Samoela Voalohany 29:1-11

  • Tsy natoky an’i Davida ny Filistinina (1-11)

29  Nangonin’ny Filistinina+ tao Afeka ny miaramilany rehetra, fa ny Israelita kosa nitoby teo akaikin’ilay loharano tao Jezirela.+  Dia nandroso niaraka tamin’ireo andia-miaramilany ny mpitondra teo amin’ny Filistinina, ary nisy miaramila 100 na 1 000 ny andiany tsirairay. I Davida sy ny olony kosa nanaraka avy ao aoriana niaraka tamin’i Akisy.+  Hoy anefa ireo andrianan’ny Filistinina: “Fa inona koa no ataon’ireo Hebreo ireo atỳ?” Dia hoy i Akisy: “I Davida mpanompon’i Saoly mpanjakan’ny Israely io. Efa herintaona na mihoatra+ izao no niarahany tamiko. Ary tsy mahita hokianina aminy aho hatramin’ny andro nitsoahany ho atỳ amiko ka hatramin’izao.”  Tezitra taminy anefa ireo andrianan’ny Filistinina ka niteny taminy hoe: “Asaivo miverina any io!+ Avereno any amin’izay toerana nametrahanao azy izy, fa aza avela hiara-midina amintsika ho any an’ady, sao hivadihany eo isika.+ Tsy hoentiny any amin’ny tompony fotsiny ve ny lohan’ireto miaramilantsika ireto, dia hahazo sitraka aminy izy?  Tsy io ve ilay Davida nanaovan’ny olona dihy sy hira hoe: ‘I Saoly nahafaty an’arivoarivony,Fa i Davida kosa nahafaty an’alinaliny’?”+  Niantso an’i Davida àry i Akisy+ ka niteny taminy hoe: “Raha mbola velona koa i Jehovah, dia olo-marina ianao, ary faly aho fa nanaiky hiaraka amin’ny miaramilako handeha hiady ianao.+ Fa tsy mahita hokianina aminao aho hatramin’ny andro nahatongavanao tatỳ amiko ka hatramin’izao.+ Tsy matoky anao anefa ireo mpitondra hafa.+  Koa mandehana miverina soa aman-tsara, ary aza manao zavatra mampahatezitra an’ireo mpitondra eo amin’ny Filistinina.”  Hoy anefa i Davida tamin’i Akisy: “Fa inona no nataoko? Ary inona no tsy nety hitanao nataon’ny mpanomponao hatramin’ny andro nahatongavako teo aminao ka hatramin’izao? Fa nahoana aho no tsy mahazo mandeha miaraka aminao, ka hiady amin’ny fahavalon’ny mpanjaka tompoko?”  Dia hoy ny navalin’i Akisy: “Raha ny hevitro dia olona tsara ianao, tsara hoatran’ny anjelin’Andriamanitra.+ Fa ireo andrianan’ny Filistinina no niteny hoe: ‘Aza avela hiara-miakatra amintsika ho any an’ady izy.’ 10  Koa mifohaza maraina ianao sy ny mpanompon’ny tomponao izay miaraka aminao. Mifohaza dia mandehana raha vao mangiran-dratsy.” 11  Nifoha maraina àry i Davida sy ny olony, mba handeha hiverina any amin’ny tanin’ny Filistinina. Ny Filistinina kosa niakatra nankany Jezirela.+

Fanamarihana