Samoela Voalohany 12:1-25

  • Hafatrafatr’i Samoela (1-25)

    • ‘Aza manaraka zavatra tsy misy dikany’ (21)

    • Tsy hahafoy ny vahoakany i Jehovah (22)

12  Farany, dia niteny tamin’ny Israely rehetra i Samoela hoe: “Efa nataoko daholo izay nasainareo nataoko.* Nanendry mpanjaka hitondra anareo aho.+  Io àry ilay mpanjaka hitarika anareo!*+ Izaho kosa efa antitra sy fotsy volo, ary ireo miaraka aminareo ireo ny zanako.+ Izaho efa nitarika anareo, hatramin’ny fahazazako ka mandraka androany.+  Intỳ aho! Mijoroa ianareo ho vavolombelona hiampanga ahy eto anatrehan’i Jehovah sy ny voahosotra notendreny:+ Ombin’iza, na ampondran’iza no nalaiko?+ Iza no nambakaiko na nampahoriko? Iza no nakako tsolotra mba hahatonga ahy hiangatra?+ Raha nanao an’izany aho, dia honerako aminareo izany.”+  Dia hoy izy ireo: “Tsy nanambaka anay ianao na nampahory anay, ary tsy nanaiky handray na inona na inona avy tamin’iza na iza.”  Hoy àry izy tamin’izy ireo: “I Jehovah no vavolombelona hiampanga anareo. Ny voahosotra notendreny koa no vavolombelona androany, fa tsy mahita na inona na inona hiampangana ahy* ianareo.” Dia hoy izy ireo: “Ie, vavolombelona izy.”  Hoy àry i Samoela tamin’ny vahoaka: “I Jehovah, izay nampiasa an’i Mosesy sy Arona sady nitondra ny razambenareo niakatra avy tany Ejipta,+ no vavolombelona.  Koa mitsangàna, fa hitsara anareo eo anatrehan’i Jehovah aho, satria i Jehovah efa nanao an’ireny zavatra tsara* rehetra ireny ho anareo sy ho an’ny razambenareo.  “Raha vao tonga tany Ejipta i Jakoba,+ ary niantso vonjy tamin’i Jehovah+ ny razambenareo, dia naniraka an’i Mosesy+ sy Arona i Jehovah mba hitarika ny razambenareo hivoaka avy tany Ejipta sy hanao izay hipetrahany teto amin’ity toerana ity.+  Nanadino an’i Jehovah Andriamaniny anefa izy ireo, ka namidin’Andriamanitra+ tamin’i Sisera+ lehiben’ny tafik’i Hazora sy tamin’ny Filistinina+ ary tamin’ny mpanjakan’i Moaba.+ Ary niady tamin’izy ireo ireny. 10  Dia niantso vonjy tamin’i Jehovah+ izy ireo, ka niteny hoe: ‘Efa nanota izahay,+ satria niala tamin’i Jehovah mba hanompo an’ireo Bala+ sy ireo sarin’i Astarta.+ Fa izao izahay mba vonjeo amin’ny fahavalonay mba hanompoanay anao.’ 11  Dia naniraka an’i Jerobala+ sy Bedana sy Jefta+ ary Samoela+ i Jehovah, ka namonjy anareo tamin’ny fahavalo manodidina, mba hahafahanareo hiaina milamina tsara.+ 12  Ary rehefa hitanareo fa tonga hanafika anareo i Nahasy+ mpanjakan’ny Amonita, dia niteny tamiko foana ianareo hoe: ‘Efa tena tapaka ny hevitray hoe aleo hisy mpanjaka hifehy anay.’+ I Jehovah Andriamanitrareo anefa no Mpanjakanareo.+ 13  Io àry ilay mpanjaka nofidinareo, izay nangatahinareo. Jereo fa efa nanendry mpanjaka hifehy anareo+ i Jehovah. 14  Raha matahotra an’i Jehovah ianareo+ ka manompo azy+ sy manaraka ny teniny+ ary tsy manohitra ny baikon’i Jehovah, sady mankatò an’i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny mpanjakanareo, dia tsara izany. 15  Fa raha tsy mankatò ny tenin’i Jehovah kosa ianareo ary manohitra ny baikon’i Jehovah, dia hamely anareo sy ny rainareo ny tanan’i Jehovah.+ 16  Koa mitsangàna, dia jereo izao zavatra miavaka ataon’i Jehovah eo imasonareo izao: 17  Tsy fotoana fijinjana varimbazaha ve izao? Hiantso an’i Jehovah anefa aho mba hampisy kotroka sy orana. Dia ho fantatrareo sy ho azonareo fa tena ratsy ny nataonareo teo imason’i Jehovah, satria nangataka mpanjaka ho anareo ianareo.”+ 18  Dia niantso an’i Jehovah i Samoela, ka nampisy kotroka sy orana i Jehovah tamin’iny andro iny. Koa natahotra be an’i Jehovah sy Samoela ny vahoaka manontolo. 19  Ary hoy izy ireo tamin’i Samoela: “Mivavaha amin’i Jehovah Andriamanitrao ho anay mpanomponao,+ fa tsy te ho faty izahay. Fa nampianay zava-dratsy indray ny fahotana rehetra efa vitanay satria nangataka mpanjaka izahay.” 20  Dia niteny tamin’ny vahoaka i Samoela hoe: “Aza matahotra. Marina fa nanao an’izany zava-dratsy rehetra izany ianareo, fa izao fotsiny: Aza miala amin’i Jehovah mihitsy,+ ary manompoa an’i Jehovah amin’ny fonareo manontolo.+ 21  Aza mivily hanaraka zavatra tsy misy dikany*+ izay tsy mahasoa+ sady tsy mahavonjy, satria tsy misy dikany* ireny. 22  Fa tsy hahafoy ny vahoakany+ i Jehovah, noho ny amin’ny anarany be voninahitra.+ I Jehovah mihitsy mantsy no efa nifidy anareo ho vahoakany.+ 23  Raha ny amiko kosa, dia sanatria ahy ny hanota amin’i Jehovah ka hitsahatra tsy hivavaka ho anareo. Mbola hanoro anareo ny lalana tsara sy mahitsy foana aho. 24  Matahora fotsiny an’i Jehovah,+ ka manompoa azy foana* amin’ny fonareo manontolo. Eritrereto ange ny zavatra miavaka nataony ho anareo e!+ 25  Raha mikiry manao ratsy kosa ianareo, dia ho ringana+ ianareo sy ny mpanjakanareo.”+

Fanamarihana

Abt: “Efa nohenoiko daholo ny teninareo.”
Abt: “handeha eo alohanareo.”
Abt: “tsy mahita na inona na inona eo an-tanako.”
Na: “zavatra ara-drariny.”
Na: “zava-poana.”
Na: “zava-poana.”
Na: “tena manompoa azy.”