Samoela Voalohany 9:1-27

  • Nihaona tamin’i Saoly i Samoela (1-27)

9  Nisy lehilahy avy amin’ny fokon’i Benjamina atao hoe Kisy,+ zanak’i Abiela, zanak’i Zerora, zanak’i Bekorata, zanak’i Afia. Benjaminita+ io lehilahy io sady nanan-karena be.  Nanan-janakalahy atao hoe Saoly+ izy. Mbola tanora i Saoly sady tsara tarehy. Tsy nisy lehilahy tsara tarehy noho izy teo amin’ny Israelita. Ary lava be izy, ka tsy nisy nihoatra ny sorony ny olona rehetra.  Very ny ampondran’i* Kisy rain’i Saoly, ka hoy izy tamin’i Saoly zanany: “Mba mitondrà mpanompo iray miaraka aminao, dia mandehana tadiavo ireo ampondra.”  Dia lasa izy ireo nitety ny faritra be tendrombohitr’i Efraima sy ny faritr’i Salisa, nefa tsy nahita an’ireo ampondra. Ary nitety ny faritr’i Salima izy ireo, nefa tsy tany koa ireo ampondra. Nitety ny tanin’ny Benjaminita manontolo koa izy ireo, fa tsy nahita.  Ary tonga tany Zofa izy ireo. Dia hoy i Saoly tamin’ilay mpanompo niaraka taminy: “Andao isika hiverina, sao dia isika indray no lasa mampitaintaina an’i Dada fa tsy ny ampondra.”+  Hoy anefa ilay mpanompo: “Misy lehilahin’Andriamanitra ao amin’irỳ tanàna irỳ. Hajain’ny olona izy, sady tena tanteraka daholo izay lazainy.+ Andao ho eny, fa angamba izy afaka manoro antsika an’izay lalana tokony halehantsika.”  Dia hoy i Saoly taminy: “Inona anefa no hoentintsika ho an’ilay lehilahy, raha mankeny isika? Efa lany ny mofo tato anaty harontsika, dia tsy misy na inona na inona azontsika omena an’ilay lehilahin’Andriamanitra. Sa inona no ananantsika?”  Dia namaly indray ilay mpanompo hoe: “Misy volafotsy ampahefatry ny sekely* atỳ amiko. Andao izay no homena an’ilay lehilahin’Andriamanitra, dia hatorony antsika izay lalana tokony halehantsika.”  —Izao no nolazain’ny olona teo amin’ny Israely taloha, rehefa handeha hitady an’Andriamanitra: “Andao ho any amin’ny mpahita.”+ Mpahita mantsy taloha no fiantsoana ny mpaminany.— 10  Dia hoy i Saoly tamin’ilay mpanompony: “Tsara izany hevitrao izany. Andao àry ho eny.” Dia nankeny amin’ilay tanàna nisy an’ilay lehilahin’Andriamanitra izy ireo. 11  Rehefa niakatra ny fiakarana mankao amin’ilay tanàna izy ireo, dia nahita ankizivavy nivoaka hantsaka. Dia niteny tamin’ireo izy roa lahy hoe: “Ao ve ilay mpahita?”+ 12  Dia hoy ireo: “Ie! Ao izy. Jereo fa ao aloha kely ao fotsiny izy. Mandehana haingana fa efa tonga ao an-tanàna izy izao, satria manao sorona+ eny amin’ny toerana avo+ ny olona androany. 13  Raha vao tafiditra ao an-tanàna ianareo, dia ho hitanareo izy. Mandehana dieny mbola tsy miakatra hisakafo eny amin’ny toerana avo izy. Tsy hisakafo ny olona raha tsy efa tonga izy, satria izy no manao vavaka fisaorana alohan’ny hihinanana an’ilay sorona. Vita izay vao mahazo misakafo ireo nasaina. Miakara izao dia izao, dia ho hitanareo izy.” 14  Dia niakatra tao an-tanàna izy ireo. Rehefa tonga teo afovoan-tanàna izy ireo, dia iny i Samoela fa nivoaka hitsena azy ireo mba hiakatra teny amin’ny toerana avo. 15  Ny omalin’ny nahatongavan’i Saoly i Jehovah dia efa niteny tamin’i* Samoela hoe: 16  “Rahampitso tokotokony ho hoatr’izao, dia halefako atỳ aminao ny lehilahy iray avy any amin’ny tanin’i Benjamina.