Samoela Voalohany 19:1-24

  • Mbola nankahala an’i Davida foana i Saoly (1-13)

  • Tafatsoaka an’i Saoly i Davida (14-24)

19  Nilaza tamin’i Jonatana zanany sy ny mpanompony rehetra i Saoly tatỳ aoriana, fa tiany hovonoina ho faty i Davida.+  Tia be an’i Davida anefa i Jonatana+ zanak’i Saoly, ka hoy izy tamin’i Davida: “Mitady hamono anao i Saoly raiko. Mba mitandrema tsara re ianao rahampitso maraina e! Mandehana any amin’ny toerana tsy misy mahalala ary miafena any.  Izaho kosa handeha hijoro eo akaikin’i Dada any amin’ilay saha izay hisy anao. Dia hiresaka aminy momba anao aho. Ho hitako eo izay heviny dia holazaiko anao.”+  Zavatra tsara momba an’i Davida àry no noresahin’i Jonatana+ tamin’i Saoly rainy. Hoy izy: “Tsy tokony hanisy ratsy an’i* Davida mpanompony ny mpanjaka, satria izy tsy nanisy ratsy anao ary nahasoa anao izay nataony ho anao.  Fa nanao vivery ny ainy* izy mba hamonoana an’ilay Filistinina,+ ka nataon’i Jehovah nahazo fandresena* lehibe ny Israely rehetra. Ary faly be ianao nahita an’izany. Koa nahoana ianao no hanota ka handatsaka ran’olona tsy manan-tsiny, dia hamono an’i Davida tsy amin’antony?”+  Nihaino an’i Jonatana i Saoly ka nianiana hoe: “Raha mbola velona koa i Jehovah, dia tsy hovonoina ho faty izy.”  Nantsoin’i Jonatana i Davida avy eo, ka nilazany an’izany rehetra izany. Dia nentiny teo amin’i Saoly i Davida, ka nanompo azy toy ny teo aloha indray.+  Nipoaka indray ny ady tatỳ aoriana. Dia nivoaka hiady tamin’ny Filistinina i Davida ary namely azy, ka be dia be no maty. Ary nandositra azy ny Filistinina.  Ary navelan’i Jehovah hikorontan-tsaina*+ i Saoly tamin’izy nipetraka tao an-tranony, ary teny an-tanany ny lefony. Teo am-pitendrena harpa i Davida tamin’izay.+ 10  Notorahan’i Saoly tamin’ny lefona izy, ary saika hataony mifantsika amin’ny rindrina. Nahay niala anefa i Davida, ka ny rindrina no voany tamin’ny lefona. Dia nandositra i Davida tamin’iny alina iny ka tsy niharan-doza. 11  Ary nisy olona nirahin’i Saoly taorian’izay mba hanao andry maso ny tranon’i Davida, sy hamono azy ho faty ny ampitso maraina.+ Nilaza tamin’i Davida anefa i Mikala vadiny hoe : “Raha tsy mandositra izao alina izao ianao, dia ho faty rahampitso.” 12  Dia nampidinin’i Mikala avy teo am-baravarankely avy hatrany i Davida, mba ho afaka handositra ka tsy hiharan-doza. 13  Dia naka sarivongana terafima* i Mikala ka nataony teo am-pandriana izany, ary nasiany lamba volon’osy makarakara teo amin’izay tokony hisy ny lohan’i Davida. Dia norakofany lamba ilay sarivongana. 14  Naniraka olona hisambotra an’i Davida i Saoly, nefa hoy i Mikala: “Marary izy.” 15  Naniraka olona hijery an’i Davida indray àry i Saoly, sady hoy izy: “Ento atỳ amiko eo ambony fandrianany izy, mba hovonoina ho faty.”+ 16  Rehefa niditra ireo olona nirahiny, dia nahita an’ilay sarivongana terafima* teo am-pandriana, sy ilay lamba volon’osy makarakara teo amin’izay tokony hisy ny lohan’i Davida. 17  Ary hoy i Saoly tamin’i Mikala: “Fa maninona aho no nofitahinao hoatr’izao, dia nalefanao ilay fahavaloko?+ Izao izy izao afaka nandositra!” Dia hoy i Mikala tamin’i Saoly: “Izy no niteny tamiko hoe: ‘Avelao aho handeha, fa raha tsy izany dia hovonoiko ianao!’” 18  Nitsoaka nandositra i Davida ka tonga tany amin’i Samoela tao Rama.+ Ary notantarainy tamin’i Samoela daholo ny zavatra nataon’i Saoly taminy. Dia lasa izy sy Samoela ka nipetraka tao Naiota.+ 19  Nisy nilaza tamin’i Saoly tatỳ aoriana hoe: “Ao Naiota any Rama i Davida!” 20  Tonga dia naniraka olona hisambotra an’i Davida i Saoly. Rehefa nahita an’ireo mpaminany zokiolona naminany ny olona nirahin’i Saoly, sady nahita an’i Samoela nitsangana nitarika an’ireo mpaminany ireo, dia niasa tamin’izy ireo ny fanahin’Andriamanitra. Lasa nanao hoatran’ny mpaminany koa izy ireo. 21  Rehefa nisy nilaza an’izany tamin’i Saoly, dia naniraka olon-kafa avy hatrany izy, nefa nanao hoatran’ny mpaminany koa izy ireo. Nandefa andiany fahatelo indray àry i Saoly, nefa mbola nanao toy izany koa izy ireo. 22  Farany, dia izy mihitsy no nankany Rama. Rehefa tonga teo amin’ilay lavaka lehibe fanangonan-drano tao Seko izy, dia nanontany hoe: “Aiza i Samoela sy Davida?” Dia hoy ny olona: “Ao Naiota,+ any Rama.” 23  Rehefa nanohy ny diany nankany Naiota any Rama i Saoly, dia niasa taminy koa ny fanahin’Andriamanitra. Sady nandeha izy no nanao hoatran’ny mpaminany, mandra-pahatongany tao Naiota any Rama. 24  Nesoriny koa ny akanjony sady nanao hoatran’ny mpaminany teo anatrehan’i Samoela izy. Ary nidaboka teo izy sady nitanjaka,* nandritra iny andro iny sy ny alina manontolo. Izany no nahatonga ny olona hiteny hoe: “Mpaminany koa angaha i Saoly?”+

Fanamarihana

Abt: “hanota amin’i.”
Na: “nanao ny ainy teo an-tanany.”
Na: “famonjena.”
Abt: “nisy fanahy ratsy avy tamin’i Jehovah tonga tamin’i.”
Na: “andriamanitry ny fianakaviana; sampy.”
Na: “andriamanitry ny fianakaviana; sampy.”
Na: “zara raha nitafy.”