Samoela Voalohany 18:1-30

  • Lasa mpinamana i Davida sy Jonatana (1-4)

  • Nialona an’i Davida i Saoly noho ny fandresena azony (5-9)

  • Nitady hamono an’i Davida i Saoly (10-19)

  • Nanambady an’i Mikala zanakavavin’i Saoly i Davida (20-30)

18  Vao avy niresaka tamin’i Saoly i Davida, dia lasa mpinamana be i Davida sy Jonatana.*+ Tia azy hoatran’ny tenany mihitsy i Jonatana.+  Notazonin’i Saoly tany aminy i Davida nanomboka tamin’iny andro iny, fa tsy navelany hiverina tany an-tranon-drainy intsony.+  Ary nanao fifanekena i Jonatana sy Davida,+ satria tia azy hoatran’ny tenany mihitsy i Jonatana.+  Dia nesorin’i Jonatana ilay akanjo tsy misy tanany nanaovany, ka nomeny an’i Davida. Nomeny azy koa ny akanjo fitondrany miady, ny sabany, ny tsipìkany, ary ny fehikibony.  Dia nanomboka nivoaka niady i Davida, ary nandresy* foana izy+ na taiza na taiza nandefasan’i Saoly azy. Nasain’i Saoly niandraikitra an’ireo lehilahy mpiady àry izy.+ Dia nahafaly ny olona rehetra sy ny mpanompon’i Saoly izany.  Rehefa tafaverina avy namely an’ireo Filistinina i Davida sy ny olona niaraka taminy, dia nisy vehivavy nivoaka avy tany amin’ny tanàna rehetra teo amin’ny Israely mba hitsena an’i Saoly Mpanjaka. Falifaly be izy ireo ary nihira+ sy nandihy tamin’ny feon’ampongatapaka+ sy mandôlinina.*  Ary izao ny hiran’ireo vehivavy nandihindihy ireo: “I Saoly nahafaty an’arivoarivony,Fa i Davida kosa nahafaty an’alinaliny.”+  Dia tezitra be i Saoly.+ Tsy tiany ilay hira ka hoy izy: ‘Ny an’i Davida nataony an’alinaliny, nefa ny ahy nataony an’arivoarivony. Ny fanjakana ihany sisa no tsy nomena azy!’+  Dia niahiahy an’i Davida foana i Saoly nanomboka tamin’iny andro iny, ka hita tamin’ny fijeriny azy izany. 10  Navelan’Andriamanitra hikorontan-tsaina*+ i Saoly ny ampitson’iny, ka lasa nanao fihetsika hafahafa* izy tao an-trano. Teo am-pitendrena harpa+ toy ny fanaony i Davida tamin’izay. Ary nisy lefona teny an-tanan’i Saoly,+ 11  dia natorany ilay lefona+ sady niteny anakampo izy hoe: ‘Hataoko mifantsika amin’ny rindrina i Davida!’ Nahay niala indroa anefa i Davida. 12  Dia natahotra an’i Davida i Saoly satria nanampy azy i Jehovah,+ fa i Saoly kosa efa nialany.+ 13  Nasain’i Saoly niala tao aminy àry i Davida, ka notendreny ho lehiben’ny arivo. Ary nitarika ny miaramila tany an’ady*+ i Davida. 14  Nahomby* foana+ izy tamin’izay rehetra nataony, ary nanampy azy i Jehovah.+ 15  Rehefa hitan’i Saoly fa tena nahomby i Davida, dia lasa natahotra azy izy. 16  Tia an’i Davida anefa ny Israely sy ny Joda rehetra, satria izy no nitarika azy ireo rehefa nisy ady. 17  Tatỳ aoriana, dia hoy i Saoly tamin’i Davida: “Io i Meraba+ zanako vavimatoa, homeko ho vadinao.+ Mbola tokony hahery fo foana anefa ianao rehefa manompo ahy ka hiady ny adin’i Jehovah.”