ Raha mitady azy ianao, dia hataony izay hahitanao azy.+ Raha mahafoy azy kosa ianao, dia hariany mandrakizay.+ 10  Efa nifidy anao i Jehovah mba hanorina trano ho toerana masina. Manàna herim-po àry, dia ataovy ilay asa.” 11  Dia nomen’i Davida an’i Solomona zanany ny planin’ny+ tilikambo fidirana+ sy ny efitra isan-karazany, ny efitra fitehirizana entana, ny efitra any an-tampon-trano, ny efitra anatiny, ary ny trano misy ny sarony fampihavanana.*+ 12  Dia nomeny azy ny planin’ny zava-drehetra azony avy tamin’ny fanahy masina, izany hoe ny planin’ny tokotanin’ny+ tranon’i Jehovah, ny efitra fisakafoana rehetra manodidina an’ilay trano, ny fitehirizana ny zava-tsarobidy ao an-tranon’ilay tena Andriamanitra, ary ny fitehirizana ny zava-tsarobidy efa nohamasinina.*+ 13  Nanome toromarika momba an’ireto koa izy: Ny fizarana misy ny mpisorona+ sy ny Levita, ny asa fanompoana rehetra ao an-tranon’i Jehovah, ny fitaovana rehetra hampiasaina amin’ny fanompoana ao an-tranon’i Jehovah, 14  ny lanjan’ny volamena hanaovana ny fitaovana rehetra ho an’ny fanompoana isan-karazany, ny lanjan’ny volafotsy hanaovana ny fitaovana volafotsy rehetra ho an’ny fanompoana isan-karazany, 15  ny lanjan’ny fitoeran-jiro volamena+ sy ny jirony volamena, ny lanjan’ny fitoeran-jiro samy hafa sy ny jirony, ny lanjan’ny fitoeran-jiro volafotsy sy ny jirony, arakaraka izay hampiasana ny fitoeran-jiro sy ny jiro tsirairay, 16  ny lanjan’ny volamena ho an’ny latabatra misy ny mofo mifanaingina*+ sy ho an’ny latabatra tsirairay, ny volafotsy ho an’ny latabatra volafotsy, 17  ny fitrebika* sy ny vilia baolina ary ny zinga izay samy volamena tsy misy fangarony, ny lanjan’ny vilia baolina kely volamena+ tsirairay, ary ny lanjan’ny vilia baolina kely volafotsy tsirairay. 18  Nomeny koa ny lanjan’ny volamena voadio ho an’ny alitara fandoroana emboka manitra+ sy ho an’ireo kerobima izay sary fanehoana ny kalesy,+ izany hoe ireo kerobima+ volamena mamelatra ny elany ka manaloka ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah. 19  Ary hoy i Davida: “Nitarika ahy ny tanan’i Jehovah, ary nomeny fahendrena aho ka lasa haiko ny nanoratra+ ny tsipiriany rehetra amin’ilay planina.”+ 20  Hoy koa i Davida tamin’i Solomona zanany: “Manàna herim-po ary mahereza, ka ataovy ilay asa. Aza matahotra na mihorohoro, fa manampy anao i Jehovah Andriamanitra, ilay Andriamanitro.+ Tsy handao anao izy ary tsy hahafoy anao mihitsy,+ fa hanampy anao mandra-pahavitan’ny asa rehetra momba ny tranon’i Jehovah. 21  Ary ireo daholo ny fizarana misy ny mpisorona+ sy ny Levita+ hanao ny fanompoana rehetra ao an-tranon’ilay tena Andriamanitra. Manana mpanao asa tanana mahay koa ianao, ary efa vonona izy ireo hamita ny fanompoana isan-karazany.+ Eo koa ny andriana+ sy ny vahoaka manontolo mba hanatanteraka an’izay toromarika rehetra omenao.”

Fanamarihana

Na: “manàna fo mifikitra tanteraka aminy.”
Na: “tena mazoto.”
Na: “trano fandrakofam-pahotana.”
Na: “ny zavatra voatokana.”
Izany hoe ny mofo aseho.
Vy fanindronana misy lohany maranitra roa na mihoatra.