+ Hosory ho mpitarika eo amin’ny Israely vahoakako izy,+ ary izy no hamonjy ny vahoakako eo an-tanan’ny Filistinina. Efa hitako mantsy ny fahorian’izy ireo ary efa tonga atỳ amiko ny fitarainany.”+ 17  Rehefa nahita an’i Saoly i Samoela, dia hoy i Jehovah taminy: “Io ilay lehilahy nolazaiko taminao hoe: ‘Izy no hitondra* ny vahoakako.’”+ 18  Ary nanatona an’i Samoela teo am-bavahady i Saoly, ka niteny hoe: “Mba atoroy ahy, azafady, hoe aiza ny tranon’ilay mpahita.” 19  Dia hoy i Samoela tamin’i Saoly: “Izaho ilay mpahita. Andao hiakatra any amin’ny toerana avo, ary mandehana eo alohako. Hiara-misakafo amiko ianareo androany.+ Dia halefako ianao rahampitso maraina, ary holazaiko aminao izay rehetra tianao ho fantatra.* 20  Aza miasa saina amin’ireo ampondra very efa telo andro lasa izay,+ fa efa hita ireny. Sady an’iza koa moa ny zava-tsarobidy rehetra eo amin’ny Israely? Tsy anao sy ny ankohonan-drainao manontolo ve?”+ 21  Dia hoy i Saoly: “Tsy Benjaminita ve aho, avy amin’ilay foko kely indrindra amin’ny Israely?+ Ary tsy ny fianakaviako ve no tsy misy dikany indrindra amin’ny fianakaviana rehetra ao amin’ny fokon’i Benjamina? Koa nahoana ianao no miteny hoatr’izany amiko?” 22  Ary nalain’i Samoela i Saoly sy ny mpanompony, dia nentiny tao amin’ny efitra fisakafoana ka nomeny ny toerana mihaja indrindra teo amin’ireo nasaina. Lehilahy 30 teo ho eo izy ireo no tao. 23  Ary hoy i Samoela tamin’ny mpahandro: “Ento atỳ ilay hena nomeko anao, ilay nasaiko natokanao.” 24  Dia nalain’ilay mpahandro ilay feny sy ny hena niaraka taminy, ka narosony teo anoloan’i Saoly. Ary hoy i Samoela: “Io naroso ho anao io ilay efa natokana. Hano, fa efa natokan’izy ireo ho anao ho amin’ity fotoana ity izy io. Efa niteny tamin-dry zareo mantsy aho hoe manam-bahiny.” Dia niara-nisakafo tamin’i Samoela i Saoly tamin’iny andro iny. 25  Niala teo amin’ilay toerana avo+ izy ireo avy eo, ka nidina nankeny an-tanàna. Dia nentin’i Samoela teny an-tampon-trano i Saoly, ary mbola niresaka taminy teny izy. 26  Ary nifoha maraina izy ireo, ka vao nangiran-dratsy ny andro, dia niantso an’i Saoly teo an-tampon-trano i Samoela. Hoy izy: “Miomàna, fa halefako hody ianao.” Dia niomana i Saoly, ary niara-nivoaka ny trano izy sy Samoela. 27  Rehefa nidina ho any ivelan’ny tanàna izy ireo, dia hoy i Samoela tamin’i Saoly: “Asaivo mialoha antsika ilay mpanompo.”+ Dia lasa ilay mpanompo. Hoy koa i Samoela: “Ianao kosa mijanòna vetivety, fa holazaiko aminao ny tenin’Andriamanitra.”

Fanamarihana

Abt: “ampondravavin’i.”
1 sekely = 11,4 g. Jereo F.F. B14.
Abt: “nanala an’izay nanarona ny sofin’i.”
Na: “hifehy.”
Abt: “izay rehetra ao am-ponao.”