+ Hoy mantsy i Saoly tany an-tsainy tany: “Aleo tsy ny tanako no hamely azy, fa ny tanan’ny Filistinina.”+ 18  Dia hoy i Davida tamin’i Saoly: “Mba inona moa izay izaho, ary mba inona eto amin’ny Israely moa ny fianakavian’ny raiko, no ho lasa vinanton’ny mpanjaka aho?”+ 19  Rehefa tonga anefa ny fotoana hanomezana an’i Meraba zanakavavin’i Saoly ho an’i Davida, dia efa nomena ho vadin’i Adriela+ Meholatita izy. 20  Ary raiki-pitia tamin’i Davida i Mikala+ zanakavavin’i Saoly. Nisy nitatitra tany amin’i Saoly izany, ka faly izy. 21  Dia hoy i Saoly: ‘Homeko azy i Mikala mba hamandrihana azy, ka hamelezan’ny Filistinina azy.’+ Niteny fanindroany tamin’i Davida àry i Saoly hoe: “Ho lasa vinantolahiko* ianao androany.” 22  Nanome baiko ny mpanompony koa i Saoly hoe: “Resaho mangingina i Davida hoe: ‘Tian’ny mpanjaka ianao, ary tia anao daholo ny mpanompony rehetra. Meteza ho lasa vinantolahin’ny mpanjaka.’” 23  Rehefa nilaza an’izany tamin’i Davida ny mpanompon’i Saoly, dia hoy i Davida: “Heverinareo fa zavatra moramora angaha izany hoe lasa vinantolahin’ny mpanjaka izany? Izaho ange lehilahy mahantra sady tsy dia asian’ny olona vidiny e!”+ 24  Dia nitantara tamin’i Saoly ny mpanompony hoe: “Izany sy izany no tenin’i Davida.” 25  Hoy àry i Saoly: “Izao no holazainareo amin’i Davida: ‘Tsy vodiondry+ no tadiavin’ny mpanjaka, fa tsitsy*+ esorina amin’ny lehilahy filistinina 100, mba hamaliana faty an’ireo fahavalon’ny mpanjaka ireo.’” Ny hamonoan’ny Filistinina an’i Davida anefa no tetik’i Saoly. 26  Dia nolazain’ny mpanompon’i Saoly tamin’i Davida izany, ka tian’i Davida ny ho lasa vinantolahin’ny mpanjaka.+ Raha mbola tsy tonga ilay fotoana nomena, 27  dia niainga i Davida sy ny olony ka lasa namono Filistinina 200 lahy. Dia nentin’i Davida tany amin’ny mpanjaka ny tsitsy nesorina tamin’ireo Filistinina ireo, mba hahatonga azy ho vinantolahin’ny mpanjaka. Nomen’i Saoly ho vadin’i Davida àry i Mikala+ zanany vavy. 28  Dia hitan’i Saoly fa nanampy an’i Davida i Jehovah.+ Hitany koa fa tia an’i Davida i Mikala zanany vavy.+ 29  Vao mainka àry natahotra an’i Davida i Saoly, ka lasa fahavalon’i Davida izy mandra-pahafatiny.+ 30  Ary nivoaka hiady tamin’ny Israely ireo andrianan’ny Filistinina. Isaky ny nanao an’izany izy ireo, dia i Davida no nahomby* kokoa noho ny mpanompon’i Saoly rehetra.+ Lasa nomena voninahitra be àry ny anaran’i Davida.+

Fanamarihana

Na: “niraiki-po be tamin’i Davida i Jonatana.”
Na: “malina.”
Zavamaneno fahiny misy tadiny, mitovitovy amin’ny kabôsy.
Abt: “Nisy fanahy ratsy avy tamin’Andriamanitra tonga tamin’i.”
Na: “nanao hoatran’ny mpaminany.”
Abt: “Ary nivoaka sy niditra teo anoloan’ny olona.”
Na: “Malina.”
Na: “Hanao fifanarahana ara-panambadiana amiko.”
Hoditra manarona ny lohana filahiana.
Na: “malina.”