Samoela Voalohany 21:1-15

  • Nihinana ny mofo aseho i Davida tao Noba (1-9)

  • Mody adala i Davida tany Gata (10-15)

21  Nankany amin’i Ahimeleka mpisorona tany Noba+ i Davida, tatỳ aoriana. Dia natahotra i Ahimeleka rehefa nahita an’i Davida, ka niteny hoe: “Maninona ianao no mandeha irery, fa tsy misy miaraka aminao?”+  Hoy i Davida tamin’i Ahimeleka mpisorona: “Nisy zavatra nasain’ny mpanjaka nataoko, nefa nanafatrafatra izy hoe: ‘Aza atao fantatr’olona izao asa anirahako anao izao sy ny toromarika nomeko anao.’ Nanao fotoana any ananona izaho sy ireo tovolahy miaraka amiko.  Fa raha misy mofo dimy ao aminao, dia mba omeo ahy. Na izay misy ao omena.”  Hoy anefa ilay mpisorona: “Tsy misy mofo tsotra ao, fa mofo masina+ ihany. Izay no homeko raha tsy nikasi-behivavy* ireo tovolahy.”+  Ary hoy i Davida tamin’ilay mpisorona: “Tsy nikasi-behivavy mihitsy izahay hoatran’ny efa fanaonay teo aloha rehefa nivoaka hiady.+ Efa masina ireo tovolahy ireo na dia asa tsotsotra aza no anirahana azy. Koa tsy vao mainka tokony ho masina ve ry zareo androany?”  Nomen’ilay mpisorona azy àry ny mofo masina.+ Tsy nisy mofo mantsy tao afa-tsy ny mofo aseho, izay efa nesorina teo anatrehan’i Jehovah ka nosoloana mofo vaovao tamin’ny andro nanesorana azy.  Ary teo ny iray tamin’ny mpanompon’i Saoly tamin’iny andro iny, fa voatery nijanona teo anatrehan’i Jehovah izy. Doega+ no anarany, Edomita+ izy, ary lehiben’ny mpiandry ondrin’i Saoly.  Dia hoy i Davida tamin’i Ahimeleka: “Sao dia mba misy lefona na sabatra ato aminao? Tsy voaraiko mantsy ny sabatro sy ny fitaovam-piadiako, fa maika be ilay asa nanirahan’ny mpanjaka ahy.”  Dia hoy ilay mpisorona: “Ao ny sabatr’i Goliata+ Filistinina, ilay novonoinao teo amin’ny Lohasahan’i* Elaha.+ Mifono lamba ao ambadiky ny efoda+ ilay izy. Raha tianao hoentina ilay izy, dia ento satria tsy misy afa-tsy iny ato.” Ary hoy i Davida: “Aiza indray no hisy hoatran’iny, fa iny omena ahy!” 10  Dia lasa i Davida tamin’iny andro iny, ary mbola nandositra+ an’i Saoly ihany izy. Tonga tany amin’i Akisy mpanjakan’i Gata+ izy tamin’ny farany. 11  Hoy ny mpanompon’i Akisy: “Tsy io ve ilay Davida mpanjakan’ilay tany? Tsy izy ve no nanaovan’ny olona dihy sy hira hoe:‘I Saoly nahafaty an’arivoarivony,Fa i Davida kosa nahafaty an’alinaliny’?”+ 12  Nandray am-po an’izany teny izany i Davida, ka lasa natahotra be+ an’i Akisy mpanjakan’i Gata. 13  Mody adala+ teo anatrehan’izy ireo àry izy sady nanao very saina, tamin’izy teo amin’izy ireo.* Nosoratsoratany ny vavahady, ary navelany hiraraka tamin’ny volombavany ny iviny. 14  Ary hoy i Akisy tamin’ny mpanompony: “Efa hitanareo fa adala io lehilahy io, koa maninona no entinareo atỳ amiko? 15  Tsy ampy olona adala angaha eto amiko no mbola mila an’ity iray ity koa aho mba hanondrana eto anatrehako? Io ve dia avela hiditra ny tranoko?”

Fanamarihana

Na: “tsy nanao firaisana tamin’ny vehivavy.”
Na: “Lemaka Ivan’i.”
Abt: “teo an-tanan’izy ireo.”