Samoela Voalohany 13:1-23

  • Nifidy an’izay ho miaramilany i Saoly (1-4)

  • Sahisahy ratsy i Saoly (5-9)

  • Nanarin’i Samoela i Saoly (10-14)

  • Tsy nanana fitaovam-piadiana ny Israely (15-23)

13  ...* taona i Saoly tamin’izy lasa mpanjaka.+ Ary efa roa taona no nanjakany teo amin’ny Israely.  Dia nifidy 3 000 lahy tamin’ny Israely i Saoly, ka ny 2 000 niaraka taminy tao Mikmasy sy teny amin’ny faritra be tendrombohitr’i Betela, ary ny 1 000 niaraka tamin’i Jonatana+ tao Gibea,+ tanànan’ny fokon’i Benjamina. Ny olona sisa kosa nalefany nody tany amin’ny tranolainy avy.  Dia namely ny toby miaramilan’ny Filistinina+ tao Geba+ i Jonatana, ka henon’ny Filistinina izany. Ary nasain’i Saoly notsofina nanerana an’ilay tany ny anjombona,+ ka hoy izy: “Tokony ho fantatry ny Hebreo izany!”  Dia henon’ny Israely rehetra ilay vaovao hoe: “Notafihin’i Saoly ny toby miaramilan’ny Filistinina, ka lasa halan’ny Filistinina ny Israely.” Nantsoina hanaraka an’i Saoly tany Gilgala+ àry ny vahoaka.  Nivondrona hiady tamin’ny Israely koa ny Filistinina: 30 000 ny kalesy fitondrany miady, 6 000 ny mpitaingin-tsoavaliny, ary maro be hoatran’ny fasika eny amoron-dranomasina ny miaramilany.+ Niakatra izy ireo ka nitoby tao Mikmasy, eo atsinanan’i Beti-avena.+  Rehefa hitan’ny Israelita fa notandindomin-doza izy ireo satria latsaka an-katerena, dia niafina tany an-dava-bato+ sy tany an-tsefatsefaky ny harambato izy ireo, ary koa tany anaty vatolampy sy zohy ary lavaka fanangonan-drano.  Niampita an’i Jordana mihitsy aza ny Hebreo sasany, mba ho any amin’ny tanin’i Gada sy Gileada.+ Fa i Saoly kosa mbola tao Gilgala, ary tora-kovitra ny olona rehetra nanaraka azy.  Dia niandry ihany izy nandritra ny fito andro, mandra-pahatongan’ilay fotoana nolazain’i Samoela. Tsy tonga tao Gilgala anefa i Samoela, ary niparitaka tsikelikely nandao an’i Saoly ny olona.  Hoy i Saoly tamin’ny farany: “Ento atỳ amiko ny sorona dorana sy ny sorona iombonana.” Dia nanolotra ny sorona dorana izy.+ 10  Vao vitany anefa ny fanolorana ny sorona dorana, dia tonga i Samoela. Nivoaka hitsena azy àry i Saoly sady niarahaba* azy. 11  Ary hoy i Samoela: “Fa inona ity nataonao?” Dia hoy i Saoly: “Hitako fa niala tsikelikely teto amiko ny olona,+ dia ianao koa tsy tonga tamin’ilay fotoana nolazainao, nefa ny Filistinina efa tafangona ao Mikmasy.+ 12  Dia nieritreritra aho hoe: ‘Hidina hamely ahy eto Gilgala izao ny Filistinina, nefa izaho mbola tsy nanao izay hahazoana sitraka amin’i* Jehovah.’ Dia voatery nanolotra ny sorona dorana aho.” 13  Dia hoy i Samoela taminy: “Tena nanao hadalana mihitsy ianao. Tsy nankatoavinao ny didy nomen’i Jehovah Andriamanitrao anao.+ Raha nankatò anefa ianao, dia ho nataon’i Jehovah mafy orina mandrakizay teo amin’ny Israely ny fanjakanao. 14  Tsy haharitra anefa izao ny fanjakanao.+ Hifidy lehilahy sitraky ny fony+ i Jehovah, ary hotendren’i Jehovah ho mpitarika ny vahoakany izy,+ satria ianao tsy nankatò an’izay nandidian’i Jehovah anao.”+ 15  Ary niala tao Gilgala i Samoela, ka niakatra nankany Gibea, tanànan’ny fokon’i Benjamina. Dia nisain’i Saoly ny olona mbola teo aminy, ary nisy 600 lahy teo ho eo izy ireo.+ 16  Ary nijanona tao Geban’i+ Benjamina i Saoly sy Jonatana zanany ary ny olona mbola niaraka tamin’izy ireo. Ny Filistinina kosa nitoby tao Mikmasy.+ 17  Ary nisy andiana miaramila nivoaka avy tao amin’ny tobin’ny Filistinina, dia nizara telo izy ireo. Ny iray nandeha tamin’ny lalana mankany Ofra ho any Soala, 18  ny iray tamin’ny lalan’i Beti-horona,+ ary ny fahatelo kosa nandeha tamin’ny lalana mankany amin’ny sisin-tany, any amin’ilay ahatazanana ny lohasahan’i Zeboima, mankany an-tany efitra. 19  Tsy nahitana mpanefy teo amin’ny tanin’ny Israely manontolo tamin’izany, satria hoy ny Filistinina: “Amin’izay ny Hebreo tsy manamboatra sabatra na lefona.” 20  Koa tsy maintsy nidina tany amin’ny Filistinina ny Israelita rehetra rehefa handranitra lelan’angadinomby na lapìka na famaky na antsy fijinjana. 21  Iray pima* ny saran’ny fandranitana ny lelan’angadinomby, na ny lapìka, na ny fitaovana telo rantsana, na ny famaky, ary toy izany koa ny fametahana lohana fanindronana omby. 22  Tsy nisy nanana sabatra na lefona àry ny olona niaraka tamin’i Saoly sy Jonatana rehefa nisy ady.+ I Saoly sy Jonatana zanany ihany no nanana fitaovam-piadiana. 23  Ary nisy andiana miaramilan’ny Filistinina nivoaka avy tao an-toby ka nankeo amin’ilay lalana fiampitana an’ilay tevana ao Mikmasy.+

Fanamarihana

Tsy nahitana tarehimarika teto, tao amin’ny sora-tanana hebreo.
Abt: “nitso-drano.”
Abt: “tsy nampitony ny tarehin’i.”
Lanja taloha, tokotokony ho roa ampahatelon’ny sekely.