Samoela Voalohany 7:1-17

  • Tao Kiriata-jearima ilay Vata masina (1)

  • Nampirisika i Samoela hoe: ‘I Jehovah irery ihany tompoina’ (2-6)

  • Nandresy tao Mizpa ny Israely (7-14)

  • Nitsara ny Israely i Samoela (15-17)

7  Dia tonga ny lehilahy avy tao Kiriata-jearima, ka nentin’izy ireo niakatra nankao an-tranon’i Abinadaba+ teny amin’ny havoana ny Vata masin’i Jehovah. Ary nohamasinin’izy ireo hiambina an’ilay Vata masin’i Jehovah i Eleazara zanakalahin’i Abinadaba.  Dia nandeha teny ny fotoana, ka 20 taona no lasa hatramin’ilay andro nametrahana an’ilay Vata tao Kiriata-jearima. Ary nanomboka nitady* an’i Jehovah+ ny taranak’Israely rehetra.  Dia hoy i Samoela tamin’ny taranak’Israely rehetra: “Raha tena amin’ny fonareo manontolo+ no iverenanareo amin’i Jehovah, dia esory tsy ho eo aminareo ny andriamanitry ny firenen-kafa+ sy ireo sarin’i Astarta.+ Omeo an’i Jehovah ny fonareo ka aza avela hiovaova, ary izy irery ihany tompoina,+ dia hamonjy anareo amin’ny Filistinina izy.”+  Narian’ny Israelita àry ireo Bala sy ireo sarin’i Astarta, ka nanompo an’i Jehovah irery ihany izy ireo.+  Ary hoy i Samoela: “Vorio ao Mizpa+ ny Israely rehetra, dia hivavaka amin’i Jehovah ho anareo aho.”+  Koa nivory tao Mizpa izy ireo, ary nantsaka rano ka nandraraka an’izany teo anatrehan’i Jehovah, sady nifady hanina tamin’iny andro iny.+ Dia niteny izy ireo hoe: “Efa nanota tamin’i Jehovah izahay.”+ Ary nanomboka nitsara+ ny Israelita tao Mizpa i Samoela.  Rehefa henon’ny Filistinina fa nivory tao Mizpa ny Israelita, dia niakatra hiady tamin’ny Israely ireo mpitondra teo amin’ny Filistinina.+ Natahotra an’ireo Filistinina ny Israelita rehefa nandre an’izany.  Hoy àry ny Israelita tamin’i Samoela: “Aza mitsahatra miantso an’i Jehovah Andriamanitsika mba hanampiany antsika+ sy hamonjeny antsika amin’ny Filistinina.”  Dia naka zanak’ondry mbola minono i Samoela, ka nanolotra an’izany ho fanatitra dorana manontolo+ ho an’i Jehovah. Ary niantso vonjy tamin’i Jehovah ho an’ny Israely izy, ka namaly azy i Jehovah.+ 10  Raha mbola nanolotra an’ilay fanatitra dorana i Samoela, dia niroso hiady tamin’ny Israely ny Filistinina. Dia nandefasan’i Jehovah kotro-baratra mafy be+ ny Filistinina tamin’iny andro iny, ary nataony nisahotaka izy ireo,+ ka resin’ny Israely.+ 11  Dia niala tao Mizpa ny lehilahy israelita, ka nanenjika an’ireo Filistinina sady namono azy hatrany atsimon’i Beti-kara. 12  Ary naka vato+ i Samoela ka nanangana an’izany teo anelanelan’i Mizpa sy Jesana, dia nataony hoe Ebenezera* ny anaran’ilay vato. Fa hoy izy: “Nanampy antsika i Jehovah hatramin’izao.”+ 13  Dia resy ny Filistinina, ka tsy nitsofotsofoka tao amin’ny faritry ny Israely intsony.+ Ary nanohitra ny Filistinina foana ny tanan’i Jehovah, nandritra ny androm-piainan’i Samoela.+ 14  Tafaverina tamin’ny Israely koa ny tanàna nalain’ny Filistinina tamin’izy ireo, hatrany Ekrona ka hatrany Gata. Dia azon’ny Israely indray ireo faritra nalain’ny Filistinina. Tsy niady intsony koa ny Israely sy ny Amorita.+ 15  Nitsara ny Israely foana i Samoela, nandritra ny androm-piainany.+ 16  Nandeha nitety an’i Betela+ sy Gilgala+ ary Mizpa+ izy isan-taona, ka nitsara ny Israely tao amin’ireny toerana rehetra ireny. 17  Niverina tao Rama+ ihany anefa izy satria tao ny tranony, ary nitsara ny Israely koa izy tao. Nanorina alitara ho an’i Jehovah+ tao Rama izy.

Fanamarihana

Na: “nalahelo.”
Midika hoe “Vato Manampy.”